08.05.2023

Lausunto luonnoksesta kestävyysraportointidirektiivin (CSRD) kansalliseen voimaansaattamiseen

Elintarviketeollisuusliitto (ETL) pitää huolestuttavana yritysten kestävyysraportointidirektiivin (Corporate Sustainability Reporting Directive, CSRD) kansallista laajennusta sisällyttää myös osuuskunnat raportointivelvoitteiden piiriin. Kestävyysraportointidirektiivissä osuuskunnat on jätetty soveltamisalan ulkopuolelle, joten kansallinen laajennus aiheuttaa haasteita.

ETL pitää erittäin tärkeänä, että osuuskunnille tarjotaan kestävyysraportointia koskevassa lainsäädännössä vastaava poikkeamismahdollisuus laatia yksi yhteinen kestävyysraportti, kuten konsernimuotoisilla yrityksillä on tytäryritysten osalta.

Mikäli osuuskuntien kestävyysraportoinnin kohdalla ei voida ottaa käyttöön ryhmärakennemallia, joka mahdollistaa tasavertaisen kohtelun muiden yritysmuotojen kanssa, niin kestävyysraportointidirektiivin kansallisessa voimaansaattamisessa tulee ETL:n näkemyksen mukaan pitäytyä direktiivin alkuperäisessä soveltamisalassa.

Lisätietoja antaa

Johtaja, vastuullisuus ja kestävä kehitys
Satumaija Levón
fnghznvwn.yriba@rgy.sv
040 752 8537
@SatumaijaL

Esittelylaatikko

Elintarviketeollisuusliitto on ruoka-alan suunnannäyttäjä ja kokoava voima. Edustamme Suomessa toimivia ruoka- ja juomayrityksiä. 

Lue lisää