Kuukausi: maaliskuu 2023

Ruokaketjun etujärjestöt Elintarviketeollisuusliitto, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto ja Päivittäistavarakauppa ry sekä Kaupan liitto muistuttavat, että vapaaehtoiset päästökompensaatiot ovat tärkeä osa keinovalikoimaa, jolla pyritään vähentämään suomalaisen ruokaketjun päästöjä ja saavuttamaan kunnianhimoisia ilmastotavoitteita. Päästökompensaatiolla tarkoitetaan vapaaehtoisia ilmastotoimia, joiden avulla yritykset voivat hyvittää sellaisia toiminnastaan aiheutuvia ilmastopäästöjä, joiden vähentäminen ei ole muilla tavoilla mahdollista. Vapaaehtoiset päästökompensaatiot ovat tärkeä […]

Elintarviketeollisuusliiton mielestä parlamentaarisen maatalouden tulos- ja kehitysnäkymien arviointiryhmän raportti tarjoaa hyvää pohjaa tulevan vaalikauden politiikkatoimille. Koko ruokaketjun markkinaehtoisia toimintaedellytyksiä pitkällä aikavälillä pitää parantaa. Toimiva ja ennakoitava elintarvikemarkkina turvaa alan kasvua ja toimijoiden mahdollisuuksia vastata markkinoiden muutoksiin. Samalla se turvaa Suomen huoltovarmuuden poikkeuksellisissa oloissa. Ruokaketju toimii markkinalähtöisesti, minkä vuoksi ketjun sopimussuhteisiin tarvitaan tasapuolista riskinjakoa ja toimivaa […]

Ruoka-alan elinvoima, kasvu ja investoinnit vaativat luottamusta tulevaan. Viennillä saataisiin vahvuutta kotimarkkinaankin niin, että Suomi voisi olla kokoaan suurempi ruoka-aitta, Elintarviketeollisuusliiton toimitusjohtaja Mikko Käkelä sanoo. Suomalaisella ruoka-alalla on merkittävästi investointihalukkuutta ja potentiaalia kasvuun. Vastuullisuuden ja ympäristöarvojen trendit suosivat nekin alaa, mutta toimintaympäristö kotimaassa ei tällä hetkellä tarjoa selkeää näkymää tulevaisuuteen. Ennustettavuutta ja näkymiä Elintarvikeyritykset tekevät […]

Elintarviketeollisuusliiton mielestä valtiovarainministeriön kasvutyöryhmän tuore raportti tarjoaa hyvää pohjaa tulevan vaalikauden politiikkatoimille. Kasvuvajetta umpeen kuromalla voidaan pienentää myös kestävyysvajetta. – Kasvun eväitä etsiessään päättäjien pitää keskittyä niihin asioihin, joihin pystymme Suomessa itse vaikuttamaan. Tulevan hallituksen on painotettava lyhyellä aikavälillä vaikuttavia keinoja julkisen talouden vahvistamiseksi, Elintarviketeollisuusliiton yhteiskuntasuhdejohtaja Jukka Ihanus sanoo. – Yritysten akuuttiin osaajapulaan vastataan uudistamalla […]

Elintarviketeollisuusliitto ja Ammattiliitto Pro ovat hyväksyneet 13.3.2023 liittojen kesken saavutetun elintarviketeollisuuden toimihenkilöitä koskevan neuvottelutuloksen. Työehtosopimusratkaisu on kaksivuotinen ja yleisen linjan mukainen. Työehtosopimus tulee voimaan 16.3.2023. Pron julistamat ylityö-, liukuma-, vuoronvaihto- ja vapaa-ajalla työasioissa matkustamisen kiellot päättyvät välittömästi. Työehtosopimuksen piirissä on noin 5 100 toimihenkilöä. – Vaikka neuvottelut olivat haastavat, olemme erittäin tyytyväisiä, että molempien vuosien […]

  • Posted in Tiedote
  • Kommentit pois päältä artikkelissa Elintarviketeollisuuden toimihenkilöiden työehtosopimusta koskeva neuvottelutulos hyväksytty liittojen hallinnoissa
  • Tags: , ,

Elintarviketeollisuusliitto ja Ammattiliitto Pro ovat 13.3.2023 saavuttaneet neuvottelutuloksen elintarviketeollisuuden toimihenkilöiden työehtosopimuksen uudistamiseksi. Koska uudistetun työehtosopimuksen voimaantulo edellyttää molempien liittojen hallintojen hyväksyntää, neuvottelutuloksen sisällöstä tiedotetaan tarkemmin vasta, kun liittojen hallinnot ovat käsitelleet sen.

  • Posted in Tiedote
  • Kommentit pois päältä artikkelissa Elintarviketeollisuusliitto ja Ammattiliitto Pro saavuttivat neuvottelutuloksen
  • Tags: ,

Elintarviketeollisuusliiton toimitusjohtaja Mikko Käkelä on huolissaan, että eduskuntavaalien alla Suomen houkuttelevuus investointikohteena on heikentynyt elintarviketeollisuuden näkökulmasta. Epävarmuus ja poliittinen riski kasvattavat yritysten epätietoisuutta siitä, millainen suomalainen toimintaympäristö tulevaisuudessa on. – Esimerkiksi monen puolueen vaaliohjelmassa oleva ruokaan kohdistuva lisävero lisää epävarmuutta yrityksissä ja heikentää investointihalua. Toteutuessaan lisävero vaikeuttaisi yritysten liiketoimintaa ja kannustaisi puntaroimaan investointien kohdistamista Suomen […]

Kustannuskriisi elintarviketeollisuudessa jatkuu, eikä pahinta ole vielä nähty kaikkien yritysten kohdalla. Epävarmat näkymät haittaavat tämän vuoden suunnittelua. Kustannuspaine helpottunee loppuvuodesta tai vasta vuoden 2024 puolella. Elintarvikkeiden vienti kasvoi vuonna 2022 hintojen nousun myötä 2,2 miljardiin euroon. Maitotalous on edelleen suurin vientiryhmä kattaen neljänneksen ruoan viennistä. Elintarvikkeiden kysyntä kohdistuu nyt edullisimpiin tuotteisiin. Kuluttajat ovat tänä vuonna […]

Elintarviketeollisuudelle vuosi 2022 merkitsi kustannusten ripeää nousua, mikä johti lopulta kannattavuuskriisiin. Elintarviketeollisuusliiton tuoreen talouskatsauksen mukaan tämän vuoden edelleen epävarmat näkymät haittaavat yrityksissä tulevaisuuden suunnittelua. Kustannuspaineet helpottunevat vasta loppuvuodesta tai vuoden 2024 puolella. Vuonna 2022 ruokia ja juomia jalostavien yritysten käyttämien tuotantopanosten kustannukset nousivat kauttaaltaan keskimäärin 22 prosenttia vuoteen 2021 verrattuna. Samaan aikaan tuottajahinnat, joilla tarkoitetaan sitä […]

Ruuan verotuksen kiristäminen nousi esiin valtiovarainministeriön tuoreessa verokartoituksessa, jossa käytiin läpi mahdollisia tapoja kerryttää valtion kassaan lisää verotuloja. Ministeriö arvioi elintarvikkeiden arvonlisäveron korottamisen yhdeksi potentiaaliseksi keinoksi julkisen talouden sopeuttamisessa. Puoluejohtajat ovat jo aiemmin ilmoittaneet vaalikoneissa, ettei ruuan arvonlisäveroa pidä korottaa. Samaan aikaan monien puolueiden ohjelmissa kummittelee kuitenkin ruuan hintaa nostavan terveysperusteisen veron käyttöönotto. Se on vain […]

Ammattiliitto Pro on ilmoittanut tänään 2.3. koko elintarvikealaa koskevasta ylityö-, liukuma- ja vuoronvaihtokiellosta sekä vapaa-ajalla työasioissa matkustamisen kiellosta. Kiellot koskevat elintarviketeollisuuden 5 100 toimihenkilöä. Ylityökielto on ilmoitettu alkavaksi maanantaina 6.3. kello 7.00 ja se on voimassa toistaiseksi. Elintarviketeollisuusliitto ja Ammattiliitto Pro ovat käyneet viime viikkojen aikana tiiviisti neuvotteluja uudesta työehtosopimuksesta. Neuvotteluja on sovittu jatkettavaksi perjantaina […]

  • Posted in Tiedote
  • Kommentit pois päältä artikkelissa Elintarviketeollisuusliitto tyrmistyi Ammattiliitto Pron ylityö- ja vuoronvaihtokielloista
  • Tags: