Avainsana: Energia

Suomella on tavoitteena olla hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä. Myös elintarviketeollisuutta edustavan Valion ilmasto-ohjelmassa on tavoitteena nollata kotimaisen maidontuotannon hiilijalanjälki vuoteen 2035 mennessä. Lantabiokaasun tuotanto on osa Valion ilmasto-ohjelmaa. Ilmastonmuutoksen lisäksi Valion toimintaympäristössä on käynnissä murroksia, jotka vaativat ratkaisuja. Meidän on turvattava suomalaisen ruoantuotannon jatkuvuus: maatilojen kustannukset ovat historiallisen korkealla johtuen pääasiassa kohonneista lannoitteiden, energian ja […]

Energiakriisistä uhkaa tulla kotimaisen ruuan tuotannon kriisi, ellei ruokaketjua katsota kokonaisuutena ja sen toimintaedellytyksiä turvata. Energiakriisi heikentää entisestään huoltovarmuudelle tärkeän ruokaketjun toimintakykyä. Huoli sähkön toimitusvarmuudesta ja saatavuudesta kohtuuhintaan koskettaa koko alaa. Tuore valtioneuvoston kriittisiä sähkönkäyttöpaikkoja määrittävä asetus selkeyttää alueellisten verkkoyhtiöiden käytäntöjä siitä, mitkä toiminnot suojataan, jos kiertäviä sähkökatkoja joudutaan toteuttamaan. – Nyt on tärkeää, että […]

Elintarviketeollisuusliitto on valinnut tänään syyskokouksessaan hallituksen vuodelle 2023. Liiton hallituksen puheenjohtajana jatkaa Valio Oy:n toimitusjohtaja Annikka Hurme. Myös varapuheenjohtajat, Elonen Oy Leipomon toimitusjohtaja Jari Elonen ja Oy Hartwall Ab:n toimitusjohtaja Kalle Järvinen, jatkavat tehtävissään. Uusia jäseniä hallituksessa ovat HKScan Oyj:n toimitusjohtaja Juha Ruohola, Suomen Nestlé Oy:n toimitusjohtaja Niina Koskinen, Lagerblad Foods Oy:n toimitusjohtaja Mika Lindfors ja Olvi Oyj:n toimitusjohtaja […]

Elintarviketeollisuusliitto on antanut lausunnon luonnoksesta Valtioneuvoston asetukseksi varautumissuunnitelmaan sisällytettävästä sähkönkäyttöpaikkojen etusijajärjestyksestä. ETL katsoo, ettei asetusluonnos ota riittävissä määrin huomioon huoltovarmuudelle kriittistä elintarvikealaa ajatellen erityisesti tulevien kuukausien mahdollisia sähköpulasta johtuvia keskeytyksiä. Lisäksi elintarvikehuollonketjua tulisi tarkastella kokonaisuutena alkutuotannosta, teollisuuden ja kaupan kautta kuluttajalle. ETL katsoo, sähkönkäyttöpaikkojen etusijajärjestystä on täsmennettävä. Elintarvikeketjun (alkutuotanto, elintarviketeollisuus) ja päivittäistavarakaupan kriittiset kohteet tulisi […]

  • Posted in Lausunto
  • Kommentit pois päältä artikkelissa Lausunto luonnoksesta Valtioneuvoston asetukseksi varautumissuunnitelmaan sisällytettävästä sähkönkäyttöpaikkojen etusijajärjestyksestä
  • Tags: ,

Hallitsematon energian, erityisesti sähkön hinnan nousu aiheuttaa vakavia häiriöitä suomalaisessa ruuantuotannossa. Elintarviketeollisuusliitto ETL ja Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK vaativat maan hallitukselta nopeita päätöksiä pysäyttämään toimivien maatilojen ja ruokayritysten tuotannon alasajon. Järjestöjen jäsenkyselyt kertovat pahenevista talousvaikeuksista sekä tuotannon vähenemisestä. – Energiakriisi on heikentämässä ruokaketjun toimintakykyä voimakkaasti. Samalla vaarantuvat keskellä epävakaata aikaa suomalainen ruokaturva ja huoltovarmuus. […]

Ruoka-ala on suljettava mahdollisesti toteutettavien alueellisten sähkökatkoksien ulkopuolelle ruokahuollon varmistamiseksi ja pitkien tuotantoseisokkien ehkäisemiseksi. Eläin- ja kasviperäisiä raaka-aineita jalostava elintarviketeollisuus on huomattavasti herkempi poikkeamille kylmäketjuissa ja tuotanto-olosuhteissa kuin monet muut teollisuuden alat. Pahimmillaan sähkökatkot vaarantaisivat elintarvikkeiden turvallisuuden. – Elintarvikkeiden valmistusprosessit ja laadunhallinta ovat erittäin tarkasti määriteltyjä, koska ne vaikuttavat suoraan tuotteiden hygieniaan ja turvallisuuteen. Esimerkiksi […]

Elintarviketeollisuusliitto korostaa vaaliviesteissään ruuan huoltovarmuuden turvaamista ja koko ruoka-alan kannustamista uudistuksiin. Suomalaisille ravitsevaa ja turvallista ruokaa jalostaville yrityksille on varmistettava osaajat ja moderni työelämä. Ala haluaa tarjota kasvun eväitä kohti kestävää ja innovatiivista tulevaisuutta. Ruoka-ala on Suomessa kokoaan suurempi tekijä, joka koskettaa ihmisten elämää joka päivä. Yrityksiä on kaikissa maakunnissamme huolehtimassa paitsi suomalaisten nälän ja […]

Maakaasun saatavuuden heikkeneminen näkyisi välittömästi elintarvikkeiden tuotannon vaikeutumisena Suomessa. Valtiovallan on nyt tultava yrityksiä vastaan investointituissa ja etenkin lupakäsittelyissä, jotta vaihtoehtoisia energialähteitä päästään hyödyntämään mahdollisimman pian. Ukrainan sota on synnyttänyt elintarviketeollisuudessakin tarpeen irrottautua venäläisestä fossiilienergiasta pikaisella aikataululla. Maakaasua ei kuitenkaan ole mahdollista korvata vaihtoehtoisilla energialähteillä yön yli. Ruuan saatavuuden takaamiseksi elintarvikeyritykset joutuvat investoimaan kovalla kiireellä […]

Ukrainan sota ja pitkään jatkunut alkutuotannon kustannuskriisi raastavat yhteisvaikutuksillaan koko ruokaketjun elinvoimaisuutta ja uhkaavat vakavasti Suomen ruokaturvaa. Tällä hetkellä kovimman kustannuspaineen ruokaketjussa kantaa elintarviketeollisuus. Elintarvikeyritysten maksuvalmius on laskenut kriittisesti, sillä sota heikentää raaka-aineiden, energian ja pakkausmateriaalien saatavuutta sekä kasvattaa kustannuksia entisestään. Lisäksi elintarviketeollisuus on matalan kannattavuuden ala, joka kärsii edelleen pandemian aiheuttamista taloudellisista iskuista. Julkisuudessa […]

Useat kymmenet elintarvikealan yritykset tehostavat energian käyttöään vapaaehtoisten sopimusten kannustamina. Vuodelle 2025 asetetusta säästötavoitteesta oli viime vuoden loppuun mennessä koossa jo upeat 83 prosenttia! Iso joukko suomalaisia yrityksiä eri toimialoilta, myös elintarviketeollisuudesta, on tehostanut energian käyttöään vapaaehtoisilla sopimuksilla jo lähes kahden vuosikymmenen ajan. Sopimusten ansiosta Suomessa säästyy vuosittain valtava määrä energiaa. Se tarkoittaa puolestaan energia- […]