05.09.2023

Metsäkatoasetus tuo uusia velvoitteita elintarvikeyrityksille – käytännön haasteita ratkotaan yhteistyöllä

Runsaasti keskustelua herättänyt EU:n uusi metsäkatoasetus astui voimaan kesäkuun lopussa. Asetus tuo uusia velvoitteita myös elintarvikealan yrityksille. Asetuksen toimeenpanoon liittyviä käytännön haasteita ratkotaan kansallisessa työryhmässä ja ETL:n omassa jäsenyrityksistä kootussa ad hoc -ryhmässä.

Metsäkatoasetuksella pyritään minimoimaan EU:n osuus maailmanlaajuiseen metsäkatoon ja metsien tilan heikkenemiseen sekä huomioimaan niistä aiheutuvia muita ympäristö- ja ihmisoikeushaasteita.

Asetus koskee seuraavia hyödykkeitä: öljypalmu, soija, puu, kaakao, kahvi, nautakarja ja kumi. Lisäksi se koskee tuotteita, jotka sisältävät tai joiden ravintona on käytetty tai joiden valmistuksessa on käytetty edellä lueteltuja hyödykkeitä. Asetuksen soveltamisalaan kuuluvat tuotteet on lueteltu CN-koodeineen metsäkatoasetuksen liitteessä I.

Soveltamisalaan kuuluvia hyödykkeitä ja tuotteita saa tulevaisuudessa asettaa EU-markkinoille tai viedä EU-markkinoilta vain, jos niiden metsäkatovapaus pystytään varmistamaan ja tuotteista on annettu asianmukaista huolellisuutta koskeva vakuutus. Asetuksessa on määritelty tarkkaan, mitä asianmukaisen huolellisuuden järjestelmä (due diligence) käytännössä edellyttää.

Metsäkatoasetus tuli voimaan 29.6.2023. Lainsäädännössä on 18 kuukauden siirtymäaika. Pienillä yrityksillä ja mikroyrityksillä siirtymäaika on 24 kuukautta.

ETL on seurannut metsäkatoasetuksen valmistelua sen alkuvaiheista lähtien. Liitto on kerännyt jäsenyrityksiltä sääntelyyn liittyviä kysymyksiä, toimittanut niitä komissiolle ja pitänyt jäsenyrityksiä ajan tasalla asetuksen valmistelun etenemisestä.

Kesäkuun lopussa komissio julkaisikin vastauksia yleisimpiin metsäkatoasetusta koskeviin kysymyksiin. Komissio on luvannut siirtymäaikana julkaista myös tarkempia ohjeistuksia asetuksen toimeenpanosta.

Ad hoc -ryhmä tuo elintarvikeyritysten äänen asetuksen kansalliseen valmisteluun

Maa- ja metsätalousministeriö nimitti 28.8.2023 säädösvalmistelutyöryhmän, jonka tehtävänä on EU:n metsäkatoasetuksen kansallisen täytäntöönpanon valmistelu. ETL:n edustajana työryhmässä toimii vastuullisuusjohtaja Satumaija Levón.

Lisätäkseen yritysten ja viranomaisten välistä vuoropuhelua metsäkatoasetuksen toimeenpanoon liittyvistä käytännön haasteista ETL on koonnut jäsenyrityksistä tiiviin ad hoc -ryhmän.
Ryhmään kuuluu jäseniä yrityksistä, jotka käyttävät tuotteidensa raaka-aineena asetuksen soveltamisalaan kuuluvia hyödykkeitä. Ryhmässä ovat mukana Atrian, Brunbergin, Fazerin, Hankkijan, Pauligin, Raision ja Valion edustajat.

Ad hoc -ryhmä kokoontuu syksyn aikana kolme kertaa pohtimaan viranomaisten kanssa vastauksia asetuksen soveltamiseen liittyviin monimutkaisiin kysymyksiin. ETL:n jäsenyritykset voivat lähettää kysymyksiä liiton asiantuntijoiden kautta ryhmän ratkottavaksi.

Ryhmän työstä ja metsäkatoasetuksen soveltamiseen liittyvistä linjauksista tiedotetaan kaikille jäsenyrityksille sitä mukaa, kun avoimiin kysymyksiin saadaan vastauksia.

Aiheeseen liittyen: Katso toukokuussa jäsenyrityksille järjestetyn metsäkatoasetusta koskevan infowebinaarin tallenne ETL:n jäsensivuilta.

Lisätietoa:

Johtaja Vastuullisuus ja kestäväkehitys Satumaija Levón, puh. 040 752 8537, satumaija.levon@etl.fi
Toimialapäällikkö Marika Säynevirta, puh. 040 736 2077, marika.saynevirta@etl.fi

Kuva: Paulig

Esittelylaatikko

Elintarviketeollisuusliitto on ruoka-alan suunnannäyttäjä ja kokoava voima. Edustamme Suomessa toimivia ruoka- ja juomayrityksiä. 

Lue lisää

Uutiskattaus

ETL:n sidosryhmäjulkaisu Uutiskattaus kokoaa elintarviketeollisuuden kuulumiset muutaman kerran vuodessa.