Toimielimet

Näin ETL toi­mii

ETL:n toiminta perustuu jatkuvaan yhteistyöhön jäsenyritysten kanssa. Liitto kuuntelee yritysten tarpeita ja tarttuu asioihin, jotka ovat yrityksille tärkeitä. Sitä varten liiton toimielimissä on laaja elintarviketeollisuuden yritysjohdon ja asiantuntijoiden edustus.

Hal­li­tus

ETL:n hallituksen tehtävänä on ohjata liiton toimintaa ETL:n sääntöjen mukaisesti. Hallitukseen valitaan syyskokouksessa vuodeksi kerrallaan puheenjohtaja, kaksi varapuheenjohtajaa sekä muita jäseniä vähintään kaksikymmentä ja enintään kolmekymmentä. Hallituksen apuna toimii työvaliokunta, jonka hallitus valitsee keskuudestaan. Katso ETL:n hallituksen ja työvaliokunnan kokoonpano täältä.

Toi­mi­kun­nat ja ryh­mät

ETL:n toimikunnat ja ryhmät tukevat liiton edunvalvontatyötä ja alan yhteisen kannan muodostamista. Toimikunnilla ja ryhmillä on yhdessä sovittuja hankkeita, ja niissä keskustellaan alaa koskevista ajankohtaisista asioista. Toimikunnat ja työryhmät on lueteltu alla. Jos haluat tietää lisää tai tulla mukaan, ota yhteyttä sihteereihin. Katso yhteystiedot täältä.

 • Elintarvikelainsäädäntötoimikunta
 • Hyvinvointityöryhmä
 • Kaupallinen ohjausryhmä
 • Kehittämis- ja työvoimatoimikunta
 • Lakimiesryhmä
 • Logistiikkatoimikunta
 • Tutkimustoimikunta
 • Työmarkkinatoimikunta
 • Veroryhmä
 • Viestintätoimikunta
 • Ympäristötoimikunta

Toi­mia­layh­dis­tyk­set

ETL:n toimialayhdistykset keskittyvät oman sektorinsa ajankohtaisiin asioihin ja hankkeisiin. Ne seuraavat lainsäädännön kehitystä ja viestivät yhdistyksen päättämistä asioista. Toimialayhdistys on hyvä vaikuttamisväylä ja mahdollisuus verkottua muiden oman alan yritysedustajien kanssa. Yritys voi osallistua yhden tai useamman toimialayhdistyksen toimintaan oman toimialansa mukaisesti. Asiamiehemme kertovat mielellään lisää. Katso yhdistykset ja niiden asiamiehet täältä.

Toiminnassa noudatetaan kilpailulainsäädäntöä

Kaikessa ETL:n toiminnassa noudatetaan aina Suomen kilpailulainsäädäntöä. Se tarkoittaa, että liiton järjestämissä kokouksissa tai niiden yhteydessä ei keskustella eikä muutoinkaan sivuta aiheita, joilla voi olla vaikutusta yritysten tulevaan kilpailukäyttäytymiseen.

Esittelylaatikko

Elintarviketeollisuusliitto on ruoka-alan suunnannäyttäjä ja kokoava voima. Edustamme Suomessa toimivia ruoka- ja juomayrityksiä. 

Lue lisää