Artikkeli

Monipuolista ja tärkeää työtä – elintarvikealalla työskennellään kesälläkin

Julkaistu:

Nuorten mielissä elintarviketeollisuus näyttäytyy tärkeää työtä tekevänä alana. Tarjolla olevien ammattien kirjo ja työtehtävien monipuolisuus ovat monelle kuitenkin vieraita. Minkälaista kesätyö elintarviketeollisuudessa oikeastaan on?

Talous ja Nuoret Tat ry:n toteuttamassa tutkimuksessa elintarviketeollisuus sijoittui kiinnostavuudessa keskikastiin. Vastanneista yläkoulujen, lukioiden ja ammatillisten opiskelijoiden joukosta noin 26 % kertoi, että työ elintarviketeollisuudessa olisi heistä mielenkiintoista.

Aino Hahl, 23, ja Emmy Summanen, 24, valitsivat kesätyön elintarvikealalta. He työskentelevät tuotantotyöntekijöinä Fazer Makeisten Vantaan tehtaalla.

Hahl on ensimmäistä kesää keksipakkaamossa, mutta Summaselle työ on jo tuttua, sillä hän on kesätyöntekijänä Vaaralassa jo neljättä kertaa.

– Mukavat työkaverit ovat saaneet palaamaan vuosi toisensa jälkeen. Tänne tullessa tiesin, että joka päivä on kiva mennä töihin, Summanen kertoo.

Kemiantekniikkaa opiskeleva Hahl halusi puolestaan hankkia työkokemusta teollisuuden parista ja päätyi siksi hakemaan Fazerille.

Ei pelkkää liukuhihnatyötä

Työ keksipakkaamossa on kaksivuorotyötä ja tehtävät vaihtelevat tunneittain. Pakkaamiseen ja varastointiin liittyvien tehtävien lisäksi Summanen ja Hahl huolehtivat tuotantotilojen siisteydestä ja tuotteiden laaduntarkkailusta.

Vaihtelevuus ja monipuolisuus ovat sanat, jotka toistuvat molempien kuvauksissa työskentelystä Fazerilla. Samat termit tulivat esiin myös, kun yläkoululaiset, lukiolaiset ja ammattiin opiskelevat kertoivat mielikuviaan elintarvikealasta.

– Työskentely on yllättänyt positiivisesti: tehtävät ovat monipuolisia eikä todellisuus vastaa mielikuvaa pelkästä liukuhihnan ääressä istumisesta, Hahl kertoo.

Monipuolisuuden lisäksi TATin tutkimuksessa haastateltujen koululaisten ja opiskelijoiden mielissä elintarvikeala yhdistyi leipomiseen, linjastoihin, rekkoihin ja tehtaisiin. Toisaalta myös sanat kiinnostava ja tärkeä toistuivat usein lähes 14 000 vastaajan aineistossa.

Nuorten tulevaisuusraportissa elintarvikealaa pidettiinkin toimialana, joka toteuttaa tärkeitä asioita (41 % vastaajista). Vastaajien mielissä ala vaikutti myös hyvin työllistävältä, sillä 26 % vastanneista piti elintarvikealan työllisyysnäkymiä hyvinä.

Vaihtelevat työtehtävät haastavat oppimaan uutta

Kaikkia tehtäviä ja työhön liittyviä asioita ei kuitenkaan tarvitse osata heti kättelyssä, sillä työssä tapahtuva oppiminen on jatkuva prosessi. Aino Hahl kehuu myös uutena työntekijänä saamaansa perehdytystä: kahden kuukauden jälkeen olo työpisteellä on jo varma ja etenkin ongelmanratkaisutaidot ovat kehittyneet työpäivien aikana.

– Tämä on hyvä työpaikka, jos haluaa kokeilla erilaisia haasteita. Työtehtävät ja -pisteet vaihtelevat sen verran usein, että täällä ei ainakaan tule tylsää, Emmy Summanen nauraa.

Myös TATin tutkimukseen vastanneet lukiossa ja ammatillisissa oppilaitoksissa opiskelevat uskoivat jatkuvaan osaamisen päivittämiseen sekä työn ohessa tapahtuvaan oppimiseen. Kaksi kolmannesta kertoi, että aikoo jatkaa osaamisensa päivittämistä myös työelämässä ollessaan ja lähes puolet piti työssä tapahtuvaa oppimista mielekkäimpänä tapana ylläpitää ja kehittää osaamista.

Uravaihtoehtoja moneen lähtöön

Työkokemuksen lisäksi työskentely Vaaralassa on antanut kesätyöntekijöille laajemman kuvan elintarvikealasta ja sen tarjoamista uramahdollisuuksista.

– On ollut mielenkiintoista oppia tuotteen elinkaaresta. Aiempaan työhöni asiakaspalvelussa verrattuna tämä on todella erilainen työympäristö, Summanen sanoo.

Hahl kertoo, että tuotantoprosesseihin ja tuotteisiin liittyvät työtehtävät kiinnostavat tulevaisuudessa. Linjalla suoritettavan laadunvalvontakokemuksen jälkeen vastaavia tehtäviä olisi hänestä mielenkiintoista päästä tekemään laboratorioympäristössä.

– En osannut aiemmin edes kuvitella, miten paljon erilaisia työtehtäviä tuotannossa on ja kuinka monia eri reittejä alalle voi päätyä, Hahl summaa.

Artikkelissa on hyödynnetty taustana Talous ja Nuoret TAT ry:n teettämän Kun koulu loppuu – nuorten tulevaisuusraportti 2019 tuloksia.

Aino Hahl ja Emmy Summanen työskentelevät Fazerin keksipakkaamossa.

Jaa artikkeli

Ajankohtaiset aiheet tarjottimella

Uutiskirjeemme kertoo elintarvikealan tärkeimmät kuulumiset