Kuukausi: joulukuu 2022

Neuvottelukierros uusista työehtosopimuksista lähestyy elintarvikealalla. Neuvotteluihin valmistautuminen on jatkunut tiiviinä koko syksyn. Valmistautuminen on tapahtunut erittäin epävarmoissa tunnelmissa. Elintarvikeyrityksissä eletään poikkeuksellisia aikoja, kun ala painii vakavassa kustannuskriisissä. Elintarviketeollisuuden joulukuun talouskatsaus sanoittaa yritysten tilannetta tummin sanakääntein. Yritykset joutuvat luovimaan kasvavien kustannusten, heikentyvän kannattavuuden ja vähenevän kysynnän myrskyaallokossa. Samaan aikaan ruoan tuonti Suomeen on kasvanut ennätyslukemiin. Arvioiden […]

Energiakriisistä uhkaa tulla kotimaisen ruuan tuotannon kriisi, ellei ruokaketjua katsota kokonaisuutena ja sen toimintaedellytyksiä turvata. Energiakriisi heikentää entisestään huoltovarmuudelle tärkeän ruokaketjun toimintakykyä. Huoli sähkön toimitusvarmuudesta ja saatavuudesta kohtuuhintaan koskettaa koko alaa. Tuore valtioneuvoston kriittisiä sähkönkäyttöpaikkoja määrittävä asetus selkeyttää alueellisten verkkoyhtiöiden käytäntöjä siitä, mitkä toiminnot suojataan, jos kiertäviä sähkökatkoja joudutaan toteuttamaan. – Nyt on tärkeää, että […]

Ruoka-alalla on valtavasti potentiaalia. Elintarviketeollisuusliitto ehdottaa yli vaalikausien ja hallintorajojen ulottuvaa kasvuohjelmaa. Kasvupotentiaalia on esimerkiksi elintarvikeviennissä, mutta kasvu tuo hyötyä ja myönteisiä vaikutuksia yhteiskuntaan useaa kautta. – Omavaraisuutemme kehittyy, sillä vahva kotimainen tuotanto vaikuttaa olennaisesti huoltovarmuuteemme. Hyvinvoiva ruoka-ala pystyy myös vastaamaan paremmin ilmastonmuutoksen ja luontokadon asettamiin haasteisiin. Uudenlaiset toimintatavat vaativat kuitenkin investointeja, Elintarviketeollisuusliiton yhteiskuntasuhdejohtaja Jukka Ihanus […]

Rajusti kasvaneet kustannukset, kannattavuushaasteet ja ruuan kysynnän väheneminen ovat leimanneet elintarviketeollisuuden vuotta 2022. Ruuan tuonti Suomeen on kasvanut uuteen ennätykseensä. Helpotusta kustannus- ja hintapaineisiin ei ole näköpiirissä ensi vuonnakaan. Paljon on kiinni elintarvikeyritysten elinvoimaisuuden ja investointikyvykkyyden turvaamisesta, kustannusten nousun hillinnästä ja kuluttajien luottamuksesta. Toisaalta elintarvikeyritykset ovat investoineet vuonna 2022 ennätyksellisen paljon. Investointeja on tehty sekä […]

  • Posted in Talouskatsaus
  • Kommentit pois päältä artikkelissa Elintarviketeollisuuden talouskatsaus | joulukuu 2022
  • Tags:

Elintarviketeollisuudella on ollut suuria haasteita kannattavuutensa kanssa tänä vuonna, eikä helpotusta hinta- ja kustannuspaineisiin ole näköpiirissä ensi vuonnakaan. Tuoreen talouskatsauksen mukaan ruokia ja juomia valmistavien yritysten kustannukset ovat nousseet kauttaaltaan keskimäärin 22 prosenttia viime vuoteen verrattuna. Ruoka-alalle on tyypillistä, että kustannukset siirtyvät ketjussa hitaasti eteenpäin, mikä aiheuttaa kannattavuusvajetta elintarviketeollisuudelle ja alkutuotannolle. Teollisuus on maksanut aiempaa […]

Luonnonvaroja hyödyntävällä ruoka-alalla biodiversiteettivaikutusten tunnistaminen ja toimet niiden hillitsemiseksi ovat tärkeä osa yritysten vastuullisuustyötä. Elintarviketeollisuusliiton biodiversiteettiryhmä tekee työtä luontokadon torjumiseksi yhdessä jäsenyritysten kanssa. YK:n biodiversiteettikokouksesta elintarvikeala odottaa konkreettisia tavoitteita luontokadon pysäyttämiseksi. Ruuantuotannon turvaaminen kasvavalle väestömäärälle on suuri haaste maapallon kantokyvylle. Ilmastonmuutoksen ja luontokadon torjumiseksi tarvitaan uusia toimia. Ne ovat keskeisiä myös ruokaturvan näkökulmasta. Vastauksena koko toimialaa […]

Maksuton kouluruoka on ollut yksi suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan tunnusmerkki jo vuosikymmenten ajan. Tänä vuonna kouluruokaa nauttii päivittäin noin 900 000 lasta ja nuorta. Maa- ja metsätalousministeriön esittelemä Kouluruuan kehittämisohjelma nostaa laajasti esille kehittämistarpeet ottaen laajasti huomioon kouluruokailun ulottuvuuden niin yksilöiden, yhteiskunnan kuin ympäristön kannalta. Ohjelma vie eteenpäin suomalaista kouluruokailua, mutta ohjelmalla on myös muita tärkeitä vaikutuksia. […]