Kuukausi: tammikuu 2023

Suomalainen ruoka-ala uskoo vahvasti tulevaisuuteen, vaikka haasteita on juuri nyt paljon ja puhe ruuan ympärillä saa valitettavan usein kielteisiä sävyjä. Ruokaan liittyvät kysymykset kannattaisi nähdä mahdollisuuksina, ei ongelmina, sillä ruoka-ala on nimenomaan ratkaisujen ala. Julkisessa keskustelussa ruoka-alalta myös vaaditaan paljon, olipa kyse sitten vaikkapa elintarvikkeiden viennistä tai vastuullisuudesta. Ruoka-alan kehittäminen on jakautunut maassamme tällä hetkellä […]

Elintarviketeollisuuden näkymät tuleville kuukausille ovat edelleen tavanomaista heikommat.  Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n tuoreen Suhdannebarometrin mukaan elintarvikealan näkymissä on tapahtunut jonkin verran paranemista viime vuoden pahimpiin aikoihin verrattuna, mutta yritysten odotukset tälle keväälle ovat yhä vaisut normaaliin verrattuna. Tilauskannat ovat heikentyneet tammikuussa selkeästi ja tuotannon odotetaan supistuvan alkuvuoden aikana. Elintarvikeyrityksissä puute kapasiteetista, materiaaleista tai ammattityövoimasta sekä riittämätön […]

Elintarviketeollisuusliitto ETL ja Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL ovat sopineet pidentävänsä tällä hetkellä voimassa olevien työehtosopimustensa kestoa. Sopimukset olivat umpeutumassa 31.1.2023, mutta niiden voimassaoloa on jatkettu 12.2.2023 saakka. Sopimuskauden pidentäminen koskee seuraavia ETL:n ja SELin välisiä työehtosopimuksia: Elintarvikealojen työehtosopimus Leipomoiden työntekijöitä koskeva työehtosopimus Liha-alan työehtosopimus Meijerityöntekijöitä koskeva työehtosopimus Panimoiden ja virvoitusjuomatehtaiden työehtosopimus Sopimusten pidennetyn voimassaolon aikana […]

Elintarviketeollisuusliitto antoi lausunnon luonnoksesta kansalliseksi luonnon monimuotoisuusstrategiaksi 2035. ETL katsoo, että strategialuonnoksen lähtökohdissa on kuvattu hyvin Suomen luonnon monimuotoisuuteen liittyvää tilannetta ja kansainvälisiä sopimuksia, joihin Suomi on sitoutunut. Lähtökohdissa on tunnistettu myös luontokadon ja ilmastonmuutoksen välinen yhteys. Näiden yhteensovittaminen ja kokonaisvaltaisten vaikutusten arviointi on erittäin tärkeää ja vaatii laaja-alaista yhteistyötä. ETL pitää hyvänä, että strategialuonnoksen […]

  • Posted in Lausunto
  • Kommentit pois päältä artikkelissa Lausunto luonnoksesta kansalliseksi luonnon monimuotoisuusstrategiaksi 2035
  • Tags:

ETL on käynyt Ammattiliitto Pron kanssa neuvotteluita elintarviketeollisuuden toimihenkilöiden työehtosopimuksen vuoden 2023 (ns. optiovuoden) palkankorotuksista. Neuvotteluosapuolet ovat 19.1.2023 yhdessä todenneet, että neuvottelut optiovuoden osalta ovat päättyneet. Mikäli jompikumpi osapuoli irtisanoo työehtosopimuksen viimeistään 31.1.2023, työehtosopimuksen voimassaolo päättyy 28.2.2023.

  • Posted in Tiedote
  • Kommentit pois päältä artikkelissa ETL ja Ammattiliitto Pro neuvottelivat elintarviketeollisuuden vuoden 2023 palkankorotuksista
  • Tags: ,

Elintarvikkeiden markkinointia arvioiva lautakunta on aloittanut toimintansa vuoden 2023 alussa. Keskuskauppakamarin yhteydessä toimiva lautakunta on itsenäinen ja riippumaton. Se arvioi markkinoinnin asianmukaisuutta tapauskohtaisesti lausuntopyyntöjen perusteella. Lautakunnan käynnistäjänä Keskuskauppakamarin kanssa toiminut Elintarviketeollisuusliitto haluaa edistää elintarvikeyritysten markkinoinnin itsesääntelyä ja vastuullisia käytäntöjä. – Elintarvikkeiden markkinoinnin vastuullisuuteen kohdistuu yhä enemmän odotuksia. Myös markkinointikanavat kehittyvät koko ajan. Edistämällä alan itsesääntelyä […]

Elintarviketeollisuusliitto ETL ja Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL ovat aloittaneet tänään 11. tammikuuta neuvottelut elintarvikealan uusista työehtosopimuksista. Tammikuun 2023 lopussa on umpeutumassa viisi työehtosopimusta eli sopimukset liha-alalla, elintarvikealoilla, panimoissa ja virvoitusjuomatehtaissa, leipomoiden työntekijöillä sekä meijerityöntekijöillä. Perinteiseen tapaan neuvottelujen aluksi käytiin läpi elintarviketeollisuuden taloudellista tilannetta. Taloudellisen tilannekuvan jälkeen neuvotteluosapuolet toivat esiin tavoitteensa nyt käynnistyneelle neuvottelukierrokselle. Neuvottelut jatkuvat perjantaina […]

  • Posted in Artikkeli
  • Kommentit pois päältä artikkelissa Neuvottelut elintarvikealan työehtosopimuksista käynnistyivät
  • Tags: ,

Elintarviketeollisuuden kustannuskriisi ja sumea tulevaisuudenkuva siirtävät ja vähentävät alan investointeja. Valtiovallalta tarvitaan nyt tukitoimia elintarvikeyrityksille, jotta ne selviävät pahimman yli. Kustannuskriisi iski elintarviketeollisuuden yrityksiin rankasti vuonna 2022. Vielä viime kesänä yritysten ennustettiin investoivan 1 085 miljoonan euron edestä, mutta EK:n tuoreen investointitiedustelun mukaan elintarviketeollisuuden vuoden 2022 investoinnit jäävätkin 409 miljoonaan euroon. Se on alle viime […]

Kyselyn perusteella suomalaiset eivät kannata ruokia ja juomia koskevan terveysperusteisen valmisteveron käyttöönottoa. Veroa tehokkaammin terveellisiin valintoihin ohjaisivat vastaajien mielestä marjojen ja kasvisten arvonlisäveron alentaminen, pakkausmerkinnät ja kasvisten korostaminen ruokalistoilla. Eduskuntavaalien lähestyessä on virinnyt keskustelu terveysverosta, jolla pelastettaisiin niin suomalaisten terveys kuin valtiontalouskin. Elintarviketeollisuusliiton ja Panimo- ja virvoitusjuomateollisuusliiton IRO Researchillä teettämän kyselyn mukaan suomalaiset eivät kuitenkaan […]