Avainsana: eläinten kuljetus

Elintarviketeollisuusliitto (ETL) on antanut maa- ja metsätalousministeriölle lausunnon hallituksen esityksestä eläinten kuljetuksista annetun lain muuttamisesta. Esityksessä lakiin lisättäisiin EU:n virallista valvontaa koskevan asetuksen (EU) 2017/625 täydentämisen edellyttämät säännökset. Lisäksi hallituksen esitys tarkentaa ja selkeyttää eräitä lain säännöksiä. Elintarviketeollisuusliitto kannattaa lakiin kirjattujen säännösten selkeyttämistä. Lisäksi Elintarviketeollisuusliitto pitää tervetulleena muutoksena lakiesityksen täsmennystä koulutuksen ja pätevyystodistuksien edellyttämien tutkintojen […]