Avainsana: Julkiset hankinnat

Elintarvikemarkkinavaltuutettu sekä ruoka-alan etujärjestöt katsovat, että julkisten ruokahankintojen sopimukset tulee elintarvikemarkkinalain muutoksella saattaa nykyistä tiiviimmin elintarvikemarkkinavaltuutetun toimivallan piiriin. Elintarviketuotannon kustannuskriisissä julkisten hankintojen sopimukset ovat osoittautuneet erittäin jäykiksi ja johtaneet tavarantoimittajien kannalta kohtuuttomuuksiin. Tulevalta hallitukselta odotetaan toimia elintarvikemarkkinoiden toiminnan parantamiseksi koko ketjun yhteistyönä. Maailmalla nähtävät ruokakriisit ovat opettaneet, että toimiva ruokahuolto on toimivan yhteiskunnan perusedellytys. Sen […]

Elintarvikemarkkinavaltuutettu sekä ruokaketjun etujärjestöt Elintarviketeollisuusliitto, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK, Päivittäistavarakauppa ry PTY ja Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC katsovat, että ratkaisut elintarviketuotannon kustannuskriisiin ratkaisemiseksi ja elintarvikemarkkinoiden toiminnan parantamiseksi pitää löytää koko ketjun yhteistyönä. Julkisella sektorilla on kriisin ratkaisemisessa oma vastuunsa, onhan julkisella sektorilla merkittävä rooli ruokaketjussa. Toimiva ruokahuolto on toimivan yhteiskunnan perusedellytys ja sen turvaaminen […]

ETL pitää hallitusohjelman mukaista valmistelua kouluruuan kehittämisohjelmaksi erittäin hyvänä asiana. Ohjelman tavoitteet, kouluruuan arvostuksen ja ruokailuun osallistumisen lisääminen sekä kouluruokailuun liittyvien käytäntöjen kehittäminen, ovat erittäin tärkeitä asioita koululaisten hyvinvoinnin kannalta. Kehittämisohjelmalla on myönteisiä vaikutuksia myös koko kotimaisen ruokaketjun toimintaan. ETL pitää tärkeänä, että kouluympäristö ohjaa oppilaita arvostamaan ruokaa ja huomioimaan laajasti ruuantuotantoon liittyviä erilaisia vastuullisuusnäkökulmia. […]

Päivittäistavarakauppa ja foodservice-tukkukauppa avasivat keväällä neuvottelut kesken sopimuskauden joidenkin elintarvikeyritysten kanssa. Elintarviketeollisuusliiton jäsenkyselyn mukaan neuvottelut jäivät puolitiehen. Sopimusneuvotteluja käytiin pääosin tuotteista, joiden pääraaka-aine on suoraan peräisin alkutuotannosta. Elintarviketeollisuusliitto pitää huolestuttavana, että kustannuskriisin vakavuuteen ei vastattu neuvottelupöydissä riittävällä tasolla. Elintarviketeollisuus on kauttaaltaan vakavassa kannattavuuskriisissä: kustannukset ovat nousseet kaikissa ruoka- ja juomayrityksissä. Paitsi alkutuotannon myös muiden panosten […]