Kuukausi: maaliskuu 2022

Bate Ismail on nimitetty ekonomistiksi Elintarviketeollisuusliittoon. Hän aloittaa tehtävässään 4.4.2022. Ismail on toiminut aiemmin ekonomistina Kaupan liitossa sekä yliaktuaarina Tilastokeskuksessa kansantalouden tilinpidon ja ympäristö- ja energiatilastoinnin parissa. Koulutukseltaan hän on kauppatieteiden maisteri, pääaineena oikeustaloustiede sekä erikoistumisalueina ympäristötalous ja ekonometria. Ekonomistin tehtävä on Elintarviketeollisuusliitossa uusi. Ismailin työnkuvaan tulevat kuulumaan työmarkkinapoliittista ja elinkeinopoliittista edunvalvontaa tukevat tilastolliset analyysit, […]

Elintarviketeollisuusliitto on sopinut Tutustu työelämään ja tienaa -harjoitteluohjelmasta kesälle 2022 Suomen Elintarviketyöläisten Liiton ja Ammattiliitto Pron kanssa. Harjoittelujakson aikana nuori pääsee kerryttämään arvokasta työkokemusta ja tienaamaan pientä taskurahaa. Tutustu työelämään ja tienaa -harjoittelu on monelle koululaiselle ensimmäinen kosketus työelämään. Elintarviketeollisuus haluaa olla edistämässä nuorten työllistymistä ja tutustuttaa heitä työelämän pelisääntöihin, alan yritysten toimintaan sekä monipuolisiin […]

  • Posted in Artikkeli
  • Kommentit pois päältä artikkelissa Elintarvikeyritykset tarjoavat jälleen Tutustu työelämään ja tienaa -harjoittelupaikkoja
  • Tags: ,

Ukrainan sota iskee suomalaiseen elintarviketeollisuuteen erittäin kovaa. Suurimmat vaikutukset koituvat siitä, että raaka-aineiden, energian, pakkausmateriaalien ja muiden tuotantopanosten saatavuus heikkenee ja kustannukset kasvavat rajusti. Toimitusketjujen hidastuminen, kallistuvat logistiikkakustannukset, vaihtoehtoisten hankintalähteiden niukkuus sekä viennin tyrehtyminen lisäävät iskun voimakkuutta koko alalla. – Vaikutukset tulevat olemaan laaja-alaiset, minkä seurauksena elintarviketeollisuuden kustannukset kasvavat poikkeuksellisesti. Tilanne on erittäin vakava, Elintarviketeollisuusliiton […]

Kustannuskriisin hoitamiseksi ja elintarvikeketjun toimintakyvyn palauttamiseksi Elintarviketeollisuusliitto (ETL) on peräänkuuluttanut vastuuta koko elintarvikeketjulta ja päätöksentekijöiltä, jotta ruuan omavaraisuus ja huoltovarmuus turvataan. Samaan aikaan, kun ETL tekee toimenpiteitä kustannuskriisin haltuun saamiseksi, liitto tunnistaa roolinsa toimialayhdistyksenä ja siihen liittyvät kilpailuoikeudelliset rajoitukset. Helsingin Sanomat julkaisi maanantaina 14.3. verkossa ja tiistaina 15.3. printtilehdessä artikkelin Ukrainan kriisin vaikutuksista elintarvikkeiden saatavuuteen. […]

VTT:n mukaan Suomessa kulutetaan vuodessa 500 miljoonaa 200 gramman jogurtti- ja rahkapurkkia ja 45 miljoonaa 250 gramman tomaattirasiaa. Yhteensä ruoka- ja juomavalmistajat laskevat markkinoille noin 140 000 tonnia pakkausmateriaaleja. – Pakkauksilla on aina ollut alallamme merkittävä rooli ja nyt tässä kiertotalouden ajassa se korostuu entisestään, johtaja Heli Tammivuori Elintarviketeollisuusliitosta sanoo. EU-lainsäädännön myötä, vuodesta 2010 lähtien, […]

  • Posted in Artikkeli
  • Kommentit pois päältä artikkelissa Pakkauksen elinkaari on pitkälti elintarviketeollisuuden ja kaupan käsissä – myös kuluttajalla tärkeä rooli
  • Tags: , ,

Elintarviketeollisuusliitto on allekirjoittanut muovisten kertakäyttöisten annospakkausten kulutuksen vähentämiseen tähtäävän Green Deal -sopimuksen. Sopimukseen liittyivät lisäksi ympäristöministeriö, Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry, Päivittäistavarakauppa ry ja Suomen Pakkausyhdistys ry. Green deal -sopimuksella halutaan löytää tehokkaimmat ja yrityksille toimivimmat keinot EU:n kertakäyttöisiä muovituotteita koskevan direktiivin vaatimusten täyttämiseksi. Samalla vauhditetaan kertakäyttöisten muovisten annospakkausten kulutusta vähentävien ratkaisujen kehittämistä ja syntymistä. […]

Elintarviketeollisuusliiton neuvottelemat työehtosopimukset Ammattiliitto Pron ja Meijerialan Ammattilaiset MVL:n kanssa on hyväksytty liittojen hallinnoissa. Uudet sopimukset ovat voimassa maaliskuun alusta lukien. Pron sopimuksen piirissä on noin 5 000 ja MVL:n sopimuksen piirissä noin 1 200 elintarviketeollisuuden toimihenkilöä. Vuoden 2022 palkkaratkaisu vastaa molemmissa työehtosopimuksissa kustannusvaikutukseltaan työmarkkinakierroksella muodostunutta linjaa. Vuoden 2023 palkkaratkaisusta neuvotellaan erikseen ensi talvena. – […]

Elintarvikealaa sanotaan kaikkein säädellyimmäksi alaksi Euroopassa. Yritysten on otettava huomioon lukuisia säännöksiä, jotka koskevat esimerkiksi raaka-aineita, tuotteiden valmistusta ja pakkaamista sekä tuotteesta kuluttajille annettavaa tietoa. Puhumattakaan valtavasta repertuaarista muita yritystoiminnan säädöksiä. Myös erilaiset kestävän kehityksen tavoitteet raamittavat elintarvikeyritysten toimintaa. Voisikin luulla, että tässä on jo tarpeeksi vaatimuksia täytettäväksi. Mutta ei – yrityksetpä asettavat itselleen vielä […]

Elintarvikeketjun toimijoiden yhdessä elintarvikemarkkinavaltuutetun kanssa tilaama selvitys ketjun sopimusrakenteista osoittaa, että ketju toimii Suomessa pääasiassa hyvin ja sillä on valmiutta kohdata häiriötilanteita. – Tämänhetkisessä maailmantilanteessa, joka haastaa ruokahuollon toimivuutta koko Euroopassa, on keskeistä varmistaa, että ketjun sopimusrakenteet eivät nouse esteeksi häiriötilanteista selviämiselle. – Nyt jos koskaan koko ruokaketjulta kysytään kykyä ja halua muuttaa vuosia kestäneitä […]

Elintarviketeollisuusliitto ja Ammattiliitto Pro ovat saavuttaneet neuvottelutuloksen elintarviketeollisuuden toimihenkilöiden työehtosopimuksen uudistamiseksi. Koska uudistetun työehtosopimuksen voimaantulo edellyttää molempien liittojen hallintojen hyväksyntää, neuvottelutuloksen sisällöstä tiedotetaan tarkemmin sen jälkeen, kun liittojen hallinnot ovat hyväksyneet sen.

  • Posted in Tiedote
  • Kommentit pois päältä artikkelissa Neuvottelutulos elintarviketeollisuuden toimihenkilöiden työehtosopimuksesta
  • Tags:

Materiaalitehokkuuden sitoumuksen uusi kausi 2022–2026 jatkaa elintarvikealan toimia elintarvikkeiden kestävämmän valmistuksen, jakelun ja kulutuksen edistämiseksi. Elintarviketeollisuusliitto ry, Päivittäistavarakauppa ry ja Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry ovat allekirjoittaneet sitoumuksen työ- ja elinkeinoministeriön, maa- ja metsätalousministeriön ja ympäristöministeriön kanssa. Ensimmäisellä kaudella 2019–2021 sitoumukseen liittyneet 17 yritystä onnistuivat vähentämään ruokahävikkiä, muovin käyttöä, jätettä ja kasvihuonekaasupäästöjä. Tuloksiin päästiin prosessien […]