Kohti vähähiilistä elintarviketeollisuutta

Vähähiilisempää ruuan- ja juomantuotantoa

Elintarviketeollisuuden tiekartta vähähiilisyyteen julkaistiin 9. syyskuuta 2020.

Lue Elintarviketeollisuuden tiekartta vähähiilisyyteen
Tutustu tiekartan tiivistelmään
Katso tiekarttaesitys

Omien suorien päästöjen maltillisuudesta huolimatta ala tavoittelee tiekartassaan selkeää vähennystä. Elintarviketeollisuusliitto pyrkii hiilineutraaliuteen ja toimialatasolla tavoitellaan 75 prosentin kasvihuonekaasupäästöjen vähenemää vuoteen 2035 mennessä. Päästövähennys lasketaan suhteessa alan liikevaihtoon.

Tiesitkö, että ala tuottaa vain vähän suoria päästöjä?

Ruoka- ja juomatuotteiden valmistaminen Suomessa tuottaa vain vähän suoria kasvihuonekaasupäästöjä. Välillisesti päästöjä aiheutuu muun muassa ostoenergiasta, raaka-aineista, logistiikasta ja pakkauksista.

Miten hiilijalanjälkeä pienennetään?

Osana tiekarttatyötä tunnistettiin erilaisia konkreettisia toimenpiteitä, joilla vähähiilisempi ruuantuotanto elintarvikeketjussa saadaan toteutettua. Useat työn aikana tunnistetuista tavoista vähentää ilmastopäästöjä ovat jo monessa elintarviketeollisuuden yrityksessä käytössä.

Yritysten omien toimien lisäksi avainasemassa ovat yhteiskunnan ja sidosryhmien keinot tukea alaa kohti kestävämpiä ilmastoratkaisuja.

Taustalla hallitusohjelman tavoite hiilineutraalisuudesta

Elintarviketeollisuus laatii tiekartan vähähiilisyyteen osana hallitusohjelman mukaista polkua kohtia hiilineutraalia Suomea vuonna 2035. Tiekarttoja hyödynnetään toimialakohtaisen ilmastotyön lisäksi Suomen ilmasto- ja energiapolitiikan valmistelussa ja ne sisällytetään hallituksen kansainvälisen kasvun ohjelmaan.