Jäsenet

ETL edustaa laajasti elintarviketeollisuutta

ETL:lla on 260 jä­se­ny­ri­tys­tä ja yh­teis­työ­so­pi­mus Li­ha­kes­kus­lii­ton ja Suo­men Lei­pu­ri­lii­ton kans­sa. Lii­ton toiminnan pii­ris­sä ole­vat yh­teen­sä noin 600 yri­tys­tä kat­ta­vat kaikki elintarviketeollisuuden sektorit ja lähes kokonaan Suo­men elin­tar­vi­ke­teol­li­suu­den tuotannon. Noin 75 prosenttia liiton jäsenyri­tyk­sis­tä on elin­tar­vi­ke­teol­li­suu­del­le tyy­pil­li­ses­ti pie­niä ja kes­ki­suu­ria.

Tervetuloa jäseneksi!

Liiton jäseneksi ovat tervetulleita elintarviketeollisuuden yritykset, jotka haluavat kehittää omalle yritykselle tärkeitä asioita ja joita kiinnostaa elintarviketeollisuutta koskeva ennakoiva tieto. Tutustu tarkemmin ETL:n palveluihin verkkosivuillamme.

ETL:n henkilöstön yhteystiedot löytyvät täältä.

ETL:n jäsen- ja sidosryhmärekisterin tietosuojaseloste

Kirjaudu jäsensivuille tästä

Esittelylaatikko

Elintarviketeollisuusliitto on ruoka-alan suunnannäyttäjä ja kokoava voima. Edustamme Suomessa toimivia ruoka- ja juomayrityksiä. 

Lue lisää