Kuukausi: kesäkuu 2023

Kesäloman siintäessä jo monen suomalaisen mielessä työ uuden hallitusohjelman linjausten käytäntöön viemiseksi on käynnistymässä. Uudet ministerit pääsevät aloittamaan tehtävissään keskellä kauneinta kesää. Elintarviketeollisuusliiton toimitusjohtajan paikalta katsoen hallitusohjelma ruokkii optimismia luomalla ennakoitavuutta ruoka-alan toimintaympäristöön. Suomalaisella ruoka-alalla on merkittävästi investointihalukkuutta ja potentiaalia kasvuun. Myös vastuullisuuden ja kestävän kehityksen trendit suosivat ruoka-alaa. Kun yritysten kotipesä on kunnossa, Suomen […]

Suomalaisen ruoka-alan tutkimus ja tuotekehitys ovat olleet maailmanluokkaa jo lähtien A. I. Virtasesta, jolle myönnettiin 1940-luvulla kemian Nobel-palkinto rehun säilöntään liittyvästä keksinnöstään. Perinteet ovat pitkät ja kasvun mahdollisuudet erinomaiset. Tilastokeskuksen mukaan elintarvikeala tekee tällä hetkellä tki-toimintaa keskimäärin 120 miljoonalla eurolla vuosittain. Tutkimus- ja kehittämistoimintaa tehdään noin 300:ssa alan yrityksessä, joista valtaosa on pk-yrityksiä. – Suomalainen […]

Ravitsemussuositusten tavoitteena on parantaa väestön terveyttä ohjaamalla ihmisiä ravitsemuksellisesti terveellisiin ruokavalintoihin. Tuoreet pohjoismaiset ravitsemussuositukset esittävät nyt ensimmäistä kertaa tieteellisiä suosituksia siitä, millainen ruokavalio on hyväksi sekä ihmisten terveydelle että ympäristölle. Uudet suositukset ohjaavat aiempaa vahvemmin kasvipohjaisten tuotteiden suosimiseen. – Kasvipohjaisten ruokien lisääminen ruokavalioon ei tarkoita pelkästään kasvipohjaista ruokavaliota. Monipuolinen ruokavalio on edelleen pätevä ohjenuora terveelliseen […]

Elintarviketeollisuusliitto (ETL) antaa kiitosta hallitusohjelman kirjaukselle, jonka mukaan huoltovarmuutta, ruoka-alan kasvua ja kriisinsietokykyä vahvistetaan. – Hallitusohjelma ruokkii optimismia luomalla ennakoitavuutta ruoka-alan toimintaympäristöön ja vähentämällä poliittista riskiä investoida Suomeen. Seuraavaksi on siirryttävä sanoista tekoihin. Huoltovarmuutta ja kasvua vahvistavien tavoitteiden toteutuminen ratkaisee sen, miten hyvin hallitus onnistuu vastuuvuorollaan, Elintarviketeollisuusliiton toimitusjohtaja Mikko Käkelä arvioi. Hallitusohjelmassa jäävät monelta osin […]

  • Posted in Tiedote
  • Kommentit pois päältä artikkelissa ETL hallitusohjelmasta: Huoltovarmuuden ja kasvun vahvistamisessa siirryttävä nyt sanoista tekoihin
  • Tags: ,

Sääntelyä pakkauksista ja pakkausjätteestä ollaan kiristämässä EU:ssa. Kaavaillut muutokset vaikuttaisivat merkittävästi elintarvikkeiden pakkaamiseen. Sääntelyyn olisi löydettävä tasapaino kustannustehokkuuden ja ympäristötavoitteiden kesken, Elintarviketeollisuusliitto painottaa. Euroopan parlamentti ja neuvosto käsittelevät parhaillaan asetusehdotusta, jolla pyritään vähentämään pakkausten määrää ja lisäämään niiden kierrätettävyyttä. Komission viime marraskuussa julkaisema ehdotus sisältää muun muassa tavoitteita tiettyjen pakkaustyyppien uudelleenkäytölle ja minimivelvoitteita kierrätysmuovin käytölle. […]

Kustannusten nousu elintarviketeollisuudessa on tasoittunut, mutta kustannustaso näyttäisi pysyvän edelleen korkealla. Hintaherkkien kuluttajien määrä on kasvanut, mikä vaikuttaa elintarviketeollisuuteen. Suomi on maailman kärkeä elintarviketeollisuuden t&k-panostuksissa. Kesän alkaessa elintarviketeollisuuden taloudelliseen tilanteeseen vaikuttavat merkittävästi Suomen yleinen taloustilanne, kuluttajien ostovoima ja ruokaketjun tulevaisuuden näkymät. Elintarviketeollisuus on kokenut tarjontaperusteista kustannuskriisiä eli rajua tuotantopanosten kustannusten nousua esimerkiksi raaka-aineissa tai energiassa. […]

Suomen yleinen taloustilanne ja kuluttajien ostovoiman hiipuminen vaikuttavat merkittävästi elintarviketeollisuuden näkymiin kesän ajalle. Elintarviketeollisuusliiton tuoreen talouskatsauksen mukaan alan yritysten vaikeat vuodet jatkuvat. Ruokia ja juomia valmistavien yritysten tilannetta on koetellut raju tuotantopanosten kustannusten nousu. Nyt kuluttajien elinkustannuskriisin vuoksi kotitalouksien käytettävissä olevista tuloista käydään kovaa kilpailua, mikä vaikuttaa myös ruoka-alaan. Kuluttajat kiinnittävät huomiota entistä enemmän elintarvikkeiden […]

Elintarviketeollisuuden tuoreessa biodiversiteettiselvityksessä kartoitettiin ensimmäistä kertaa kokonaisvaltaisella tavalla toimialan keskeisimpiä luontovaikutuksia ja haettiin keinoja vaikutusten vähentämiseksi. Selvityksen mukaan vaikutusten vähentämiseen tarvitaan lisää ruuan koko arvoketjun kattavaa yhteistyötä. Ruokaketjun merkittävimmät luontovaikutukset syntyvät arvoketjun alkupäässä eli elintarvikkeiden raaka-aineiden tuotannossa. – Raaka-aineiden tuotantotapoihin vaikuttaminen yhdessä alkutuotannon toimijoiden kanssa sekä luonnon monimuotoisuutta tukevat raaka-ainehankinnat ovat elintarvikeyrityksille keskeisiä ja vaikuttavia […]

  • Posted in Tiedote
  • Kommentit pois päältä artikkelissa Selvitys elintarviketeollisuuden luontovaikutuksista: Raaka-aineiden tuotanto keskiössä, monimuotoisuus turvataan koko ruokaketjun yhteistyöllä
  • Tags: , ,

Mikrobiologinen ja kemiallinen osaaminen vaativat erityistä huomiota kylmäketjussa kuljetettavien, sellaisenaan tai lämmitettynä syötävien aterioiden valmistajilta. Vaarojen minimoimiseksi elintarviketeollisuudessa aloitettiin vuonna 1993 ei-kilpailullinen yhteistyö elintarviketurvallisuuden parantamiseksi. Tuolloin perustetun hygieniaryhmän ensimmäisiä jäseniä olivat Elintarviketeollisuusliiton valmisruokasektorin jäsenyritysten elintarviketurvallisuudesta vastaavat henkilöt. Valmisruokateollisuusyhdistyksen jäsenyritysten tuli ylläpitää hyviä omavalvonnan toimintatapoja yrityksessään. Yhteisillä ohjeilla hygieniaosaamista haluttiin kehittää ja parantaa tuotteiden laatumielikuvaa. Hygienian […]