Kuukausi: toukokuu 2022

Teollisuuden toimialoista elintarviketeollisuus kamppailee eturintamassa kustannusten nousujen paineessa. Samaan aikaan elintarvikeyritysten näkymät kesään ja alkusyksyyn ovat teollisuuden heikoimmat. Epävarmuudesta huolimatta ala uskoo kasvuun ja panostaa tulevaisuuteen ennakkoluulottomasti. Maatalouden ja elintarviketeollisuuden kustannusten nousu alkoi jo viime vuonna, ja se kiihtyy entisestään. Etenkin tuotantopanosten hinnat ovat nousseet rajusti. Panoshintaindeksin mukaan elintarviketeollisuus on vastannut kustannuskriisiin nopeasti ja alkanut […]

Elintarviketeollisuus luovii uudessa tilanteessa, jossa pitää toimia nopeasti ja päättäväisesti paremman tulevaisuuden puolesta. Ruokaketjun sopimuksiin tarvitaan nykyistä enemmän joustoa, jotta kustannusten muutokset välittyisivät ketjussa tehokkaammin eri toimijoille. Elintarviketeollisuuden tuoreen talouskatsauksen mukaan ruokia ja juomia valmistavat yritykset ovat selkeästi etulinjassa ottamassa vastaan kustannuspainetta, joka syntyy etenkin alkutuotannosta ja energian hintojen noususta. Valitettavasti kustannuskriisi ei osoita laantumisen […]

  • Posted in Tiedote
  • Kommentit pois päältä artikkelissa Talouskatsaus: Ruokaketjun kustannuspaine kerääntyy elintarviketeollisuuden harteille
  • Tags:

Monisäikeisyydellään yllättänyt koronapandemia vaikutti edelleen Elintarviketeollisuusliiton (ETL) edunvalvontaan vuonna 2021. Tilannekuvatyötä tehtiin säntillisesti yhdessä elintarviketeollisuuspoolin ja huoltovarmuusorganisaation kanssa, ja se sai kiitosta usealta taholta. Myös työsuhdeneuvonnan kysyntä pysyi vilkkaana pandemian vuoksi. Pandemian vaikutuksista ja elintarviketeollisuuden pärjäämisestä viestittiin aktiivisesti jäsenistölle, sidosryhmille ja medialle. Elintarviketeollisuusliiton uutena toimitusjohtajana aloitti Mikko Käkelä kesän alussa. Syksyn aikana liitolle työstettiin yhdessä […]

Elintarviketeollisuusliitto on tyytyväinen valtioneuvoston ratkaisuihin, joilla turvataan maakaasun saanti Suomessa kesän yli Balticconnector-siirtoputkella ja LNG-terminaalilaivalla pidemmällä aikavälillä. Maakaasu on elintarviketeollisuudessa usealle yritykselle keskeinen energialähde ja kriittinen tuotannontekijä huoltovarmuuden kannalta. Yritykset tekevät parhaillaan maakaasua korvaavia energiainvestointeja, mutta niitä kaikkia ei saada käyttöön vielä lähikuukausina investointien vaatiman ajan ja osin myös lupakäytäntöjen vuoksi. – Elintarviketeollisuus on levittäytynyt […]

Kotimainen elintarvikeala on elänyt kahden viime vuoden ajan ennennäkemättömän turbulenssin keskellä, mutta pystynyt silti toimimaan häiriöttä ja virittämään toimintansa uusien vaatimusten mukaiseksi. Suomessa tarvitaan nyt poliittista tahtoa ruokaketjun toimintakyvyn ylläpitämiseksi. Jos yritysten resurssit ja kyky investoida esimerkiksi korvaaviin energialähteisiin hupenevat, huoltovarmuutemme kärsii huomattavasti. Suomalaisten ruokakauppojen hyllyt ovat pysyneet koko ajan täysinä, koulut ja päiväkodit saaneet […]

Maakaasun saatavuuden heikkeneminen näkyisi välittömästi elintarvikkeiden tuotannon vaikeutumisena Suomessa. Valtiovallan on nyt tultava yrityksiä vastaan investointituissa ja etenkin lupakäsittelyissä, jotta vaihtoehtoisia energialähteitä päästään hyödyntämään mahdollisimman pian. Ukrainan sota on synnyttänyt elintarviketeollisuudessakin tarpeen irrottautua venäläisestä fossiilienergiasta pikaisella aikataululla. Maakaasua ei kuitenkaan ole mahdollista korvata vaihtoehtoisilla energialähteillä yön yli. Ruuan saatavuuden takaamiseksi elintarvikeyritykset joutuvat investoimaan kovalla kiireellä […]

Ruoka herättää tunnetusti paljon tunteita, niin myös elintarvikkeiden kansainvälinen kauppa. Ruokavienti ja tuontiruoka nousevat otsikoihin, kun maailmanpolitiikassa myllertää tai kauppapolitiikassa tapahtuu muutoksia. Myös kotimaassa ruokavienti puhuttaa. Keskustellaan tarpeesta kasvattaa suomalaisen ruuantuotannon arvonlisää – tai peräti kritisoidaan huoltovarmuuskriittisen, julkistakin tukea saavan elintarvikealan tuotteiden viemistä maailmalle. Tämän hetken tilanteessa korostuvat elintarvikealan huoltovarmuuskriittisyys ja ruokaturvaan kuuluvat tehtävät. Ukrainassa […]