Kuukausi: marraskuu 2022

Ruokaketjussa syntyy välistämättä sivuvirtoja, jotka eivät sellaisenaan sovellu elintarvikkeina hyödynnettäväksi. Suomalainen elintarviketeollisuus kehittää kuitenkin jatkuvasti uusia vastuullisia tuotteita, joiden raaka-aineena on hyödynnetty sivuvirtoja. Tyypillisiä ruokaketjun sivuvirtoja ovat jyvien, hedelmien ja vihannesten kuoret, eläinperäiset osat ja mäski. Näitä ruoka- ja juomatuotteiden valmistuksen sivuvirtoja on totuttu hyödyntämään muun muassa eläinten rehuna, energiana sekä kierrätyslannoitteiden raaka-aineena. Kiertotalousajattelu ei […]

  • Posted in Uutinen
  • Kommentit pois päältä artikkelissa Elintarvikealan kiertotalousratkaisut tarjoavat vastuullisia vaihtoehtoja myös kuluttajille
  • Tags: ,

Elintarviketeollisuusliitto on valinnut tänään syyskokouksessaan hallituksen vuodelle 2023. Liiton hallituksen puheenjohtajana jatkaa Valio Oy:n toimitusjohtaja Annikka Hurme. Myös varapuheenjohtajat, Elonen Oy Leipomon toimitusjohtaja Jari Elonen ja Oy Hartwall Ab:n toimitusjohtaja Kalle Järvinen, jatkavat tehtävissään. Uusia jäseniä hallituksessa ovat HKScan Oyj:n toimitusjohtaja Juha Ruohola, Suomen Nestlé Oy:n toimitusjohtaja Niina Koskinen, Lagerblad Foods Oy:n toimitusjohtaja Mika Lindfors ja Olvi Oyj:n toimitusjohtaja […]

Elintarviketeollisuusliitto aloitti tällä viikolla Lahdesta koko maan kattavan kiertueen, jonka tavoitteena on nostaa esille ruoka-alan merkitystä sekä vaihtaa näkemyksiä ja ajatuksia siitä, miten luomme vahvan pohjan suomalaisen ruoka-alan tulevaisuuden menestykselle. Tilaisuudessa keskusteluun nousivat erityisesti yritysten toimintaympäristön kehitys, elintarvikkeiden viennin merkitys ruoka-alan menestykselle sekä osaavan työvoiman tarve. Me Suomessa saamme olla ylpeitä puhtaista raaka-aineista jatkojalostetuista tuotteista, […]

OTK Maarit Leppänen on nimetty neuvottelujohtajaksi Elintarviketeollisuusliittoon 15.12.2022 alkaen. Hän siirtyy tehtävään Palvelualojen työnantajaliitto Palta ry:stä, jossa hän on toiminut johtavana asiantuntijana sekä Autonrengasliitto ry:n asiamiehenä. Aiemmin Maarit Leppänen on toiminut Pintaurakoitsijat ry:n toimitusjohtajana ja asiamiehenä. Lisäksi hän on toiminut liitossa lakimiehenä sekä työskennellyt asianajotoimistossa. Elintarviketeollisuusliitossa Maarit Leppänen vastaa työehtosopimusneuvotteluista ja osallistuu muun muassa työsuhdeneuvontaan, […]

Elintarviketeollisuusliitto antoi lausunnon luonnoksesta hallituksen esitykseksi virvoitusjuomaverosta annetun lain muuttamisesta. ETL katsoo, että virvoitusjuomavero heikentää kotimaisen juomateollisuuden kilpailua, kilpailukykyä ja työllisyyttä sekä aiheuttaa juomateollisuudelle merkittävän hallinnollisen taakan. Lisäksi ehdotus vaikuttaa negatiivisesti kotimaisten yritysten innovointiin, kilpailukykyyn ja vientimahdollisuuksiin. Esitykseen sisältyy myös valtiontukea merkitseviä elementtejä. ETL katsoo, että perusteita ehdotetulle muutokselle ei ole ja virvoitusjuomavero on kumottava […]

  • Posted in Lausunto
  • Kommentit pois päältä artikkelissa Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi virvoitusjuomaverosta annetun lain muuttamisesta
  • Tags: ,

Elintarviketeollisuusliitto on antanut lausunnon luonnoksesta Valtioneuvoston asetukseksi varautumissuunnitelmaan sisällytettävästä sähkönkäyttöpaikkojen etusijajärjestyksestä. ETL katsoo, ettei asetusluonnos ota riittävissä määrin huomioon huoltovarmuudelle kriittistä elintarvikealaa ajatellen erityisesti tulevien kuukausien mahdollisia sähköpulasta johtuvia keskeytyksiä. Lisäksi elintarvikehuollonketjua tulisi tarkastella kokonaisuutena alkutuotannosta, teollisuuden ja kaupan kautta kuluttajalle. ETL katsoo, sähkönkäyttöpaikkojen etusijajärjestystä on täsmennettävä. Elintarvikeketjun (alkutuotanto, elintarviketeollisuus) ja päivittäistavarakaupan kriittiset kohteet tulisi […]

  • Posted in Lausunto
  • Kommentit pois päältä artikkelissa Lausunto luonnoksesta Valtioneuvoston asetukseksi varautumissuunnitelmaan sisällytettävästä sähkönkäyttöpaikkojen etusijajärjestyksestä
  • Tags: ,

Hallitsematon energian, erityisesti sähkön hinnan nousu aiheuttaa vakavia häiriöitä suomalaisessa ruuantuotannossa. Elintarviketeollisuusliitto ETL ja Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK vaativat maan hallitukselta nopeita päätöksiä pysäyttämään toimivien maatilojen ja ruokayritysten tuotannon alasajon. Järjestöjen jäsenkyselyt kertovat pahenevista talousvaikeuksista sekä tuotannon vähenemisestä. – Energiakriisi on heikentämässä ruokaketjun toimintakykyä voimakkaasti. Samalla vaarantuvat keskellä epävakaata aikaa suomalainen ruokaturva ja huoltovarmuus. […]

ETL pitää hallitusohjelman mukaista valmistelua kouluruuan kehittämisohjelmaksi erittäin hyvänä asiana. Ohjelman tavoitteet, kouluruuan arvostuksen ja ruokailuun osallistumisen lisääminen sekä kouluruokailuun liittyvien käytäntöjen kehittäminen, ovat erittäin tärkeitä asioita koululaisten hyvinvoinnin kannalta. Kehittämisohjelmalla on myönteisiä vaikutuksia myös koko kotimaisen ruokaketjun toimintaan. ETL pitää tärkeänä, että kouluympäristö ohjaa oppilaita arvostamaan ruokaa ja huomioimaan laajasti ruuantuotantoon liittyviä erilaisia vastuullisuusnäkökulmia. […]

Energiakriisi on entisestään heikentämässä huoltovarmuudelle tärkeän ruokaketjun toimintakykyä niin voimakkaasti, että maan hallituksen on pikaisesti tehtävä linjauksia, jotka huomioivat sähkön toimitusvarmuuden kotimaiselle ruoka-alalle. Yritysten toiminnan suunnittelun kannalta tiedon saaminen paikalliselta verkkoyhtiöltä mahdollisista sähkökatkoista riittävän ajoissa on kriittistä. Ennakoimattomat sähkökatkot voivat aiheuttaa merkittäviä kustannuksia elintarvikeyrityksille. Katkoista johtuvat ongelmat eivät aiheudu vain tuotantoprosessien keskeytymisestä, vaan myös niiden […]

Elintarviketeollisuusliitto teki lokakuun lopulla jäsenyrityksilleen kyselyn, joka liittyi työ- ja elinkeinoministeriön tilannekuvatyöhön energiakriisin vaikutuksista yrityksiin. Kyselyllä haluttiin selvittää etenkin energian hinnan nousun vaikutusta elintarvikeyritysten investointiaikeisiin. Vastauksia saatiin 37 yrityksestä, jotka edustivat elintarviketeollisuuden kaikkia toimialoja. Vastaajissa oli sekä suuria että pieniä yrityksiä. Kannattavuus koetuksella Energian hinnan nousu on jo vaikuttanut ja vaikuttaa elintarviketeollisuuden yrityksiin laajasti. Vaikutukset […]

KTM, VTK Eero Alaluusua on aloittanut 7.11.2022 elintarvikealan huoltovarmuutta kehittävän projektin päällikkönä Elintarviketeollisuusliitossa. Projekti toteutetaan yhdessä Huoltovarmuuskeskuksen kanssa, ja sen tavoitteena on tuottaa välineitä elintarviketeollisuuspoolin toiminnan pitkäjänteiseen kehittämiseen, mahdollisesti myös laajemmin huoltovarmuusorganisaatiossa hyödynnettäviksi. Eero Alaluusua siirtyy tehtävään Aaro Forsman Oy:stä, jossa hän on toiminut kaupallisena johtajana vastaten kuumien juotavien ja mehujen myynnistä ja markkinoinnista sekä […]