Tiedote

Meijereiden toimihenkilöille hyväksyttiin uusi työehtosopimus

Julkaistu:

Elintarviketeollisuusliitto ETL ja Meijerialan Ammattilaiset MVL ovat 4.4.2023 hyväksyneet valtakunnansovittelija Anu Sajavaaran johdolla 3.4.2023 saavutetun meijereiden erikoiskoulutuksen saaneiden ja teknisten toimihenkilöiden työehtosopimusta koskevan neuvottelutuloksen.

Työehtosopimusratkaisu on yleisen linjan mukainen. Sopimuskausi on pituudeltaan 25 kuukautta eli sopimus on voimassa 31.3.2025 asti. Työehtosopimuksen piirissä on noin 1 200 toimihenkilöä.

– Neuvottelut olivat vaikeat, mutta ratkaisu löytyi lopulta neuvotteluteitse valtakunnansovittelijan avustuksella. Olemme tyytyväisiä, että molempien vuosien palkkaratkaisuista voidaan sopia ensisijaisesti paikallisesti, Elintarviketeollisuusliiton työ ja osaaminen -kokonaisuutta johtava Anne Somer sanoo.

Jos paikallista palkkaratkaisua ei saavuteta, vuoden 2024 korotuksissa on mukana yritys- tai toimipaikkakohtainen erä.

Lisäksi sovittiin työehtosopimuksen perhevapaata koskeviin määräyksiin uudistuksia, jotka huomioivat perhevapaalainsäädännön muutokset.

Palkantarkistuksista sovitaan ensisijaisesti sekä vuosina 2023 että 2024 paikallisesti. Jos paikallista palkkaratkaisua ei saavuteta, palkkoja korotetaan vuoden 2023 kesäkuussa 480 euron suuruisella kertaerällä ja heinäkuussa 3,5 prosentin suuruisella yleiskorotuksella.

Vuonna 2024 palkkoja korotetaan toukokuussa 2,2 prosentin suuruisella yleiskorotuksella. Lisäksi tuolloin maksetaan 0,4 prosentin suuruinen yritys- tai toimipaikkakohtainen erä, jossa on sopimuspalkkaisten toimihenkilöiden osalta käytössä työnantajaperälauta eli erän jakamisesta päättää työnantaja.

Palkkausjärjestelmää (Meipake) kehitetään sopimuskauden aikana työryhmässä, ja tavoitteena on, että myös palkkausjärjestelmän piirissä oleville jaettaisiin 0,4 prosentin suuruinen paikallinen erä. Jos työryhmässä ei päästä erän jakamisen periaatteista yhteisymmärrykseen 28.2.2024 mennessä, erä jaetaan 0,2 prosentin suuruisena yleiskorotuksena.

Työehtosopimuksen tekstejä uudistettiin erityisesti 1.8.2022 voimaan tullut uusi perhevapaalainsäädäntö huomioiden. Työehtosopimus päivitettiin vastaamaan uudistunutta lainsäädäntöä. Synnyttävä vanhempi saa jatkossakin palkallisen kolme kuukautta kestävän raskaus- ja vanhempainvapaajakson. Ei-synnyttävän vanhemman palkallinen jakso pidentyy 1.1.2024 alkaen nykyisestä viikosta neljään viikkoon.

Lisäksi ETL ja MVL sopivat, että työryhmä selvittää sopimuskauden aikana uudistettujen perhevapaamääräysten toimivuutta ja tarvetta niiden jatkokehittämiseen.

– Kiitämme valtakunnansovittelijaa avusta neuvottelutuloksen saavuttamisessa. Kiitokset myös MVL:n neuvottelijoille erityisesti neuvottelujen loppuvaiheessa löytyneestä ratkaisukeskeisyydestä. Tästä on hyvä jatkaa yhteistyötä sopimuskauden aikana, Anne Somer toteaa.

Lisätietoa

Jaa artikkeli

Ajankohtaiset aiheet tarjottimella

Uutiskirjeemme kertoo elintarvikealan tärkeimmät kuulumiset