Kuukausi: syyskuu 2021

Elintarviketeollisuusliiton tuore toimitusjohtaja Mikko Käkelä sanoo, että elintarviketeollisuus ei ole saanut sille kuuluvaa huomiota ja arvostusta. – Olen aiemmassa tehtävässäni kansainvälisen ruokapalveluyritys Compass Groupin Suomen toimitusjohtajana tarkastellut alaa arvoketjun toisesta päästä. Koin, että on merkityksellistä, mikäli pystyn tuomaan koko alan ääntä enemmän kuuluviin. Sen se ansaitsee, Elintarviketeollisuusliittoa kesän alusta johtanut Käkelä sanoo. Miten elintarviketeollisuudella menee? […]

Hallituksen syyskuinen budjettiriihi muistetaan julkisuudessa ilmastopolitiikkaan ja ns. exit-veroon liittyvistä kiistoista. Vähemmälle huomiolle jäi huomattavasti useampaa suomalaista sekä koko suomalaista ruoka-alaa koskeva ehdotus elintarvikkeiden terveysverosta ja ensi vaiheessa virvoitusjuomaveron uudistamisesta. Elintarvikkeiden ja juomien terveysperusteisen verotuksen julkilausuttu tavoite on yleisesti kannatettava ja hyvä – halutaan ohjata kuluttajia terveydellisesti kestävämpiin valintoihin. Ongelmat kuitenkin alkavat heti, kun sinällään […]

Jos eri ravintoaineille aletaan asettaa veroja, kyseessä on yleinen ruokavero. Se nostaisi kuluttajan ruokakorin hintaa. Teksti on julkaistu Helsingin Sanomien mielipidesivulla 15.9.2021 Pertti Mustajoki ja Pekka Puska ehdottivat mielipidekirjoituksessaan (HS 12.9.) suolaveroa. Liika suolan saanti on kiistatta pahasta terveydelle. Juuri siksi suomalainen elintarviketeollisuus on jo vuosikymmeniä tehnyt tunnustetusti vaikuttavaa työtä elintarvikkeiden suolapitoisuuksien pienentämiseksi. Tuotteiden suola- […]

Elintarviketeollisuus kantaa kortensa kekoon hävikinhallinnassa päivittäisellä suunnittelulla, huipputason osaamisella ja jatkuvalla kehittämisellä. Tänään 13.9. käynnistyneellä Hävikkiviikolla halutaan muistuttaa, että hävikin vähentäminen on yksi konkreettisimmista arjen ympäristöteoista.  Suomalaisessa elintarvikeketjussa syntyy vuosittain noin 360 miljoonaa kiloa ruokahävikkiä. Tiedetään, että valtaosa, eli noin kolmannes, ruokaketjun hävikistä syntyy kotitalouksissa. Elintarviketeollisuudesta syntyvä ruokahävikin osuus on noin viidesosa koko ketjun ruokahävikistä. Elintarviketeollisuudessa […]

Elintarviketeollisuusliitto (ETL) on antanut ympäristöministeriölle lausunnon luonnoksesta hallituksen esitykseksi uudeksi ilmastolaiksi. Esityksen tavoitteena on hillitä ilmastonmuutosta ja edistää ilmastonmuutokseen sopeutumista. Elintarviketeollisuusliitto toteaa, että lähinnä viranomaistoimintaa ohjaavana ilmastolain vaikutukset elinkeinolle ovat epäsuoria. Lain päivittäminen eräin kohdin on kuitenkin tarpeen jo tavoitelukujen muuttumisen takia, ja myös lain laajentaminen mm. välitavoitteiden asettamiseen, sekä tehokkaampaan suunnitteluun ja seurantaan ovat paikallaan. […]

Maan hallitus kokoontuu budjettiriiheen tekemään päätöksiä, joiden tavoitteena on hiilineutraali Suomi vuonna 2035. Elintarviketeollisuusliitto yhtyy tavoitteeseen. Tärkeintä on toimenpiteiden laaja kokonaisuus sekä myönteiset kannusteet yrityksille investointeihin. Sen sijaan elintarviketeollisuutta ja koko ruuantuotannon arvoketjua, muun muassa pandemiassa iskun saanutta ravintola-alaa, rankaisevat verot eivät ole perusteltuja. Aiemminkin selvitellyt ja toimimattomiksi havaitut valmisteverot osuvat kipeimmin pienituloisiin, ovat vaikeita […]

  • Posted in Tiedote
  • Kommentit pois päältä artikkelissa ETL:n terveiset budjettiriiheen: Ilmastotoimiin laaja keinovalikoima – uusia elintarvikeveroja vältettävä
  • Tags: , ,

Yksi työpaikka elintarvikeyrityksessä synnyttää peräti kolme työpaikkaa muualle ruuantuotannon ekosysteemiin. Vahvistamalla elintarviketeollisuuden edellytyksiä kasvaa ja uudistua vahvistetaan samalla työllisyyttä koko Suomessa. Lauantaina 4. syyskuuta vietettävä Suomalaisen ruoan päivä nostaa ansaitusti juhlan aiheeksi erinomaiset kotimaiset elintarvikkeemme, ruoan ja juoman. Niitä ei kuitenkaan syntyisi ilman elintarviketeollisuuden yrityksiä ja osaavia työntekijöitä. Teemapäivänä onkin paikallaan juhlistaa jokaista maassamme toimivaa […]

Elintarviketeollisuusliitto (ETL) on antanut ympäristöministeriölle lausunnon liittyen valtioneuvoston ehdotuksiin jäteasetukseksi sekä pakkaus- ja pakkausjäteasetukseksi. Jäteasetuksen muutostarpeet johtuvat jätedirektiivin ja jätelain muutoksista. Ehdotettujen asetusten tavoitteena on osana EU:n jätesäädöspaketin kansallista täytäntöönpanoa ja siihen liittyvää jätelainsäädännön uudistusta vahvistaa kiertotaloutta Suomessa sekä tehostaa jätehierarkian noudattamista ja lisätä materiaalien resurssitehokasta käyttöä sekä kierrätystä. Jäteasetukseen ETL esittää muutamia huomioita ja […]