Avainsana: sosiaaliturva

Työmarkkinakeskusjärjestöt ovat yhdessä tehneet esityksen maan hallitukselle tarvittavista toimista, joilla alennetaan työllistämisen kustannuksia, joustavoitetaan työlainsäädäntöä ja parannetaan työttömiksi tai lomautetuiksi joutuneiden palkansaajien sosiaaliturvaa. Esitetyt muutokset eivät ole vielä voimassa. Lainsäädännön muuttamista edellyttävät muutokset eivät tule voimaan ennen kuin eduskunta on käsitellyt ja hyväksynyt muutokset normaalissa lainsäätämisjärjestyksessä. Työehtosopimuksin sovitut muutokset edellyttävät lainsäädännön muuttamisen lisäksi työehtosopimusten muuttamista. […]