Avainsana: eläinten hyvinvointi

Elintarviketeollisuusliitto ry (ETL) on antanut maa- ja metsätalousministriölle lausunnon luonnoksesta laiksi eläinten hyvinvoinnista ja laeiksi eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta. Koska lain tarkoitus on eläinten hyvinvoinnin edistäminen ja niiden suojeleminen parhaalla mahdollisella tavalla eläinten hyvinvoinnille aiheutuvalta haitalta ja sen nimi on ”Laki eläinten hyvinvoinnista”, lain ensimmäisen pykälän perusteluissa esitetty määritelmä ”Eläimen hyvinvoinnilla tarkoitettaisiin eläimen kokemusta […]

Elintarviketeollisuusliitto (ETL) on antanut maa- ja metsätalousministeriölle lausunnon hallituksen esityksestä eläinten kuljetuksista annetun lain muuttamisesta. Esityksessä lakiin lisättäisiin EU:n virallista valvontaa koskevan asetuksen (EU) 2017/625 täydentämisen edellyttämät säännökset. Lisäksi hallituksen esitys tarkentaa ja selkeyttää eräitä lain säännöksiä. Elintarviketeollisuusliitto kannattaa lakiin kirjattujen säännösten selkeyttämistä. Lisäksi Elintarviketeollisuusliitto pitää tervetulleena muutoksena lakiesityksen täsmennystä koulutuksen ja pätevyystodistuksien edellyttämien tutkintojen […]