Energiatehokkuus

Energiatehokkuutta kehittämällä vähennetään alan ilmastovaikutuksia sekä lisätään kustannustehokkuutta. Elintarviketeollisuudessa energiatehokkuustoimet liittyvät usein tuotannon lämmitys- ja jäädytysprosesseihin. Lämpöä otetaan talteen ja käytetään uudelleen esimerkiksi käyttöveden lämmitykseen. Tehostamistoimenpiteet voivat liittyä tuotantolaitoksissa myös esimerkiksi valaistuksen, nosto-ovien toiminnan tai hanojen virtaaman uudelleensäätöihin.

Energiatehokkuussopimukset ovat Suomessa tärkeä keino edistää energiatehokkuutta vapaaehtoisesti. Sopimusjärjestelmällä vastataan energiatehokkuusdirektiivissä asetettuihin kansallisiin tavoitteisiin. Elintarviketeollisuudella on oma sopimusjärjestelmänsä, jota Elintarviketeollisuusliitto hallinnoi.

Useissa maissa toimivan Arla Foods -konsernin tavoitteena on olla hiilineutraali meijeri vuoteen 2050 mennessä. Suomessa Arla pyrkii hiilineutraaliuteen nopeammassa tahdissa ja ottaa jatkuvasti maidon arvoketjun kattavia askelia määränpäätä kohti. Energiaan ja polttoaineisiin liittyvät ratkaisut ovat osa tätä kokonaisuutta. Arla Suomen ensimmäinen biokaasua hyödyntävä jakeluauto otettiin käyttöön vuonna 2019. Tuolloin yrityksen kaikissa toimipisteissä siirryttiin myös vesivoimalla tuotetun lähes päästöttömän sähkön käyttöön.

Kylmälaitteet ovat energiaintensiivisiä laitteita, koska ne ovat päällä koko ajan. Niiden jäähdytys on perinteisesti saatu aikaan fluorihiilivety-yhdisteillä, jotka ovat erittäin voimakkaita kasvihuonekaasuja. Carlsbergin Cooling Policyn mukaan kaikki uudet hankittavat kylmälaitteet ovat HFC-vapaita viimeistään vuonna 2022. Vuonna 2019 jo 85% kylmälaiteostoistamme oli HFC-vapaita.

Kokkikartano on mukana ”Muoviton Kerava” -hankkeessa ja on lahjoittanut paikallisille kaupoille Kokkikartano-kestokasseja. Ne ovat käytössä myös henkilökuntamyymälässämme. Lisäksi osallistumme S-ryhmän #isojuttu -ilmastokampanjaan ja olemme sitoutuneet pienentämään päästöjämme mm. parantamalla jatkuvasti energiatehokkuutta, vähentämällä veden käyttöä sekä lisäämällä uusiutuvan energian käyttöä. Olemme esimerkiksi tehostaneet ilmanvaihtoa ja lämmön talteenottoa, siirtyneet LED-valojen käyttöön sekä lisänneet jätteiden lajittelupisteitä.

Olemme sitoutuneet energiatehokkuuden edistämiseen ja teemme aktiivisesti töitä energiatehokkuuden parantamiseksi. Vuonna 2019 allekirjoitimme Motivan Energiatehokkuussopimuksen ja näin sitouduimme jatkamaan konsernin entistä parempaan energiatehokkuuteen tähtääviä toimenpiteitä. Honkajoki Oy:n toiminnassa syntyy paljon hukkalämpöä, jota emme omassa toiminnassamme pysty hyödyntämään. Myymme tämän hukkalämmön myymisen alueella toimiville kasvitarhoille, jotka tarvitsevat lämpöä ympäri vuoden. Toimitamme ulkopuolelle lämpöenergiaa yhteensä 27.866 MWh vuodessa.

Vähentämällä energian käyttöään energiatehokkuuteen tähtäävässä sopimusjärjestelmässä yritykset ovat mukana EU:n laajuisessa energiansäästötavoitteessa.

ETL hallinnoi sopimusjärjestelmään sisältyvää elintarviketeollisuuden toimenpideohjelmaa. Sopimusjärjestelmän takana ovat EK toimialaliittoineen sekä työ- ja elinkeinoministeriö. Vapaaehtoiseen energiatehokkuussopimukseen liittymällä yritys saa raamit järjestelmälliseen ja tavoitteelliseen energiansäästöön. Lue lisää Energiatehokkuussopimuksesta.

Valion tavoitteena on nollata maidon hiilijalanjälki vuoteen 2035 mennessä. Hiilineutraali maito tarkoittaa, että päästöjä vähennetään ja sidotaan ilmasta vähintään sama määrä kuin niitä syntyy maidon matkan varrella. Soijaton lehmien ruokinta, hiiliviljelijäkoulutukset maitotiloille ja ensimmäiset biokaasulla kulkevat maitoautot ovat esimerkkejä Valion työstä tähän asti. Valio keskittyy työssään päästöjen vähentämiseen, ei niiden kompensointiin.

Ilmastonmuutoksen torjunta on keskeinen osa Raisio-konsernin vastuullisuusohjelmaa, jossa tavoitteena on tuotannon hiilineutraalius vuoden 2023 loppuun mennessä. Vuonna 2020 Raisio teki päätöksen uuden lämpölaitoksen rakentamisesta Nokian myllylle. Vuonna 2021 valmistuva lämpölaitos käyttää polttoaineenaan myllyn tuotannossa syntyviä sivujakeita. Uuden laitoksen myötä Raisio-konsernin kaikki omat tuotantolaitokset ovat energiatuotannoltaan hiilineutraaleja, sillä Raisiossa sijaitsevan teollisuusalueen laitokset ovat olleet hiilineutraaleja jo vuodesta 2018.

Saarioinen liittyi Energiatehokkuussopimukseen vuonna 2007 ensimmäisenä elintarvikeyrityksenä Suomessa, tavoitteena vähentää energiankäyttöään 9% vuoteen 2016 mennessä verrattuna vuoden 2005 tasoon. Tavoite saavutettiin vuoden etuajassa. Tämänhetkinen tavoite onkin vähentää energiankulutusta vuoteen 2025 mennessä 7,5% verrattuna vuoden 2015 tasoon. Energiasäästötoimenpiteet ovat kohdistuneet pääasiassa lämmön talteenottoon.

Takaisin ylös