Tilaajarekisterin tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste

24.5.2018

Rekisterinpitäjä
Elintarviketeollisuusliitto ry (y-tunnus 0201092-3)
PL 115 (Pasilankatu 2), 00241 Helsinki
puh. 09 148 871

Yhteyshenkilö
Jukka Ihanus
Yhteiskuntasuhteiden johtaja
jukka.ihanus@etl.fi

Tilaajarekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Elintarviketeollisuusliitto ry tiedottaa sähköpostitse toimitettavien uutiskirjeiden ja lehdistötiedotteiden avulla uutiskirjeitä ja/tai lehdistötiedotteita erikseen tilanneita, jäsenyrityksiään sekä sidosryhmiään (Tilaajat) alan ajankohtaisista teemoista. Tilaajille voidaan lähettää myös muuta Elintarviketeollisuusliitto ry:n ajankohtaisviestintää. Henkilötietojen käsitteleminen perustuu tilausta koskevaan sopimukseen tai oikeutettuun etuun: Rekisteröidyillä on asiallinen yhteys rekisterinpitäjään joko jäsenyhteisön yhteyshenkilönä tai sidosryhmän edustajana.

Rekisterin henkilöryhmät sekä tietosisältö
Henkilöryhmät, joiden tietoja voidaan käsitellä, ovat uutiskirjeiden ja/tai lehdistötiedotteiden Tilaajat, jäsenyritykset ja muut sidosryhmät. Rekisteri sisältää seuraavia tietoja: etu- ja sukunimi, henkilön edustama yhteisö ja Tilaajan sähköpostiosoite. Jos rekisteröity ei toimita tilaamisen yhteydessä edellytettyjä tietoja, rekisterinpitäjä ei voi ottaa tilausta vastaan.

Henkilötietojen säilytysaika
Henkilötietoja säilytetään, kunnes rekisteröity peruuttaa tilauksen tai hänen sähköpostiosoitteestaan tulee ilmoitus virheellisestä tai toimimattomasta osoitteesta. Rekisteröity voi koska tahansa peruuttaa tilauksensa Elintarviketeollisuusliitto ry:n verkkosivuilla. Peruuttamisohjeet kerrotaan myös jokaisen uutiskirjeen/lehdistötiedotteen yhteydessä.

Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteri koostuu tiedoista, joita rekisteröity antaa tilauslomakkeella Elintarviketeollisuusliitto ry:n verkkosivuilla, sekä Elintarviketeollisuusliitto ry:n jäsen- ja sidosryhmärekisterin tiedoista.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja siirto EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle
Elintarviketeollisuusliitto ry ei luovuta rekisterin sisältämiä henkilötietoja ulkopuolisille tahoille eikä niitä siirretä EU:n tai ETAn ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterin tietoja säilytetään luottamuksellisesti. Käyttöoikeus rekisteriin on rajoitettu nimetyille rekisterinpitäjän edustajille. Pääsy tietoihin vaatii riittävät oikeudet sekä tunnistautumisen. Uutiskirjeiden lähetykseen käytetään ulkopuolista palveluntarjoajaa, mistä syystä rekisterin tietoja on lisäksi Koodiviidakko Oy:n hallinnoimassa Postiviidakko-pilvipalvelussa. Koodiviidakko Oy:n kanssa on sovittu henkilötietojen käsittelystä tietosuojalainsäännön edellyttämällä tavalla. Uutiskirjeiden lähettämisessä voidaan käyttää myös viestintätoimistoa, jonka kanssa on sovittu henkilötietojen käsittelystä. Lehdistötiedotteet rekisterinpitäjä toimittaa suoraan sähköpostitse.

Rekisteröidyn oikeudet
Ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjän yhteyshenkilöön rekisterissä olevalla henkilöllä on EU:n yleisessä tietosuoja-asetuksessa tarkemmin todetuin tavoin oikeus:

  • saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja rekisterissä käsitellään;
  • pyytää, että hänen henkilötietonsa korjataan tai täydennetään;
  • pyytää häntä koskevien tietojen poistamista tai tietojen käsittelyn rajoittamista;
  • vastustaa henkilötietojen käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseen liittyvällä perusteella;
  • tehdä selosteessa kuvastusta henkilötietojen käsittelystä valitus tietosuojavaltuutetulle.
Esittelylaatikko

Elintarviketeollisuusliitto on ruoka-alan suunnannäyttäjä ja kokoava voima. Edustamme Suomessa toimivia ruoka- ja juomayrityksiä. 

Lue lisää