Tutkimussäätiö

Elintarvikkeiden Tutkimussäätiö

Elintarvikkeiden Tutkimussäätiö edistää suomalaisen elintarviketeollisuuden kehittymistä palvelevaa tutkimusta ja koulutusta. ETL on perustanut Tutkimussäätiön vuonna 1960. Nykyisin säätiö toimii ETL:n yhteydessä.

Säätiö myöntää apurahoja

Säätiön päärahoitus käytetään jatko- ja täydennysopintoapurahoihin. Painopisteenä on rahoittaa henkilökohtaisilla apurahoilla perustutkinnon suorittaneiden henkilöiden väitöskirjan laadintaa tai jo väitelleiden henkilöiden täydennysopintoja. Rahoituksessa priorisoidaan ulkomailla suoritettavia opintoja. Säätiö voi myöntää apurahoja myös seuraaviin tarkoituksiin:

  • Tutkijoiden ulkomaisiin tutkimuslaitoksiin ja korkeakouluihin suuntautuvat jaksot
  • Ulkomaisten huippututkijoiden kutsuminen Suomeen lyhyeksi ajaksi
  • Tutkimuslaitoksissa ja korkeakouluissa tehtävät elintarvikealaa laajasti hyödyttävät tutkimus- ja kehityshankkeet
  • Suomessa järjestettävät tieteelliset kongressit, joilla lisätään tutkijoiden verkostoitumista sekä tiedonvaihtoa tutkijoiden ja elinkeinon välillä

Säätiö voi harkintansa mukaan tukea myös muuta toimintaa, joka tukee suomalaisen elintarviketeollisuuden kehittymistä edesauttavaa tutkimusta ja koulutusta. Vuosittain myönnettävien apurahojen määrä riippuu säätiön tulorahoituksesta.

Apurahojen hakeminen

Elintarvikkeiden Tutkimussäätiön hallitus päättää apurahoista vähintään kerran vuodessa. Seuraava määräpäivä hakemusten jättämiselle on 22.2.2017.

Apurahahakemuksesta tulee käydä selkeästi ilmi apurahan tarkoitus, perusteet ja haettava summa. Vapaamuotoinen hakemus liitteineen (tutkimussuunnitelma, CV, mahdolliset suositukset tms.) lähetetään sähköpostilla säätiön asiamiehelle Marleena Tanhuanpäälle. Viestin aihekenttään laitetaan Apuraha-anomus Elintarvikkeiden Tutkimussäätiölle. Hakemuksen voi lähettää myös postitse osoitteeseen Elintarvikkeiden Tutkimussäätiö, PL 115, 00241 Helsinki.

Elintarvikepäivä on säätiön jokakeväinen tapahtuma 

Elintarvikepäivän menestystarina alkoi vuonna 1970, jolloin tapahtuma järjestettiin ensimmäisen kerran. Vuosien varrella Elintarvikepäivästä on kehittynyt suurin ja tärkein ammattilaisten koulutustapahtuma, joka kokoaa lähes tuhat elintarvikealan edustajaa kuulemaan uutta, tapaamaan tuttuja ja solmimaan uusia kontakteja.

Elintarvikepäivä järjestetään joka vuosi toukokuussa. Päivän runsaasta ohjelmatarjonnasta ja järjestelyistä vastaa Elintarvikkeiden Tutkimussäätiö tiiviissä yhteistyössä ETL:n kanssa. Ohjelman ideointiin osallistuu monia sidosryhmiä, jotka osaltaan varmistavat, että päivän anti on kiinnostava ja ajankohtainen. Säätiö jakaa Elintarvikepäivän tuoton elintarvikealan tutkimukseen.

Lisätietoja antaa säätiön asiamies Marleena Tanhuanpää, katso yhteystiedot täältä.

Esittelylaatikko

Elintarviketeollisuusliitto ry edustaa
Suomessa toimivia kaiken kokoisia ruokien ja juomien valmistajayrityksiä. Lue lisää

Elintarvikepäivä

Elintarvikkeiden Tutkimussäätiön järjestämä Elintarvikepäivä on vakiinnuttanut asemansa alan ammattilaisten keskuudessa vuoden merkittävimpänä koulutustapahtumana. Seuraava Elintarvikepäivä on 16.5.2017. Lue lisää