Biokaasu2030-julkilausuma

Alkaa:
Päättyy:
Sijainti:
webinaari

Haluamme edistää ja kehittää kotimaista biokaasumarkkinaa. Olemme laatineet Biokaasu2030-julkilausuman, jolla haluamme peräänkuuluttaa päättäjiltä ja virkamiehiltä toimenpiteitä, jotta biokaasun liiketoimintaympäristöön saadaan pitkän tähtäimen näkymä ja parempaa ennakoitavuutta. Julkilausumassamme käsitellään asian tärkeyttä ekologisesta, tuotannollis- ja aluetaloudellisesta sekä markkinoiden kehittymisen näkökulmasta.

Julkaisemme Biokaasu2030-julkilausuman 14.8. klo 11:00-12:00 webinaarissa. Webinaarissa kuullaan myös sidosryhmien kommenttipuheenvuoroja. Tervetuloa webinaariin!

Webinaarin sisältö:

  • Webinaarin avaaminen ja tervetulosanat
  • Biokaasuvision esittely
  • Biokaasun kansantaloudelliset vaikutukset (Gaia Consulting Oy)
  • Biokaasulaitokseen investoivan kommenttipuheenvuoro (Janika Keinänen, Suomen Lantakaasu Oy)
  • Kuljetusalan kommenttipuheenvuoro (Ari Herrala, SKAL)
  • Laivapuolen kommenttipuheenvuoro (Mats Björkendahl, Suomen Varustamot ry)
  • Loppusanat 5 minuuttia

Ilmoittautumiset webinaariin tästä.

Webinaarin järjestävät Suomen Biokierto ja Biokaasu ry, Bioenergia ry, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK, Suomen Kaasuyhdistys ry, Suomen Kiertovoima ry, Elintarviketeollisuusliitto, Energiateollisuus ry ja Kierrätysteollisuus ry yhteistyössä.

Suomen Biokierto ja Biokaasu ry, SBB, on ravinteiden kierrätyksestä ja biokaasun edistämisestä kiinnostuneiden yritysten ja yhteisöjen vuonna 2019 perustama valtakunnallinen yhdistys. Alan yritysten valmistamia tuotteita ovat biokaasu liikennekäyttöön ja energiantuotantoon, orgaaniset lannoitevalmisteet, kasvualustat sekä kierrätyskemikaalit.

Jaa tapahtuma