Artikkeli

Ruokayritykset lisäävät hyvinvointia

Julkaistu:

Ruoka luo hyvinvointia monelta kantilta. Se ravitsee kehoa, makunautinnot ja yhdessä syöminen virkistävät mieltä, ruoka ja ruokailo rikastavat kulttuuriamme – ja tarjoaa ruoka monille myös ammatin. Elintarvikealan yritykset ovat suuressa roolissa yhtälössä, jonka tavoitteena on hyvinvoinnin kasvattaminen ruoan avulla.

Kuluttajat ovat nykyisin tiedostavia ja erittäin kiinnostuneita terveydestä. Yritykset tunnistavat siinä paitsi markkinaraon myös vastuunsa. Ihmiset tarvitsevat terveellistä ruokaa ja juomaa pysyäkseen hyvinvoivina. Tarjonta on lopulta elintarvikeyritysten käsissä.

– Elintarvikeyrityksillä on suuri vastuu siitä, millaista ruokaa olemme suomalaisten pöytiin tarjoamassa. Haluamme tarjota mahdollisimman runsaasti terveellisiä vaihtoehtoja, jotta kuluttajan on helppo tehdä hyviä valintoja, Soile Käkönen sanoo.

Käkönen johtaa puhetta Elintarviketeollisuusliitossa toimivassa hyvinvointityöryhmässä ja työskentelee ravitsemusasiantuntijana HKScanilla.

Elintarvikealalla hyvinvointia tukevien tuotteiden runsas valikoima on vahva valttikortti. Kilpailu on kuitenkin kovaa: uusia tuotteita tulee tarjontaan jatkuvasti, mutta vain murto-osa pysyy kaupan valikoimissa. Kuluttajan täyttäessä ostoskoriaan terveellisyys pääse harvoin kipuamaan kriteerinä maun yli. Kilpailussa menestyvätkin ne, jotka onnistuvat tuotemuotoilussa eli ruuan ravintoarvon kehittämisessä ja saavat terveellisen maistumaan parhaalta.

Sitoumus ohjaa ja kannustaa

Ravitsemussitoumus on vapaaehtoinen linjaus ja toimintamalli, jolla yritys voi tehdä tuotteistaan entistä terveellisempiä ja kertoa hyvistä teoistaan eteenpäin. Työväline kehitettiin ruoka-alan toimijoille hyvinvoinnin edistämisen ja tuotemuotoilun tueksi.

Ravitsemussitoumuksen tekeminen on myös osa yrityksen vastuullisuuden kehittämistä. Se tuo myönteistä lisänäkyvyyttä brändille, jolloin tuotteilla on vieläkin parempi mahdollisuus pärjätä kilpailluilla markkinoilla.

– Ravitsemussitoumus lähti liikkeelle siitä, kun tarvittiin helppo väylä ruoka-alan toimijoiden ja viranomaisten vuoropuhelulle. Yrityksissä tehdään paljon hyviä pieniä tekoja, jotka isovolyymisissa tuotteissa kasvavat merkittäviksi terveyttä edistäviksi toimenpiteiksi. Nyt näistä teoista pääsee helposti kertomaan ravitsemussitoumuksen kautta muillekin, Käkönen sanoo.

Ravitsemussitoumuksen voi tehdä sitoumus2050.fi-sivustolla kahdeksalla eri sisältöalueella, jotka on valittu ravitsemussuositusten perusteella ja ovat kansanterveyden näkökulmasta merkittäviä. Rekisteröitymisen jälkeen pääsee muotoilemaan omalle yritykselle soveltuvan konkreettisen sitoumuksen.

Tavoitteen etenemistä mitataan ja siitä laaditaan raportti kerran vuodessa. Sitoumukset ovat julkisia ja vapaasti katseltavissa verkkosivulla.

– Olemme HKScanissa tehneet yhteensä viisi ravitsemussitoumusta, jotka liittyvät suolan vähentämiseen, kasvisten lisäämiseen sekä annoskokoon, Käkönen esittelee.

Käytännössä sitoumus voi näkyä esimerkiksi markkinoinnissa ja tuotekehityksen suunnittelussa. Tuotekohtaista markkinointia sitoumuksella ei ole tarkoitus tehdä, vaan sen avulla voidaan kertoa yrityksen päättämistä suuremmista linjoista.

– On tapauskohtaista, miten ravitsemussitoumusta lähdetään toteuttamaan ja mitä se yritykseltä vaatii. Sitoumuksen kautta voidaan tehdä suuriakin mullistuksia, mutta alkuun pääsee myös kevyemmin. Yritykset ovat keskenään eri tilanteissa, joten sitoumuksia ei kannata vertailla vaan niistä voi poimia hyvät ideat talteen.

Hyvinvointi on yhteistyötä

Kauppojen valikoimissa olevat elintarvikkeet eivät ole päätyneet hyllyille sattumalta. Kuluttajien valinnat ja tarjonta kulkevat rinnakkain ja ovat vuorovaikutuksessa keskenään. Terveellisten tuotteiden suosio palvelee sekä kuluttajia että yrityksiä, kansanterveyden kohentuminen hyödyttää koko yhteiskuntaa.

Ravitsemussitoumus on yrityksille uusi työväline, mutta terveyden edistämiseksi on tehty työtä monipuolisesti jo pitkään. Ruoka-alan yritykset ovat mukana liikuntakampanjoissa, jakavat ruokareseptejä, ylläpitävät hyvinvointiaiheisia nettisivuja, toteuttavat vastuullista markkinointia sekä kehittävät tuotteitaan terveellisemmiksi ja pakkauksia entistä paremmiksi.

– Suomessa on totuttu siihen, että yhteistyö elintarvikealan toimijoiden kesken toimii ja yritykset tekevät paljon työtä kuluttajien hyvinvoinnin eteen ilman pakkoa tai lainsäädäntöä. Ravitsemussitoumus on hieno jatkumo tälle menestyksekkäälle tarinalle ja osoittaa, että työskentelemme yhdessä vapaaehtoisesti yhteisen hyvän eteen, Käkönen kiittelee.

Lue lisää:


Kuva: 123rf.com

Jaa artikkeli

Ajankohtaiset aiheet tarjottimella

Uutiskirjeemme kertoo elintarvikealan tärkeimmät kuulumiset