Avainsana: Ilmastolaki

Elintarviketeollisuusliitto (ETL) on antanut ympäristöministeriölle lausunnon luonnoksesta hallituksen esitykseksi uudeksi ilmastolaiksi. Esityksen tavoitteena on hillitä ilmastonmuutosta ja edistää ilmastonmuutokseen sopeutumista. Elintarviketeollisuusliitto toteaa, että lähinnä viranomaistoimintaa ohjaavana ilmastolain vaikutukset elinkeinolle ovat epäsuoria. Lain päivittäminen eräin kohdin on kuitenkin tarpeen jo tavoitelukujen muuttumisen takia, ja myös lain laajentaminen mm. välitavoitteiden asettamiseen, sekä tehokkaampaan suunnitteluun ja seurantaan ovat paikallaan. […]