Elintarviketurvallisuus

Elintarviketurvallisuudesta huolehtiminen on alan yrityksille arkipäivää, sillä elintarviketeollisuus on yksi eniten säädellyistä teollisuudenaloista Euroopassa. Turvallisuus elintarviketeollisuusyrityksissä alkaa työympäristöstä, jossa työntekijät on koulutettu työturvallisuus- ja hygienia-asioissa. Lisäksi yrityksissä on laadittu erilaisia varautumis- ja toimintasuunnitelmia erilaisia riski- ja vaaratilanteita varten.

Pakkausmerkinnät ja jäljitettävyys takaavat turvallisuuden kuluttajalle

Turvallisuus tarkoittaa turvallisten valmistusmenetelmien ja työturvallisuuden lisäksi myös oikeanlaisia pakkausmerkintöjä ja tuotteiden ja niiden raaka-aineiden jäljitettävyyttä. Viime vuosina keskusteluun nousseet ruokapetokset ja niiden torjunta ovat myös osa elintarvikeyritysten turvallisuusvastuuta.

Ruokien ja juomien jäljitettävyys, puhtaus ja turvallisuus on elintarvikealalla keskeinen vastuullisuuden osa-alue, joka koskee kaikkia tuotantoketjuun osallistuvia alkutuotannosta jakeluun saakka. Turvallisuus- ja laatutavoitteet koskevat elintarvikkeiden ohella maatalouden tuotantopanoksia, kuten lannoitteita, rehuja ja kasvinsuojeluaineita. Lakisääteiset toimenpiteet takaavat tuotteiden, raaka-aineiden ja valmistusprosessien laadun ja turvallisuuden.

Tärkein tehtävämme on toimittaa asiakkaillemme korkealaatuisia tuotteita, jotka ovat todistettavasti 100-prosenttisesti puhtaita ja turvallisia. Panostamme paljon henkilöstömme hyvinvointiin, laatuajatteluun ja korkeaan ammattitaitoon, sillä ne ovat merkittävässä roolissa laatutasomme ylläpitämisessä. Valvomme aktiivisesti raaka-aineiden ja tuotteiden laatua, ja tuotteista tehdään useita erilaisia mikrobiologisia analyysejä sekä myyntierittäin että päivittäisillä linjastolta tehtävillä testeillä. Noudatamme monitorointiohjelmaa, joka määrittelee muun muassa tehtävät tutkimukset, analyysi- ja näytteenottomenetelmät sekä ennaltaehkäisevät toimenpiteet.

Laatu, hyvä maku ja tuoteturvallisuus on Pauligin toiminnan ydin. Tehtaillamme noudatetaan korkeaa hygieniaa sekä tarkoin määriteltyä omavalvontaa ja laadunvarmistusprosesseja. Testaamme ja analysoimme saapuvia raaka-aineita sekä tehtailla valmistettavia tuotteita. Näin pystymme varmistamaan, että raaka-aineemme ja tuotteemme täyttävät korkeat laatuvaatimuksemme. Lue lisää Paulig-konsernin vastuullisuustyöstä.

Takaisin ylös