Kuukausi: helmikuu 2023

Suomella on tavoitteena olla hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä. Myös elintarviketeollisuutta edustavan Valion ilmasto-ohjelmassa on tavoitteena nollata kotimaisen maidontuotannon hiilijalanjälki vuoteen 2035 mennessä. Lantabiokaasun tuotanto on osa Valion ilmasto-ohjelmaa. Ilmastonmuutoksen lisäksi Valion toimintaympäristössä on käynnissä murroksia, jotka vaativat ratkaisuja. Meidän on turvattava suomalaisen ruoantuotannon jatkuvuus: maatilojen kustannukset ovat historiallisen korkealla johtuen pääasiassa kohonneista lannoitteiden, energian ja […]

SEL on ilmoittanut tänään elintarvikealan yrityksiin kohdistuvista tukilakoista. Ilmoituksen mukaan kyseisillä tukilakoilla tuetaan Auto- ja Kuljetusalan työntekijäliitto AKT:n työehtosopimusneuvotteluita. Tukityötaistelu alkaa maanantaina 6.3.2023 kello 00.00 ja päättyy keskiviikkona 8.3.2023 kello 03.00. Elintarvikealoille on 13.2.2023 saatu sovittua uudet työehtosopimukset. Työrauha on sopimuksilla taattu kahdeksi vuodeksi. – Elintarvikealan tukilakot ovat täysin pöyristyttäviä tässä tilanteessa. Uudet sopimukset elintarvikealalla […]

 • Posted in Tiedote
 • Kommentit pois päältä artikkelissa SEL ilmoitti elintarvikealan yrityksiin kohdistuvista tukilakoista
 • Tags:

Julkisuudessa käydään yhä enenemässä määrin keskustelua luonnon monimuotoisuudesta. Tietoisuus luontokadon vakavuudesta on lisääntynyt. Halutaan ratkaisuja ja toimenpiteitä, joilla luontokatoa voidaan ehkäistä. Tämä näkyy niin globaalissa, EU-tason kuin kansallisessa viitekehyksessä. Joulukuussa 2022 YK:n luontokokous saavutti yhteisymmärryksen luontokadon pysäyttämisen tavoitteesta vuoteen 2030 mennessä. Myös EU on tarttunut teemaan aktiivisesti. Luonnon monimuotoisuuteen suoraan tai välillisesti vaikuttavia lainsäädäntöaloitteita tehdään […]

Elintarviketeollisuusliitto kiirehtii sovun aikaansaamista ahtausalan työehtokiistaan ja lakkojen pikaista päättymistä satamissa. Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT:n lakot aiheuttavat elintarvikeviennille suuria menetyksiä. Elintarviketeollisuudelta häviää viikossa reilun 40 miljoonan euron arvosta vientituloja, jotka olisivat tuiki tärkeitä kustannuskriisin keskellä painiville ruoka-alan yrityksille. Viennin toimintavarmuus on tärkeää, jotta asiakassuhteet pysyvät kunnossa ulkomailla. – Suomessa vaaditaan nyt kovasti elintarvikeviennin kasvattamista. […]

 • Posted in Tiedote
 • Kommentit pois päältä artikkelissa ETL kiirehtii sopua ahtausalan lakkoon, elintarvikevienti ja ruuan toimitusvarmuus vaarassa
 • Tags: ,

Elintarviketeollisuusliitto kannattaa erikoiseläinlääkärien koulutuksen uudistamista ja toivoo, että uudistuksella pystytään varmistamaan eläinsairauksien ja eläinten terveyden hoitoon, neuvontaan ja lihantarkastustehtäviin nykyistä parempi osaajien saatavuus

 • Posted in Lausunto
 • Kommentit pois päältä artikkelissa Lausunto MMM:n erikoiseläinlääkärien koulutuksesta

ETL pitää hyvänä, että ohjetta päivitetään ja se tulkitsee säädösten käytännön soveltamista. Ohjeen päivityksen tarve on ollut ilmeinen elintarvikelaissa ja asetuksissa toteutettujen uudistuksien ja terminologian muutoksien myötä. Myös yritysten omavalvontakäytännöt ovat muuttuneet vuoden 2015 jälkeen.

Elintarvikemarkkinavaltuutettu sekä ruokaketjun etujärjestöt Elintarviketeollisuusliitto, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK, Päivittäistavarakauppa ry PTY ja Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC katsovat, että ratkaisut elintarviketuotannon kustannuskriisiin ratkaisemiseksi ja elintarvikemarkkinoiden toiminnan parantamiseksi pitää löytää koko ketjun yhteistyönä. Julkisella sektorilla on kriisin ratkaisemisessa oma vastuunsa, onhan julkisella sektorilla merkittävä rooli ruokaketjussa. Toimiva ruokahuolto on toimivan yhteiskunnan perusedellytys ja sen turvaaminen […]

Elintarviketeollisuusliitto ry (ETL) on antanut lausunnon eduskunnan suurelle valiokunnalle, maa- ja metsätalousvaliokunnalle sekä talousvaliokunnalle valtioneuvoston U-kirjelmästä komission pakkauksia ja pakkausjätettä koskevaan asetusehdotukseen. ETL:n mielestä ehdotuksen tavoitteet pakkausjätteen synnyn ehkäisemisestä, korkealaatuisen kierrätyksen edistämisestä sekä kierrätetyn materiaalin käytön lisäämisestä ovat lähtökohtaisesti kannatettavia. Valtioneuvoston kirjelmässä on mielestämme hyvin tunnistettu ehdotuksen keskeisimmät vaikutukset yrityksiin, kuten säännösten ennakoitavuuden merkitys yritysten investointiympäristöön. […]

Elintarviketeollisuusliitto ETL ja Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL ovat sopineet Tutustu työelämään ja tienaa -kesäharjoitteluohjelmasta elintarviketeollisuuteen vuosille 2023–2025. Liitot haluavat tukea nuorten mahdollisuuksia tutustua työelämään ja elintarvikealaan elintarvikeyrityksissä, jotka tarjoavat monipuolisia työtehtäviä eri puolilla Suomea. Kesäharjoitteluohjelma on suunnattu alle 18-vuotiaille sekä tutkintokoulutukseen valmentavaan koulutukseen eli TUVA-koulutukseen osallistuville. Ohjelmaa on laajennettu aiemmista vuosista, jolloin se koski pelkästään […]

 • Posted in Tiedote
 • Kommentit pois päältä artikkelissa Elintarvikeala tarjoaa jälleen nuorille Tutustu työelämään ja tienaa -kesäharjoittelupaikkoja
 • Tags: , ,

Puhe kasvusta on korvannut viime aikoina puhetta kestävyysvajeesta. Suomessa valtiovarainministeriö on asettanut työryhmän selvittämään hallitusneuvotteluihin mennessä, millä toimilla talouskasvua olisi mahdollista vauhdittaa siten, että kasvu olisi kestävää ja julkista taloutta vahvistavaa. Työryhmään kohdistuu paljon odotuksia, koska talouskasvun vauhdittaminen nähdään koko poliittisella kentällä keskeisenä keinona julkisen talouden vajeen umpeen kuromiseen. Kotipesä kuntoon hallintorajojen yli Kasvun eväitä […]

Elintarviketeollisuusliitto ETL ja Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL ovat neuvotelleet elintarvikealan työntekijöille uudet työehtosopimukset. Neuvotteluja käytiin useiden viikkojen ajan. Ratkaisut syntyivät varhain aamulla 13.2. lähes vuorokauden kestäneen yhtämittaisen neuvottelurupeaman päätteeksi. Nyt tehdyt ratkaisut tuovat yrityksiin työrauhan kahdeksi vuodeksi. Palkantarkistusten osalta jouduimme äärirajoille. Vaikka sovitut korotukset ovat yleisen linjan mukaisia, ne aiheuttavat suuria hankaluuksia erityisesti pienille yrityksille, […]

 • Posted in Blogi
 • Kommentit pois päältä artikkelissa ETL–SEL-neuvottelut saatiin maaliin, mutta tes-kierros jatkuu
 • Tags: ,

Elintarviketeollisuusliiton ja Suomen Elintarviketyöläisten liiton SELin hallinnot ovat hyväksyneet 13.2.2023 saavutetut neuvottelutulokset uusiksi liha-alan, elintarvikealojen, panimoiden ja virvoitusjuomatehtaiden, leipomoiden työntekijöiden sekä meijerityöntekijöiden työehtosopimuksiksi. Sopimusten piirissä työskentelee noin 25 000 työntekijää. Elintarvikeyrityksissä eletään poikkeuksellisia aikoja, sillä ala painii vakavassa kustannuskriisissä. Elintarviketeollisuusliitto on tyytyväinen, että osapuolet pääsivät keskenään neuvotellen ratkaisuun uudesta sopimuskaudesta aiemman sopimuskauden päättymiseen mennessä. – […]