Kuukausi: kesäkuu 2022

Syöminen on moniulotteinen ilmiö, josta yleensä puhutaan liian yksipuolisesti. Tavat, joilla yhteiskunta, yritykset ja yksilöt puhuvat ruuasta voivat vaikuttaa hyvinkin vahingollisesti ihmisten fyysiseen ja henkiseen terveyteen. Elintarviketeollisuudella on hieno mahdollisuus ja suuri valta luoda muutosta puhumalla ruuasta ja syömisestä vastuullisesti – jokaista ruokaa, kehoa ja mieltä kunnioittaen. Lounasvalinnan ajatellaan usein olevan pelkästään ihmisen mielihaluun perustuva […]

Päivittäistavarakauppa ja foodservice-tukkukauppa avasivat keväällä neuvottelut kesken sopimuskauden joidenkin elintarvikeyritysten kanssa. Elintarviketeollisuusliiton jäsenkyselyn mukaan neuvottelut jäivät puolitiehen. Sopimusneuvotteluja käytiin pääosin tuotteista, joiden pääraaka-aine on suoraan peräisin alkutuotannosta. Elintarviketeollisuusliitto pitää huolestuttavana, että kustannuskriisin vakavuuteen ei vastattu neuvottelupöydissä riittävällä tasolla. Elintarviketeollisuus on kauttaaltaan vakavassa kannattavuuskriisissä: kustannukset ovat nousseet kaikissa ruoka- ja juomayrityksissä. Paitsi alkutuotannon myös muiden panosten […]

Satumaija Levón on aloittanut Elintarviketeollisuusliitossa vastuullisuuden ja kestävän kehityksen johtavana asiantuntijana 11.5.2022. Mari Raininko on aloittanut vilja-alan ja biodiversiteetin toimialapäällikkönä 19.5.2022. Hänen vastuullaan ovat myös kauppamallastamojen, kauppamyllyjen, rehuteollisuuden ja tärkkelysteollisuuden toimialayhdistykset. Levónin ja Rainingon nimitykset ovat osa Elintarviketeollisuusliiton panostusta vastuullisuus ja kestävä kehitys -kokonaisuuteen ja sen kehittämiseen. – Vastuullisuus ja kestävä kehitys ovat paitsi keskeisiä […]

  • Posted in Tiedote
  • Kommentit pois päältä artikkelissa Satumaija Levón ja Mari Raininko vahvistamaan Elintarviketeollisuusliiton kestävän kehityksen ja biodiversiteetin osaamista
  • Tags:

Metsäkato, ilmastonmuutos sekä luonnon monimuotoisuuden heikkeneminen haastavat ruuantuotantoa ja lopulta koko ihmiskuntaa. Elintarvikealalle uutinen ruuantuotannon vaikutuksista on pysäyttävä. Samalla se kertoo, että alalla on valtavasti valtaa luoda muutosta sekä ennen kaikkea avaimet parempaan tulevaisuuteen. Luontokato tulee kiihtymään, ellei ruuantuotannon menetelmiin tule muutosta, uutisoitiin YK:n ympäristöohjelma UNEPin raportissa helmikuussa 2021. Viesti globaalin ruuantuotannon vaikutuksista on pysäyttävä: […]

Ruuan hinnasta on keskusteltu viime kuukausina vilkkaasti. Tutkimuslaitokset, muun muassa Pellervon taloustutkimus PTT ja Maailmanpankki, ovat tuoneet esiin ruuan kuluttajahintaan kohdistuvia poikkeuksellisia nousupaineita. Elintarviketeollisuusliiton toimitusjohtaja Mikko Käkelä sanoo, että kuluttajahintojen nousun taustalla on useita tekijöitä. – Sieltä löytyvät alkutuotannon pitkäaikaiset kannattavuushaasteet ja viime vuoden vaikeat sääolot. Myös energian, pakkausmateriaalien, polttonesteiden, raaka-aineiden ja lannoitteiden hinnat ovat […]

YK muistuttaa hyvän ruuan tärkeydestä elintarviketurvallisuuspäivänä 7.6. Hyvä niin, sillä turvallinen ruoka ei suinkaan ole itsestäänselvyys, vaikka usein Suomessa sitä sellaisena pidämme. Kotimaassa tuotettu ruoka on erityisen turvallista ja tarkasti valvottua, ja kiitos siitä kuuluu ruokaketjussamme toimiville, erinomaista työtä tekeville osaajille. Korkea elintarviketurvallisuuden taso rakentuu hyvistä ja yhtenäisistä toimintatavoista niin kotikeittiöissä, ruokakaupassa, kuljetuksissa, teollisessa valmistuksessa, […]

Elintarviketeollisuusliitto (ETL) on antanut sosiaali- ja terveysministeriölle (STM) lausunnon hallituksen esitysluonnoksesta, joka koskee palkkojen avoimuutta tasa-arvolaissa. STM esittää lain muuttamista siten, että luottamusmiehellä ja kaikilla muilla henkilöstön edustajilla olisi oikeus saada tieto kenen tahansa yrityksen työntekijän palkasta vastoin tämän tahtoa. Luottamusmiehellä olisi oikeus myös järjestäytymättömien ja toiseen liittoon kuuluvien työntekijöiden palkkatietoihin. Yksittäisellä työntekijällä puolestaan olisi […]

Muutos, vastuu ja askeleet kohti tulevaisuuden ruoka-alaa nostettiin parrasvaloihin Elintarvikepäivässä, jota päästiin viettämään vihdoin kasvotusten kahden vuoden tauon jälkeen.  Järjestyksessään jo 51. Elintarvikepäivä kokosi toukokuussa Helsingin Messukeskukseen 500 alan ammattilaista, silmin nähden riemuissaan kollegojen jälleennäkemisestä ja ajankohtaisen tiedon pariin asettumisesta. ”Iloinen ja kiva tapahtuma”, ”Monipuolisia esityksiä”, ”Paljon tuttuja kasvoja ja uusia tuttavuuksia”, ”Oli mahtavaa nähdä […]

  • Posted in Artikkeli
  • Kommentit pois päältä artikkelissa Elintarvikepäivä 2022: Muutos kiihtyy, vastuu kasvaa
  • Tags:

Elintarviketeollisuusliitto on antanut sosiaali- ja terveysministeriölle (STM) lausunnon hallituksen esitysluonnoksesta, joka koskee palkkojen avoimuutta tasa-arvolaissa. Nykyinen tasa-arvolaki sisältää jo riittävät keinot palkkatietojen saamiseen syrjintää epäiltäessä. Esitys vaarantaisi työntekijöiden kannustavan palkitsemisen ja vaikuttaisi siten haitallisesti elintarvikeyritystenkin kilpailukykyyn. STM esittää tasa-arvolain muuttamista siten, että luottamusmiehellä ja kaikilla muilla henkilöstön edustajilla olisi oikeus saada tieto kenen tahansa yrityksen […]

Elintarviketeollisuusliitto (ETL) on antanut työ- ja elinkeinoministeriölle lausunnon kaupan alan selonteon luonnoksesta. ETL kiittää työ- ja elinkeinoministeriötä hyvin johdetusta ja asiantuntevasta selonteon laatimistyöstä. Luonnoksessa on kattavasti kuvattu kaupan toimialan tulevaisuus sekä sen mahdollisuudet ja uhat. ETL pitää tärkeänä ymmärtää, että selonteossa mainitut muutosajurit ovat myös elintarviketeollisuuden muutosvoimia. Päivittäistavarakaupan tulevaisuutta ei voi tarkastella irrallisena elintarvikeketjusta. Erityisesti digitaalisuus, […]