Energiatehokkuus

Energiatehokkuutta kehittämällä vähennetään alan ilmastovaikutuksia sekä lisätään kustannustehokkuutta. Elintarviketeollisuudessa energiatehokkuustoimet liittyvät usein tuotannon lämmitys- ja jäädytysprosesseihin. Lämpöä otetaan talteen ja käytetään uudelleen esimerkiksi käyttöveden lämmitykseen. Tehostamistoimenpiteet voivat liittyä tuotantolaitoksissa myös esimerkiksi valaistuksen, nosto-ovien toiminnan tai hanojen virtaaman uudelleensäätöihin.

Energiatehokkuussopimukset ovat Suomessa tärkeä keino edistää energiatehokkuutta vapaaehtoisesti. Sopimusjärjestelmällä vastataan energiatehokkuusdirektiivissä asetettuihin kansallisiin tavoitteisiin. Elintarviketeollisuudella on oma sopimusjärjestelmänsä, jota Elintarviketeollisuusliitto hallinnoi.

Saarioinen liittyi Energiatehokkuussopimukseen vuonna 2007 ensimmäisenä elintarvikeyrityksenä Suomessa, tavoitteena vähentää energiankäyttöään 9% vuoteen 2016 mennessä verrattuna vuoden 2005 tasoon. Tavoite saavutettiin vuoden etuajassa. Tämänhetkinen tavoite onkin vähentää energiankulutusta vuoteen 2025 mennessä 7,5% verrattuna vuoden 2015 tasoon. Energiasäästötoimenpiteet ovat kohdistuneet pääasiassa lämmön talteenottoon.

Valion tavoitteena on nollata maidon hiilijalanjälki vuoteen 2035 mennessä. Hiilineutraali maito tarkoittaa, että päästöjä vähennetään ja sidotaan ilmasta vähintään sama määrä kuin niitä syntyy maidon matkan varrella. Soijaton lehmien ruokinta, hiiliviljelijäkoulutukset maitotiloille ja ensimmäiset biokaasulla kulkevat maitoautot ovat esimerkkejä Valion työstä tähän asti. Valio keskittyy työssään päästöjen vähentämiseen, ei niiden kompensointiin.

Atrian tavoitteena on vähentää 25 % hiilidioksidipäästöjä teollisessa tuotannossa vuoteen 2025 mennessä. Päästöjen vähentäminen tarkoittaa fossiilisten energialähteiden korvaamista uusiutuvalla energialla ja energian tehokasta hyödyntämistä. Atrian Nurmon tehtaan yhteydessä huimat 22 000 aurinkopaneelia tuottaa täysin päästötöntä energiaa tehtaan käyttöön. Aurinkopuiston pinta-ala vastaa yhdeksää jalkapallokenttää. Atrian Aurinko -hankkeen tavoitteena on kehittää aurinkoenergian hyödyntämistä laajemminkin teollisuuden tarpeisiin.

Kylmälaitteet ovat energiaintensiivisiä laitteita, koska ne ovat päällä koko ajan. Niiden jäähdytys on perinteisesti saatu aikaan fluorihiilivety-yhdisteillä, jotka ovat erittäin voimakkaita kasvihuonekaasuja. Carlsbergin Cooling Policyn mukaan kaikki uudet hankittavat kylmälaitteet ovat HFC-vapaita viimeistään vuonna 2022. Vuonna 2019 jo 85% kylmälaiteostoistamme oli HFC-vapaita.

Useissa maissa toimivan Arla Foods -konsernin tavoitteena on olla hiilineutraali meijeri vuoteen 2050 mennessä. Suomessa Arla pyrkii hiilineutraaliuteen nopeammassa tahdissa ja ottaa jatkuvasti maidon arvoketjun kattavia askelia määränpäätä kohti. Energiaan ja polttoaineisiin liittyvät ratkaisut ovat osa tätä kokonaisuutta. Arla Suomen ensimmäinen biokaasua hyödyntävä jakeluauto otettiin käyttöön vuonna 2019. Tuolloin yrityksen kaikissa toimipisteissä siirryttiin myös vesivoimalla tuotetun lähes päästöttömän sähkön käyttöön.

Helen ja Paulig valjastavat yhteisessä pilotissa hukkalämmön hyötykäyttöön Pauligin kahvipaahtimolla Vuosaaressa. Lämpöä voidaan kerätä uudenlaisella teknisellä ratkaisulla talteen niin paljon, että määrä vastaa 1000 kerrostalokaksion vuotuista lämmöntarvetta. Elintarviketeollisuuden tuotantoprosesseista syntyvien lämpöjen kierrättäminen kaukolämpöverkkoon on Helsingin alueella ainutlaatuista.

Paulig tehostaa ratkaisullaan merkittävästi Vuosaaren paahtimon kahvinpaahtolinjojen energiatehokkuutta. Samassa yhteydessä paahtimoon rakennetaan lämmöntalteenottojärjestelmä, jonka avulla paahtimon omien tarpeiden yli jääneet hukkalämmöt voidaan kierrättää Helenin lämpöverkkoon.

Vähentämällä energian käyttöään energiatehokkuuteen tähtäävässä sopimusjärjestelmässä yritykset ovat mukana EU:n laajuisessa energiansäästötavoitteessa.

ETL hallinnoi sopimusjärjestelmään sisältyvää elintarviketeollisuuden toimenpideohjelmaa. Sopimusjärjestelmän takana ovat EK toimialaliittoineen sekä työ- ja elinkeinoministeriö. Vapaaehtoiseen energiatehokkuussopimukseen liittymällä yritys saa raamit järjestelmälliseen ja tavoitteelliseen energiansäästöön. Lue lisää Energiatehokkuussopimuksesta.

Olemme sitoutuneet luonnonvarojen kestävään ja eettiseen käyttöön Suomen Fronerilla. Pingviini-jäätelöiden koti, Turengin tehdas, tekee pitkäjänteisesti töitä minimoidakseen energian, veden ja jätteen määrää. Vuonna 2019 kuluttamastamme energiasta Turengin tehtaalla 81 prosenttia oli peräisin uusiutumattomista lähteistä. Vastuullisuustekona me Suomen Fronerilla olemme siirtyneet Turengissa tuulivoimaan käyttöön. Tämän myötä energiasta aiheutuvat päästömme vähenevät hurjat 97 prosenttia. Energiansäästötoimenpiteenä tehtaalla on myös otettu käyttöön uusi paineilmakompressori vuoden 2021 tammikuussa. Vuosina 2015-2019 käytimme energiaa paineilman tuottamiseen noin 40 omakotitalon sähkönkulutuksen verran vuodessa. Uuden kompressorin käyttöönoton myötä olemme 35 % tehokkaampia, joka vastaa noin 15 omakotitalon sähkönkulutusta.

Takaisin ylös