Elintarviketurvallisuus

Elintarviketurvallisuudesta huolehtiminen on alan yrityksille arkipäivää, sillä elintarviketeollisuus on yksi eniten säädellyistä teollisuudenaloista Euroopassa. Turvallisuus elintarviketeollisuusyrityksissä alkaa työympäristöstä, jossa työntekijät on koulutettu työturvallisuus- ja hygienia-asioissa. Lisäksi yrityksissä on laadittu erilaisia varautumis- ja toimintasuunnitelmia erilaisia riski- ja vaaratilanteita varten.

Pakkausmerkinnät ja jäljitettävyys takaavat turvallisuuden kuluttajalle

Turvallisuus tarkoittaa turvallisten valmistusmenetelmien ja työturvallisuuden lisäksi myös oikeanlaisia pakkausmerkintöjä ja tuotteiden ja niiden raaka-aineiden jäljitettävyyttä. Viime vuosina keskusteluun nousseet ruokapetokset ja niiden torjunta ovat myös osa elintarvikeyritysten turvallisuusvastuuta.

Ruokien ja juomien jäljitettävyys, puhtaus ja turvallisuus on elintarvikealalla keskeinen vastuullisuuden osa-alue, joka koskee kaikkia tuotantoketjuun osallistuvia alkutuotannosta jakeluun saakka. Turvallisuus- ja laatutavoitteet koskevat elintarvikkeiden ohella maatalouden tuotantopanoksia, kuten lannoitteita, rehuja ja kasvinsuojeluaineita. Lakisääteiset toimenpiteet takaavat tuotteiden, raaka-aineiden ja valmistusprosessien laadun ja turvallisuuden.

Valio valvoo tuotantoprosessia ja valmiita tuotteita tarkasti. Raaka-aineiden ja pakkausmateriaalien jäljitettävyys ja omavalvonta takaavat turvalliset tuotteet. Ainesosat ja materiaalit käyvät läpi tiukan hyväksymismenettelyn, ja kaikilla tehtailla on elintarviketurvallisuuden hallintajärjestelmä. Tuotantolaitokset ja varastot ovat viranomaisen hyväksymiä ja niiden säännöllisessä valvonnassa. Raakamaidon ja tuotteiden näytteenotolla varmistetaan niiden elintarviketurvallisuutta.

Laatu, hyvä maku ja tuoteturvallisuus on Pauligin toiminnan ydin. Tehtaillamme noudatetaan korkeaa hygieniaa sekä tarkoin määriteltyä omavalvontaa ja laadunvarmistusprosesseja. Testaamme ja analysoimme saapuvia raaka-aineita sekä tehtailla valmistettavia tuotteita. Näin pystymme varmistamaan, että raaka-aineemme ja tuotteemme täyttävät korkeat laatuvaatimuksemme. Lue lisää Paulig-konsernin vastuullisuustyöstä.

Tärkein tehtävämme on toimittaa asiakkaillemme korkealaatuisia tuotteita, jotka ovat todistettavasti 100-prosenttisesti puhtaita ja turvallisia. Panostamme paljon henkilöstömme hyvinvointiin, laatuajatteluun ja korkeaan ammattitaitoon, sillä ne ovat merkittävässä roolissa laatutasomme ylläpitämisessä. Valvomme aktiivisesti raaka-aineiden ja tuotteiden laatua, ja tuotteista tehdään useita erilaisia mikrobiologisia analyysejä sekä myyntierittäin että päivittäisillä linjastolta tehtävillä testeillä. Noudatamme monitorointiohjelmaa, joka määrittelee muun muassa tehtävät tutkimukset, analyysi- ja näytteenottomenetelmät sekä ennaltaehkäisevät toimenpiteet.

Takaisin ylös