Energiatehokkuus

Energiatehokkuutta kehittämällä vähennetään alan ilmastovaikutuksia sekä lisätään kustannustehokkuutta. Elintarviketeollisuudessa energiatehokkuustoimet liittyvät usein tuotannon lämmitys- ja jäädytysprosesseihin. Lämpöä otetaan talteen ja käytetään uudelleen esimerkiksi käyttöveden lämmitykseen. Tehostamistoimenpiteet voivat liittyä tuotantolaitoksissa myös esimerkiksi valaistuksen, nosto-ovien toiminnan tai hanojen virtaaman uudelleensäätöihin.

Energiatehokkuussopimukset ovat Suomessa tärkeä keino edistää energiatehokkuutta vapaaehtoisesti. Sopimusjärjestelmällä vastataan energiatehokkuusdirektiivissä asetettuihin kansallisiin tavoitteisiin. Elintarviketeollisuudella on oma sopimusjärjestelmänsä, jota Elintarviketeollisuusliitto hallinnoi.

Apetit on siirtynyt täysin uusiutuvista energialähteistä tuotetun sähkön käyttöön. Kaikissa Apetit-konsernin tuotantolaitoksissa käytetään ainoastaan tuulivoimalla tuotettua sähköä.
Apetitin tavoitteena on puolittaa konsernin hiilidioksidipäästöt tuotantotonnia kohden vuoden 2022 loppuun mennessä. Tuulivoiman käytön ohella tavoitteeseen pääsyä vauhditetaan Kantvikin kasviöljypuristamon yhteyteen loppuvuodesta 2020 valmistuvan bioenergialaitoksen myötä.

Kokkikartano on mukana ”Muoviton Kerava” -hankkeessa ja on lahjoittanut paikallisille kaupoille Kokkikartano-kestokasseja. Ne ovat käytössä myös henkilökuntamyymälässämme. Lisäksi osallistumme S-ryhmän #isojuttu -ilmastokampanjaan ja olemme sitoutuneet pienentämään päästöjämme mm. parantamalla jatkuvasti energiatehokkuutta, vähentämällä veden käyttöä sekä lisäämällä uusiutuvan energian käyttöä. Olemme esimerkiksi tehostaneet ilmanvaihtoa ja lämmön talteenottoa, siirtyneet LED-valojen käyttöön sekä lisänneet jätteiden lajittelupisteitä.

Vuosien saatossa Snellman on ottanut isoja ja pienempiä askelia kohti aina vain parempia ja ympäristön huomioon ottavia energiaratkaisuja. Vuonna 2007 otettiin käyttöön ensimmäinen lämpöpumpun ja vuonna 2019 kolmannen lämpöpumpun tullessa käyttöön pystyimme säästämään 2 miljoona kWh sähköä vuodessa. Tämän lisäksi prosessiemme hukkalämpöä hyödynnetään veden lämmityksessä. Öljystä taas päästiin irti ottamalla käyttöön biokaasun vuonna 2014, jonka avulla säästimme 1 150 00 kg öljyä vuositasolla. Täysin uusiutuvien energiamuotojen varassa tehdas toimii 1.4.2021 lähtien, jolloin tuulivoima liitettiin vahvasti toimintaan mukaan.

Atrian tavoitteena on vähentää 25 % hiilidioksidipäästöjä teollisessa tuotannossa vuoteen 2025 mennessä. Päästöjen vähentäminen tarkoittaa fossiilisten energialähteiden korvaamista uusiutuvalla energialla ja energian tehokasta hyödyntämistä. Atrian Nurmon tehtaan yhteydessä huimat 22 000 aurinkopaneelia tuottaa täysin päästötöntä energiaa tehtaan käyttöön. Aurinkopuiston pinta-ala vastaa yhdeksää jalkapallokenttää. Atrian Aurinko -hankkeen tavoitteena on kehittää aurinkoenergian hyödyntämistä laajemminkin teollisuuden tarpeisiin.

Ilmastonmuutoksen torjunta on keskeinen osa Raisio-konsernin vastuullisuusohjelmaa, jossa tavoitteena on tuotannon hiilineutraalius vuoden 2023 loppuun mennessä. Vuonna 2020 Raisio teki päätöksen uuden lämpölaitoksen rakentamisesta Nokian myllylle. Vuonna 2021 valmistuva lämpölaitos käyttää polttoaineenaan myllyn tuotannossa syntyviä sivujakeita. Uuden laitoksen myötä Raisio-konsernin kaikki omat tuotantolaitokset ovat energiatuotannoltaan hiilineutraaleja, sillä Raisiossa sijaitsevan teollisuusalueen laitokset ovat olleet hiilineutraaleja jo vuodesta 2018.

Valion tavoitteena on nollata maidon hiilijalanjälki vuoteen 2035 mennessä. Hiilineutraali maito tarkoittaa, että päästöjä vähennetään ja sidotaan ilmasta vähintään sama määrä kuin niitä syntyy maidon matkan varrella. Soijaton lehmien ruokinta, hiiliviljelijäkoulutukset maitotiloille ja ensimmäiset biokaasulla kulkevat maitoautot ovat esimerkkejä Valion työstä tähän asti. Valio keskittyy työssään päästöjen vähentämiseen, ei niiden kompensointiin.

Olemme sitoutuneet energiatehokkuuden edistämiseen ja teemme aktiivisesti töitä energiatehokkuuden parantamiseksi. Vuonna 2019 allekirjoitimme Motivan Energiatehokkuussopimuksen ja näin sitouduimme jatkamaan konsernin entistä parempaan energiatehokkuuteen tähtääviä toimenpiteitä. Honkajoki Oy:n toiminnassa syntyy paljon hukkalämpöä, jota emme omassa toiminnassamme pysty hyödyntämään. Myymme tämän hukkalämmön myymisen alueella toimiville kasvitarhoille, jotka tarvitsevat lämpöä ympäri vuoden. Toimitamme ulkopuolelle lämpöenergiaa yhteensä 27.866 MWh vuodessa.

Olemme sitoutuneet luonnonvarojen kestävään ja eettiseen käyttöön Suomen Fronerilla. Pingviini-jäätelöiden koti, Turengin tehdas, tekee pitkäjänteisesti töitä minimoidakseen energian, veden ja jätteen määrää. Vuonna 2019 kuluttamastamme energiasta Turengin tehtaalla 81 prosenttia oli peräisin uusiutumattomista lähteistä. Vastuullisuustekona me Suomen Fronerilla olemme siirtyneet Turengissa tuulivoimaan käyttöön. Tämän myötä energiasta aiheutuvat päästömme vähenevät hurjat 97 prosenttia. Energiansäästötoimenpiteenä tehtaalla on myös otettu käyttöön uusi paineilmakompressori vuoden 2021 tammikuussa. Vuosina 2015-2019 käytimme energiaa paineilman tuottamiseen noin 40 omakotitalon sähkönkulutuksen verran vuodessa. Uuden kompressorin käyttöönoton myötä olemme 35 % tehokkaampia, joka vastaa noin 15 omakotitalon sähkönkulutusta.

Takaisin ylös