Artikkeli

Ammatillinen koulutus kasvun perusta

Julkaistu:

Suomen menestys rakentuu vahvalle osaamiselle. Ammatillinen koulutus on avainasemassa, koska se palvelee suurta joukkoa ihmisiä: peruskoulunsa päättäviä, aikuisia alanvaihtajia ja osaamisensa kehittämisestä kiinnostuneita. 

Ammatillinen koulutustarjonta on maassamme laajaa ja monipuolista – esimerkiksi monet ruokaketjun osaajat saavat oppinsa nimenomaan ammatillisesta koulutuksesta. Ammatillinen koulutus on hyvä väylä työllistymiseen, mutta myös tärkeä keino Suomen kilpailukyvyn ja talouskasvun vahvistamiseen.

Elinkeinoelämä pitää tiiviisti yhteyttä ammatillisen koulutuksen kenttään, perustuuhan opiskelu osaamisen kehittämiseen eli perustaitojen vahvistamiseen, käytännönläheisyyteen ja opiskelijoille työelämästä kertyvään kokemukseen oppisopimus- ja koulutussopimusjaksojen avulla. Näin huolehditaan, että opiskelijat oppivat työelämässä tarvittavia tietoja ja taitoja.

Vaikka ammatillisen koulutuksen perusta on vahva, koulutusta pitää kehittää työelämän muuttuessa.

Elintarvikealan koulutuksen palvelukykyselvityksessä viime syksyltä havaittiin, että tutkinnon suorittajien osaamistaso vaihtelee suuresti. Osaamisen laatuun ja oppimistuloksiin täytyy kiinnittää enemmän huomiota.

Koulutuksen järjestäjien on huolehdittava, etteivät erot tutkinnon suorittajien osaamistasoissa olisi niin suuria. Siksi maan hallituksen tavoite uudistaa ammatillista koulutusta siten, että rahoituksessa painotetaan vahvemmin koulutuksen vaikuttavuutta eli työllistymistä ja jatko-opintoihin sijoittumista, on oikeansuuntainen.

Strategista yhteistyötä etenkin työelämän kanssa pitää vahvistaa ammatillisessa koulutuksessa. Siten varmistetaan, että koulutus vastaa työelämän tarpeisiin ja opiskelijat saavat työelämässä tarvittavaa osaamista.

Koulutuksen uudistamisen yhteydessä pitää keskustella myös ammatillisen koulutuksen perustehtävästä.

Oppivelvollisuuden laajentaminen on tuonut mukanaan uudenlaisen joukon opiskelijoita, ja nuorten kasvavat mielenterveysongelmat näkyvät oppilaitosten arjessa. Kaikkia yhteiskunnan haasteita ei voida ratkaista yksin ammatillisessa koulutuksessa, vaan tarvitaan laajempi koulutus- ja työelämän joukko ratkaisemaan haasteita yhdessä.

Ammatillinen koulutus on kannattava investointi tulevaisuuteen, eikä tämän koulutuksen rahoitukseen saa kohdistaa leikkauksia kevään kehysriihessä.

Maiju Korhonen, johtava asiantuntija, Elintarviketeollisuusliitto ry

Jussi-Pekka Rode, asiantuntija, Sivistysala Sivista ry

Kirjoitus on julkaistu alun perin Maaseudun tulevaisuudessa 13.3.2024
Kuva: Meira

Jaa artikkeli

Ajankohtaiset aiheet tarjottimella

Uutiskirjeemme kertoo elintarvikealan tärkeimmät kuulumiset