Kuukausi: elokuu 2022

Elintarvikeala kantaa jo niin mittavaa kustannustaakkaa, ettei sitä pidä kasvattaa budjettiriihen päätöksillä enää rahtuakaan. Maan hallituksen on varmistettava elintarviketehtaiden pyöriminen kaikissa oloissa sekä luotava tulevaisuudenuskoa vauhdittamalla energiainvestointien lupakäsittelyä ja kannustamalla uuden teknologian käyttöönottoon. Maan hallitus kokoontuu budjettiriiheen poikkeuksellisen haastavassa taloudellisessa tilanteessa, jossa inflaatio laukkaa ennennäkemättömästi ja muun muassa sähkön saatavuudesta on tulevana talvena epävarmuutta. Riihessä […]

Jukka Ihanus on nimitetty yhteiskuntasuhteiden johtajaksi Elintarviketeollisuusliittoon 1.9.2022 alkaen. Hänestä tulee liiton johtoryhmän jäsen ja hän raportoi toimitusjohtajalle. Ihanuksella on pitkä kokemus valtioneuvoston palveluksessa eri ministeriöistä usean eri vaalikauden aikana. Hän on työskennellyt muun muassa pääministereiden Matti Vanhanen ja Mari Kiviniemi poliittisena erityisavustajana, ministereiden Jari Leppä ja Mika Lintilä valtiosihteerinä maa- ja metsätalousministeriössä ja työ- […]

Elintarviketeollisuusliitto (ETL) on vastannut Euroopan komission jätedirektiivin päivittämistä koskevaan kuulemiseen. Kuulemiseen liittyvässä avoimessa kommentissaan ETL nosti esiin Suomessa elintarvikealan vapaaehtoisilla sitoumuksilla aikaansaadut hyvät tulokset materiaalitehokkuuden parantamisessa. ETL:n näkemyksen mukaan toimialan vapaaehtoisia sitoumuksia tulisi tulevaisuudessa arvioida ja hyödyntää mahdollisuuksien mukaan sääntelyn vaihtoehtona. ETL:n näkemyksen mukaan myös yhdenmukaisten tuottajavastuujärjestelmien kehittäminen EU-alueella on avainasemassa materiaalien kierrätyksen lisäämisessä. Edellinen […]

Elintarviketeollisuusliitto (ETL) on vastannut Euroopan komission jätedirektiivin päivittämistä koskevaan kuulemiseen. Kuulemiseen liittyvässä avoimessa kommentissaan ETL nosti esiin Suomessa elintarvikealan vapaaehtoisilla sitoumuksilla aikaansaadut hyvät tulokset materiaalitehokkuuden parantamisessa. ETL:n näkemyksen mukaan toimialan vapaaehtoisia sitoumuksia tulisi tulevaisuudessa arvioida ja hyödyntää mahdollisuuksien mukaan sääntelyn vaihtoehtona. ETL:n näkemyksen mukaan myös yhdenmukaisten tuottajavastuujärjestelmien kehittäminen EU-alueella on avainasemassa materiaalien kierrätyksen lisäämisessä. Edellinen […]

Miten säännellä vastuullisuutta? Aihe puhuttaa laajasti, ja myös EU:ssa on vastuullisuuden ympärillä käynnissä useita, koko arvoketjua koskevia säädöshankkeita, jotka vaikuttavat elintarvikealan yrityksiin. Sellaisia ovat esimerkiksi metsäkatoasetus ja yritysvastuudirektiivi. Ruokayritysten on hyvä varautua siihen, että tulevina vuosina toimintatavoista ja raaka-aineiden alkuperästä pitää raportoida avoimesti. Elintarvikeyritykset ovat tehneet jo pitkään työtä vastuullisuutensa ja toimintansa läpinäkyvyyden eteen. Sen […]

MMM, agronomi Suvi Rinta-Kiikka on aloittanut viestinnän asiantuntijana 1.8.2022. Suvi on työskennellyt aiemmin Viestintätoimisto Selander & Co:ssa, Pellervon taloustutkimus PTT:ssä ja ProAgria Keskusten Liitossa. OTM, HM Samuli Nissilä on aloittanut työmarkkina-asiantuntijana 9.8.2022 työ- ja osaaminen edunvalvontakokonaisuudessa. Samuli on työskennellyt aiemmin lakimiehenä Asianajotoimisto Jurentiassa ja BLF Asianajotoimistossa.

Elintarviketeollisuusliitto (ETL) on ruoka-alan suunnannäyttäjä ja kokoava voima. Olemme Suomessa toimivien elintarvikeyritysten työmarkkina- ja elinkeinopoliittinen edunvalvoja. Haluamme olla ruoka-alan vahva ääni yhteiskunnassa. Tavoitteenamme on uudistuva, vetovoimainen ja menestyvä ruoka-ala, joka luo hyvinvointia kaikkialle Suomeen. Huoltovarmuuskeskuksen (HVK) tehtävänä on Suomen huoltovarmuuden ylläpitämiseen ja kehittämiseen liittyvä suunnittelu ja operatiivinen toiminta. Huoltovarmuuden varmistamisessa elinkeinoelämän ja julkishallinnon yhteistyö on […]

Hinnalla kilpailevat ruokakaupat, verkkokauppa ja ulkona syöminen haastavat kotimaista ruokakauppaa uudistumaan. Muutoksessa pärjää, kun rohkenee rakentaa uutta puhtaalta pöydältä ja varoo kopioimasta vanhoja malleja osaksi uutta toimintaa. Hypermarketit ja ruokakaupan isot perinteiset yhtiöt olivat päivittäistavarakaupan voittajia korona-ajan Suomessa. Laajan valikoiman ansiosta hypermarketit koettiin hyviksi ostospaikoiksi, koska asiakkaat halusivat käydä tekemässä vain välttämättömät ostoksensa. Pandemia toi […]

Euroopan komissiolla on nyt monta rautaa tulessa, kun se haluaa vauhdittaa EU-maissa siirtymää kohti kestävää ruokajärjestelmää Pellolta pöytään -strategiansa mukaisesti. Yksi ajankohtaisista aloitteista on ehdotus puitelainsäädännöstä, joka huomioisi koko ruoka-alan arvoketjun (Framefork for Sustainable Food Systems, FSFS). Komissio keräsi huhtikuun ja heinäkuun välisenä aikana sidosryhmien näkemyksiä aloitteesta ja esimerkiksi siitä, millä keinoilla kestävyys olisi mahdollista sisällyttää […]

Suomalainen ruoka-ala on näyttänyt kyntensä siinä, miten selvitään yllättävistä käänteistä ja kriisiajoista. Toimintakyvyn varmistaminen poikkeuksellisina aikoina vaatii jatkuvaa hereillä oloa. Tarvitaan saumatonta yhteistyötä yritysten ja viranomaisten kesken. Tällä hetkellä päällä olevan ruokaketjun kustannuskriisin lisäksi kyberuhat ja alalle ujuttautuva rikollisuus nostavat päätään. Puhumattakaan varautumisesta mahdollisiin energian saatavuushaasteisiin, joita kohdattaneen jo loppukesästä. Tosiasia on, että erilaiset kriisit […]