Avainsana: työlainsäädäntö

Olen työskennellyt juristina asianajotoimistossa työoikeustiimissä muutaman vuoden ajan. Toimistoltamme on useammasta tiimistä käynyt juristeja avustamassa yrityksiä työkeikkojen muodossa. Heidän kertomansa perusteella työrupeamat ovat olleet kehittäviä ja opettavaisia kokemuksia, minkä vuoksi ilmaisin kiinnostukseni ottaa sellaisen vastaan, jos mahdollisuus omassa tiimissäni avautuisi. Myös lähes kaikilla työtiimikavereillani on työkokemusluettelossaan maininta työskentelystä liitossa jossakin kohtaa työuraa, ja jokainen on […]

Elintarviketeollisuusliitto (ETL) on antanut sosiaali- ja terveysministeriölle (STM) lausunnon hallituksen esitysluonnoksesta, joka koskee palkkojen avoimuutta tasa-arvolaissa. STM esittää lain muuttamista siten, että luottamusmiehellä ja kaikilla muilla henkilöstön edustajilla olisi oikeus saada tieto kenen tahansa yrityksen työntekijän palkasta vastoin tämän tahtoa. Luottamusmiehellä olisi oikeus myös järjestäytymättömien ja toiseen liittoon kuuluvien työntekijöiden palkkatietoihin. Yksittäisellä työntekijällä puolestaan olisi […]

Elintarviketeollisuusliitto on antanut sosiaali- ja terveysministeriölle (STM) lausunnon hallituksen esitysluonnoksesta, joka koskee palkkojen avoimuutta tasa-arvolaissa. Nykyinen tasa-arvolaki sisältää jo riittävät keinot palkkatietojen saamiseen syrjintää epäiltäessä. Esitys vaarantaisi työntekijöiden kannustavan palkitsemisen ja vaikuttaisi siten haitallisesti elintarvikeyritystenkin kilpailukykyyn. STM esittää tasa-arvolain muuttamista siten, että luottamusmiehellä ja kaikilla muilla henkilöstön edustajilla olisi oikeus saada tieto kenen tahansa yrityksen […]

Työmarkkinakeskusjärjestöt ovat yhdessä tehneet esityksen maan hallitukselle tarvittavista toimista, joilla alennetaan työllistämisen kustannuksia, joustavoitetaan työlainsäädäntöä ja parannetaan työttömiksi tai lomautetuiksi joutuneiden palkansaajien sosiaaliturvaa. Esitetyt muutokset eivät ole vielä voimassa. Lainsäädännön muuttamista edellyttävät muutokset eivät tule voimaan ennen kuin eduskunta on käsitellyt ja hyväksynyt muutokset normaalissa lainsäätämisjärjestyksessä. Työehtosopimuksin sovitut muutokset edellyttävät lainsäädännön muuttamisen lisäksi työehtosopimusten muuttamista. […]