Tutkimussäätiö

Elintarvikkeiden Tutkimussäätiö

Elintarvikkeiden Tutkimussäätiö edistää suomalaisen elintarviketeollisuuden kehittymistä palvelevaa tutkimusta ja koulutusta.

Pääosa säätiön rahoituksesta suunnataan jatko- ja täydennysopintojen apurahoihin. Painopisteenä ovat henkilökohtaiset apurahat, joita annetaan perustutkinnon suorittaneille väitöskirjan laadintaan tai jo väitelleille täydennysopintoihin.

Rahoituksessa asetetaan etusijalle ulkomailla suoritettavat opinnot ja jaksot. Perustutkintoon kuuluvia opintoja säätiö ei rahoita.

Säätiö voi myöntää apurahoja myös seuraaviin tarkoituksiin:

  • Ulkomaisten huippututkijoiden kutsumiseen lyhyeksi ajaksi Suomeen
  • Suomessa järjestettäviin tieteellisiin kongresseihin, jotka lisäävät tutkijoiden verkostoitumista sekä tiedonvaihtoa tutkijoiden ja elintarviketeollisuuden kesken
  • Tutkimuslaitoksissa ja korkeakouluissa tehtäviin hankkeisiin, jotka hyödyttävät laajasti elintarvikealaa

Harkinnan mukaan säätiö voi tukea myös muuta toimintaa, joka vahvistaa suomalaisen elintarviketeollisuuden kehittymistä edesauttavaa tutkimusta ja koulutusta. Vuosittain myönnettävien apurahojen yhteissumma määräytyy säätiön tulorahoituksen perusteella.

Apurahojen hakeminen

Elintarvikkeiden Tutkimussäätiön hallitus päättää apurahoista vähintään kerran vuodessa. Seuraava määräpäivä hakemusten jättämiselle on 12.2.2018. 

Hakijaa pyydetään täyttämään tästä linkistä löytyvä lomake (pdf). Nimeäthän lomakkeen Sukunimi_Etunimi_apurahahakemus. Hakemuslomakkeen lisäksi toivotaan tutkimussuunnitelmaa, cv:tä ja mahdollisia suosituksia. Myös vapaamuotoisen hakemuksen voi lisätä liitteisiin.

Lomake ja kaikki liitteet lähetetään yhdellä sähköpostilla säätiön asiamiehelle Marleena Tanhuanpäälle, katso yhteystiedot täältä. Viestin aihekenttään teksti: Apuraha-anomus Elintarvikkeiden Tutkimussäätiölle. 

Elintarvikepäivä on säätiön jokakeväinen tapahtuma 

Elintarvikepäivän menestystarina alkoi vuonna 1970, jolloin tapahtuma järjestettiin ensimmäisen kerran. Vuosien varrella Elintarvikepäivästä on kehittynyt suurin ja tärkein ammattilaisten koulutustapahtuma, joka kokoaa lähes tuhat elintarvikealan edustajaa kuulemaan uutta, tapaamaan tuttuja ja solmimaan uusia kontakteja.

Elintarvikepäivä järjestetään joka vuosi toukokuussa. Päivän runsaasta ohjelmatarjonnasta ja järjestelyistä vastaa Elintarvikkeiden Tutkimussäätiö tiiviissä yhteistyössä ETL:n kanssa. Ohjelman ideointiin osallistuu monia sidosryhmiä, jotka osaltaan varmistavat, että päivän anti on kiinnostava ja ajankohtainen. Säätiö jakaa Elintarvikepäivän tuoton elintarvikealan tutkimukseen.

Lisätietoja antaa säätiön asiamies Marleena Tanhuanpää, katso yhteystiedot täältä.

Esittelylaatikko

Elintarviketeollisuusliitto ry edustaa
Suomessa toimivia kaiken kokoisia ruokien ja juomien valmistajayrityksiä. Lue lisää

Elintarvikepäivä

Elintarvikkeiden Tutkimussäätiön järjestämä Elintarvikepäivä on vakiinnuttanut asemansa alan ammattilaisten keskuudessa vuoden merkittävimpänä koulutustapahtumana. Seuraava Elintarvikepäivä on 15.5.2018, merkitse päivä jo kalenteriisi!