Avainsana: Kasvu

  • Posted in Uutinen
  • Kommentit pois päältä artikkelissa Toimitusjohtajan katsaus: Iloa onnistumisista, vaikka vaikeat ajat jatkuvat
  • Tags: , ,

Kesäloman siintäessä jo monen suomalaisen mielessä työ uuden hallitusohjelman linjausten käytäntöön viemiseksi on käynnistymässä. Uudet ministerit pääsevät aloittamaan tehtävissään keskellä kauneinta kesää. Elintarviketeollisuusliiton toimitusjohtajan paikalta katsoen hallitusohjelma ruokkii optimismia luomalla ennakoitavuutta ruoka-alan toimintaympäristöön. Suomalaisella ruoka-alalla on merkittävästi investointihalukkuutta ja potentiaalia kasvuun. Myös vastuullisuuden ja kestävän kehityksen trendit suosivat ruoka-alaa. Kun yritysten kotipesä on kunnossa, Suomen […]

Suomalaisen ruoka-alan tutkimus ja tuotekehitys ovat olleet maailmanluokkaa jo lähtien A. I. Virtasesta, jolle myönnettiin 1940-luvulla kemian Nobel-palkinto rehun säilöntään liittyvästä keksinnöstään. Perinteet ovat pitkät ja kasvun mahdollisuudet erinomaiset. Tilastokeskuksen mukaan elintarvikeala tekee tällä hetkellä tki-toimintaa keskimäärin 120 miljoonalla eurolla vuosittain. Tutkimus- ja kehittämistoimintaa tehdään noin 300:ssa alan yrityksessä, joista valtaosa on pk-yrityksiä. – Suomalainen […]

Ruoka-alan tulevaisuuden menestystä rakennetaan maailmassa, joka muuttuu kiihtyvällä nopeudella. Viimeaikaisista kriiseistä ja turbulenssista huolimatta on käännettävä katseet uuteen kasvuun ja pidettävä entistä vahvemmin huolta kasvun edellytyksistä. Yritykset tarvitsevat ympärilleen ennakoitavan säädösympäristön ja mahdollistavan lainsäädännön, joka turvaa kestävän kasvun. Elintarviketeollisuusyritysten toimintaan vaikuttavat pienetkin toimintaympäristön muutokset – niin vuosittaiset sään aiheuttamat satovaihtelut pelloilla kuin lainsäädännön muutokset ja […]

  • Posted in Tiedote
  • Kommentit pois päältä artikkelissa Annikka Hurme Elintarvikepäivässä: Ruoka-alan kasvun moottoreita ovat innovatiivisuus, ennakoitava politiikka ja alan vetovoima
  • Tags: ,

Suomalainen ruoka-ala uskoo vahvasti tulevaisuuteen, vaikka haasteita on juuri nyt paljon ja puhe ruuan ympärillä saa valitettavan usein kielteisiä sävyjä. Ruokaan liittyvät kysymykset kannattaisi nähdä mahdollisuuksina, ei ongelmina, sillä ruoka-ala on nimenomaan ratkaisujen ala. Julkisessa keskustelussa ruoka-alalta myös vaaditaan paljon, olipa kyse sitten vaikkapa elintarvikkeiden viennistä tai vastuullisuudesta. Ruoka-alan kehittäminen on jakautunut maassamme tällä hetkellä […]

Elintarviketeollisuusliitto aloitti tällä viikolla Lahdesta koko maan kattavan kiertueen, jonka tavoitteena on nostaa esille ruoka-alan merkitystä sekä vaihtaa näkemyksiä ja ajatuksia siitä, miten luomme vahvan pohjan suomalaisen ruoka-alan tulevaisuuden menestykselle. Tilaisuudessa keskusteluun nousivat erityisesti yritysten toimintaympäristön kehitys, elintarvikkeiden viennin merkitys ruoka-alan menestykselle sekä osaavan työvoiman tarve. Me Suomessa saamme olla ylpeitä puhtaista raaka-aineista jatkojalostetuista tuotteista, […]

Elintarviketeollisuusliitto teki lokakuun lopulla jäsenyrityksilleen kyselyn, joka liittyi työ- ja elinkeinoministeriön tilannekuvatyöhön energiakriisin vaikutuksista yrityksiin. Kyselyllä haluttiin selvittää etenkin energian hinnan nousun vaikutusta elintarvikeyritysten investointiaikeisiin. Vastauksia saatiin 37 yrityksestä, jotka edustivat elintarviketeollisuuden kaikkia toimialoja. Vastaajissa oli sekä suuria että pieniä yrityksiä. Kannattavuus koetuksella Energian hinnan nousu on jo vaikuttanut ja vaikuttaa elintarviketeollisuuden yrityksiin laajasti. Vaikutukset […]

Elintarviketeollisuusliitto järjestää marraskuun ja helmikuun välisenä aikana sarjan maakunnallisia keskustelutilaisuuksia, joissa Suomen ruoka-alan tulevaisuus nostetaan huomion keskipisteeksi. Jokaisessa manner-Suomen vaalipiirissä pidettävässä tilaisuudessa haetaan ratkaisuja, miten elintarvikeyrityksille varmistetaan kestävä ja innovatiivinen tulevaisuus. Ajatuksia aiheesta vaihtavat alan yritykset, tulevat päättäjät, media sekä muut alueelliset vaikuttajat. Elintarviketeollisuutta toimii Suomen kaikissa maakunnissa, ja ala on huomattava työllistäjä myös välillisesti. […]

Maan hallitus linjasi jo puoliväliriihessään keväällä 2020, että investointien lupakäsittelyä pitää nopeuttaa. Työ sai lisävauhtia, kun Venäjän hyökkäys Ukrainaan nostatti tarpeen kytkeytyä irti fossiilisesta energiasta mahdollisimman nopeasti. Luvitusjumin purku on nyt lähtenyt liikkeelle poliittisen hieromisen jälkeen. Eduskunta on juuri saanut käsiteltäväkseen hallituksen esityksen, jonka tavoitteena on nostaa viranomaisille ja tuomioistuimiin kertyneiden hakemuspinojen päällimmäisiksi omavaraisuutta ja […]

Elintarviketeollisuusliitto korostaa vaaliviesteissään ruuan huoltovarmuuden turvaamista ja koko ruoka-alan kannustamista uudistuksiin. Suomalaisille ravitsevaa ja turvallista ruokaa jalostaville yrityksille on varmistettava osaajat ja moderni työelämä. Ala haluaa tarjota kasvun eväitä kohti kestävää ja innovatiivista tulevaisuutta. Ruoka-ala on Suomessa kokoaan suurempi tekijä, joka koskettaa ihmisten elämää joka päivä. Yrityksiä on kaikissa maakunnissamme huolehtimassa paitsi suomalaisten nälän ja […]

Elintarvikeala kantaa jo niin mittavaa kustannustaakkaa, ettei sitä pidä kasvattaa budjettiriihen päätöksillä enää rahtuakaan. Maan hallituksen on varmistettava elintarviketehtaiden pyöriminen kaikissa oloissa sekä luotava tulevaisuudenuskoa vauhdittamalla energiainvestointien lupakäsittelyä ja kannustamalla uuden teknologian käyttöönottoon. Maan hallitus kokoontuu budjettiriiheen poikkeuksellisen haastavassa taloudellisessa tilanteessa, jossa inflaatio laukkaa ennennäkemättömästi ja muun muassa sähkön saatavuudesta on tulevana talvena epävarmuutta. Riihessä […]

Ruuan hinnasta on keskusteltu viime kuukausina vilkkaasti. Tutkimuslaitokset, muun muassa Pellervon taloustutkimus PTT ja Maailmanpankki, ovat tuoneet esiin ruuan kuluttajahintaan kohdistuvia poikkeuksellisia nousupaineita. Elintarviketeollisuusliiton toimitusjohtaja Mikko Käkelä sanoo, että kuluttajahintojen nousun taustalla on useita tekijöitä. – Sieltä löytyvät alkutuotannon pitkäaikaiset kannattavuushaasteet ja viime vuoden vaikeat sääolot. Myös energian, pakkausmateriaalien, polttonesteiden, raaka-aineiden ja lannoitteiden hinnat ovat […]