EU:n uusien tietoturvasäädösten velvoitteet -infowebinaari

Alkaa:
Päättyy:
Sijainti:
Teams

EU:n uudet kyberturvallisuuteen liittyvät säädökset, NIS2, CER tai IMERA, koskettavat laajasti myös elintarvikealan yrityksiä. Erityisesti NIS2 koskee laajaa joukkoa. Elintarviketeollisuusliiton webinaarissa pureudutaan näiden säädösten konkreettisiin yritysvelvoitteisiin sekä niihin liittyviin aikatauluihin. Puhujina webinaarissa toimivat muun muassa Ruokaviraston, Kyberturvallisuuskeskuksen ja Työ- ja elinkeinoministeriön asiatuntijat.

Ennen tilaisuutta kannattaa tutustua NIS2-direktiivin , CER-direktiivin sekä IMERA-asetusluonnoksen (16.2.2024 Neuvoston ja parlamentin neuvottelutulos) keskeisiin sisältöihin.

Webinaariin kutsu ilmoittautumislinkkeineen lähetetään ETL:n jäsenyrityksille huhtikuussa. Osallistujat voivat toimittaa kysymyksiä ilmoittautumisen yhteydessä.

Tilaisuus on jäsenyrityksille maksuton. Webinaari tallennetaan ja se on kaikkien ETL:n jäsenyritysten edustajien katsottavissa myös jälkikäteen jäsensivujen kautta.

Riikka Korolainen

Johtava asiantuntija

Eero Alaluusua

Valmiuspäällikkö

Jaa tapahtuma