Avainsana: afrikkalainen sikarutto

Elintarviketeollisuusliitto (ETL) on antanut maa- ja metsätalousministeriölle lausunnon luonnoksesta afrikkalaisen sikaruton vastustamisesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta. Pääosa ehdotetuista muutoksista liittyy Euroopan komission täytäntöönpanopäätöksen (2014/709/EU) muutosten huomioon ottamiseen sekä tarpeeseen täsmentää ja selkeyttää eräitä asetuksen säännöksiä. ETL kannattaa tavoitetta selkeyttää säännöksiä. Maa- ja metsätalousministeriön luonnoksessa tiukennetaan säännöksiä, jotka koskevat luonnonvaraisen villisianlihan markkinoille saattamista alueilta, joilla […]