Avainsana: zoonoosi

Elintarviketeollisuusliitto ry (ETL) on antanut lausunnon maa- ja metsätalousministeriölle ehdotuksesta asetukseksi zoonooseista. Asetuksen tavoitteena on sujuvoittaa elintarvikevälitteisiä zoonooseja koskevaa sääntelyä. Elintarviketeollisuusliitto kannattaa lämpimästi tavoitetta selkeyttää ja koota zoonooseja koskeva lainsäädäntö yhteen asetukseen. Asetuksen rakenne on selkeä ja asiat löytyvät helposti ja loogisesti. Elintarvikelainsäädäntöuudistus on kokonaisuudessaan hyvin taustoitettu ja toimijat on otettu mukaan kehitystyöhön jo ennen lausuntokierrosta. Päällekkäisyydet […]

  • Posted in Lausunto
  • Kommentit pois päältä artikkelissa Lausunto zoonoosiasetuksesta
  • Tags:

Elintarviketeollisuusliitto (ETL) on antanut maa- ja metsätalousministeriölle lausunnon luonnoksesta afrikkalaisen sikaruton vastustamisesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta. Pääosa ehdotetuista muutoksista liittyy Euroopan komission täytäntöönpanopäätöksen (2014/709/EU) muutosten huomioon ottamiseen sekä tarpeeseen täsmentää ja selkeyttää eräitä asetuksen säännöksiä. ETL kannattaa tavoitetta selkeyttää säännöksiä. Maa- ja metsätalousministeriön luonnoksessa tiukennetaan säännöksiä, jotka koskevat luonnonvaraisen villisianlihan markkinoille saattamista alueilta, joilla […]