Energiatehokkuus

Arla Suomi on ottanut käyttöön tuotekuljetuksia varten biokaasulla kulkevan kuorma-auton. Vähäpäästöinen biokaasuauto vie tuotteitamme pääkaupunkiseudun asiakkaille. Päästöjä syntyy 85 % vähemmän tavanomaiseen jakeluautoon verrattuna. Arlan tavoite on olla hiilineutraali meijeri tulevaisuudessa. Biokaasua polttoaineenaan hyödyntävä jakeluauto on yksi toimenpide matkalla kohti tavoitetta.

Saarioinen liittyi Energiatehokkuussopimukseen vuonna 2007 ensimmäisenä elintarvikeyrityksenä Suomessa, tavoitteena vähentää energiankäyttöään 9% vuoteen 2016 mennessä verrattuna vuoden 2005 tasoon. Tavoite saavutettiin vuoden etuajassa. Tämänhetkinen tavoite onkin vähentää energiankulutusta vuoteen 2025 mennessä 7,5% verrattuna vuoden 2015 tasoon. Energiasäästötoimenpiteet ovat kohdistuneet pääasiassa lämmön talteenottoon.

Olemme sitoutuneet energiatehokkuuden edistämiseen ja teemme aktiivisesti töitä energiatehokkuuden parantamiseksi. Vuonna 2019 allekirjoitimme Motivan Energiatehokkuussopimuksen ja näin sitouduimme jatkamaan konsernin entistä parempaan energiatehokkuuteen tähtääviä toimenpiteitä. Honkajoki Oy:n toiminnassa syntyy paljon hukkalämpöä, jota emme omassa toiminnassamme pysty hyödyntämään. Myymme tämän hukkalämmön myymisen alueella toimiville kasvitarhoille, jotka tarvitsevat lämpöä ympäri vuoden. Toimitamme ulkopuolelle lämpöenergiaa yhteensä 27.866 MWh vuodessa.

Helen ja Paulig valjastavat yhteisessä pilotissa hukkalämmön hyötykäyttöön Pauligin kahvipaahtimolla Vuosaaressa. Lämpöä voidaan kerätä uudenlaisella teknisellä ratkaisulla talteen niin paljon, että määrä vastaa 1000 kerrostalokaksion vuotuista lämmöntarvetta. Elintarviketeollisuuden tuotantoprosesseista syntyvien lämpöjen kierrättäminen kaukolämpöverkkoon on Helsingin alueella ainutlaatuista.

Paulig tehostaa ratkaisullaan merkittävästi Vuosaaren paahtimon kahvinpaahtolinjojen energiatehokkuutta. Samassa yhteydessä paahtimoon rakennetaan lämmöntalteenottojärjestelmä, jonka avulla paahtimon omien tarpeiden yli jääneet hukkalämmöt voidaan kierrättää Helenin lämpöverkkoon.

Apetit on siirtynyt täysin uusiutuvista energialähteistä tuotetun sähkön käyttöön. Kaikissa Apetit-konsernin tuotantolaitoksissa käytetään ainoastaan tuulivoimalla tuotettua sähköä.
Apetitin tavoitteena on puolittaa konsernin hiilidioksidipäästöt tuotantotonnia kohden vuoden 2022 loppuun mennessä. Tuulivoiman käytön ohella tavoitteeseen pääsyä vauhditetaan Kantvikin kasviöljypuristamon yhteyteen loppuvuodesta 2020 valmistuvan bioenergialaitoksen myötä.

Kokkikartano on mukana ”Muoviton Kerava” -hankkeessa ja on lahjoittanut paikallisille kaupoille Kokkikartano-kestokasseja. Ne ovat käytössä myös henkilökuntamyymälässämme. Lisäksi osallistumme S-ryhmän #isojuttu -ilmastokampanjaan ja olemme sitoutuneet pienentämään päästöjämme mm. parantamalla jatkuvasti energiatehokkuutta, vähentämällä veden käyttöä sekä lisäämällä uusiutuvan energian käyttöä. Olemme esimerkiksi tehostaneet ilmanvaihtoa ja lämmön talteenottoa, siirtyneet LED-valojen käyttöön sekä lisänneet jätteiden lajittelupisteitä.

Atrian tavoitteena on vähentää 25 % hiilidioksidipäästöjä teollisessa tuotannossa vuoteen 2025 mennessä. Päästöjen vähentäminen tarkoittaa fossiilisten energialähteiden korvaamista uusiutuvalla energialla ja energian tehokasta hyödyntämistä. Atrian Nurmon tehtaan yhteydessä huimat 22 000 aurinkopaneelia tuottaa täysin päästötöntä energiaa tehtaan käyttöön. Aurinkopuiston pinta-ala vastaa yhdeksää jalkapallokenttää. Atrian Aurinko -hankkeen tavoitteena on kehittää aurinkoenergian hyödyntämistä laajemminkin teollisuuden tarpeisiin.

Kylmälaitteet ovat energiaintensiivisiä laitteita, koska ne ovat päällä koko ajan. Niiden jäähdytys on perinteisesti saatu aikaan fluorihiilivety-yhdisteillä, jotka ovat erittäin voimakkaita kasvihuonekaasuja. Carlsbergin Cooling Policyn mukaan kaikki uudet hankittavat kylmälaitteet ovat HFC-vapaita viimeistään vuonna 2022. Vuonna 2019 jo 85% kylmälaiteostoistamme oli HFC-vapaita.

Takaisin ylös