Tiedote

Mikko Käkelä: Nyt jos koskaan tarvitaan muutosvoimaa koko ruokaketjuun

Julkaistu:

Elintarvikeketjun toimijoiden yhdessä elintarvikemarkkinavaltuutetun kanssa tilaama selvitys ketjun sopimusrakenteista osoittaa, että ketju toimii Suomessa pääasiassa hyvin ja sillä on valmiutta kohdata häiriötilanteita.

– Tämänhetkisessä maailmantilanteessa, joka haastaa ruokahuollon toimivuutta koko Euroopassa, on keskeistä varmistaa, että ketjun sopimusrakenteet eivät nouse esteeksi häiriötilanteista selviämiselle.

– Nyt jos koskaan koko ruokaketjulta kysytään kykyä ja halua muuttaa vuosia kestäneitä toimintatapoja ei pelkästään maatalouden akuutin kriisin ratkaisemiseksi, vaan koko suomalaisen ruokahuollon tulevaisuuden turvaamiseksi ja ketjun elinkyvyn varmistamiseksi, Elintarviketeollisuusliiton toimitus-johtaja Mikko Käkelä painottaa.

Alkutuotannon kustannuskriisi ja elintarviketeollisuuden rajusti kasvaneet panoshinnat yhdistettynä Ukrainan kriisin vaikutuksiin tulevat vaikuttamaan edelleen ruuantuotannon kustannuksia nostavasti.

Käkelä muistuttaa, että ruokaketjussa alkutuotannon ja päivittäistavarakaupan välissä toimivilla elintarvikeyrityksillä on valtava määrä erilaisia sopimuksia ja toimialan sopimusrakenne on erittäin monitahoinen.

Kuten selvityksestä käy ilmi, päivittäistavarakaupalla on elintarvikeketjussa erittäin vahva rooli, mikä sen pitää tiedostaa tavarantoimittajasopimuksia tarkistaessaan.

– Nyt on molemminpuolisen sitoutumisen, kumppanuuden ja luottamuksen vahvistamisen aika. Ratkaisun avaimet ovat käsissämme, kääritään hihat ja ryhdytään työhön, Käkelä kannustaa.

Elintarviketeollisuusliitto suhtautuu neutraalisti kustannusindeksien ja hintavaihteluilta suojaavien mekanismien kehittämiseen. Jos indikaattoreita otetaan käyttöön, niitä pitää kuitenkin olla useita, jotta ne soveltuvat eri panosten hintojen tarkasteluun. Niiden pitää myös olla objektiivisia ja toimijoiden on saatava itse valita, mitä indikaattoreita he haluavat käyttää.

– Olemme eläneet pitkään lähes olemattoman inflaation oloissa eikä suojautumismekanismeille ole ollut tarvetta. Jotta mekanismit eivät haittaa kilpailukykyä, hintojen on voitava liikkua sekä ylöspäin että alaspäin, Käkelä muistuttaa.

Selvityksessä tuodaan esiin, että elintarvikkeiden kulutus on siirtymässä yhä enemmän jalosteisiin ja valmisruokiin. Raaka-aineiden suhteellinen osuus arvonmuodostuksessa puolestaan pienenee. Elintarviketeollisuus käyttääkin yhä enemmän tuotantopanoksia ja työvaiheita, kun se jalostaa kuluttajien toiveiden mukaisia ruokaratkaisuja ja synnyttää näin markkinoille lisää jalostusarvoa.

Käkelä on tyytyväinen, että marraskuussa käynnistyneet keskustelut ruokaketjun taloudellisesta tilanteesta ja sopimusrakenteista on käyty hyvässä hengessä ratkaisuja hakien. Ruokaketjussa toki riittää kehitettävää ja myös kaikki ketjun toiminnasta ymmärrystä ja läpinäkyvyyttä lisäävä tutkimus- ja markkinatieto on tervetullutta.

  • Selvitys elintarvikemarkkinoiden sopimusrakenteista ja elintarvikemarkkinavaltuutetun tiedote löytyvät TÄÄLTÄ

Lisätietoa

Mikko Käkelä

Toimitusjohtaja

Jaa artikkeli

Ajankohtaiset aiheet tarjottimella

Uutiskirjeemme kertoo elintarvikealan tärkeimmät kuulumiset