Kuukausi: elokuu 2021

Terveellinen ruoka on yksi HKScanin neljästä vastuullisuuden painopistealueesta. Teemme pitkäjänteistä, tutkittuun tietoon ja ravitsemussuosituksiin perustuvaa työtä ruokien terveellisyyden kehittämiseksi, ravitsemusasiantuntija Soile Käkönen kertoo. HKScan on EK:n jäsenliiton, Elintarviketeollisuusliiton jäsenyritys, joka näyttää suuntaa kohti yhä vastuullisempaa ruuantuotantoa. Minkälaisia vastuullisuustekoja HKScanilla on terveelliseen ruokaan liittyen? Hyvinkin paljon erilaisia! Terveellisen ruokavalion peruspilarit ovat monipuolisuus ja kohtuullisuus. HKScanin tavoitteena […]

Elintarviketeollisuusliitto ry (ETL) on antanut lausunnon maa- ja metsätalousministeriölle hallituksen esityksestä laiksi luonnonmukaisen tuotannon valvonnan järjestämisestä sekä sakon täytäntöönpanosta annetun lain muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki luonnonmukaisen tuotannon valvonnan järjestämisestä Suomessa. Laissa tullaan mahdollistamaan jokamiehenoikeudella kerättävien tuotteiden sertifiointi luomutuotteiksi myös kolmannen osapuolen tekemän selvitystyön perusteella. ETL kiittää uudistusta, sillä on toivottavaa, että luomumetsämarjojen saatavuus paranisi […]

  • Posted in Lausunto
  • Kommentit pois päältä artikkelissa Lausunto luonnonmukaisen tuotannon valvonnan järjestämisestä
  • Tags:

Valmisruoan ja valmiiden annoksien kulutus on kasvanut viimeisen reilun vuoden aikana. Päivittäistavarakaupan 11.8. julkistaman tilaston mukaan valmisruokien kulutus kasvaa edelleen, sillä jaksolla 4–6/2021 myynnin kasvu oli 20 prosenttia, joka teki sektorista yhden suurimmista kasvajista. Valmisruokien kysyntä vähittäiskaupoissa on kasvanut etenkin koronaepidemian sulkutoimien aikana. Kotona ruokailu lisääntyi ruokaloiden ja ravintoloiden tarjonnan vähennyttyä. Uusia toimintamalleja on keväästä […]

Makukehitys on olennainen osa elintarviketeollisuuden tutkimus- ja kehittämistoimintaa. Makua saadaan syntymään tuotteisiin monella tavalla, mutta joskus tavoitteena voi myös olla mahdollisimman neutraali maku tai häiritsevän sivumaun poistaminen. Elintarviketeollisuuden eurooppalaisen kattojärjestön FoodDrinkEuropen tilastot kertovat, että suomalaiset elintarvikeyritykset panostavat t&k:hon suhteellisesti eniten euroja Euroopassa. Tutkimus ja kehittäminen ovatkin elintarvikealalla välttämättömiä. Pärjääminen tiukassa markkinakilpailussa kotimaassa ja yhä useammin […]

Terveys ja hyvä ravitsemus korostuvat strategioissa sekä kestävyys- ja vastuullisuustavoitteissa niin politiikassa kuin ruoka- ja juomayrityksissä. Myös kuluttajat ovat nykyisin tiedostavia ja kiinnostuneita hyvinvoinnistaan. Ihmiset tarvitsevat terveellistä ruokaa ja juomaa voidakseen hyvin. Elintarvikeyrityksillä on suuri vastuu siitä, millaisia vaihtoehtoja suomalaisten pöytiin on tarjolla. Tuotekehityksissä työskennellään uusien terveellisien tuotteiden kehittämiseksi tai olemassa olevien tuotteiden muokkaamiseksi entistä […]

Elintarviketeollisuusliitto (ETL) on antanut lausunnon maa- ja metsätalousministeriön ilmastoruokaohjelmasta, joka tuo näkyväksi maan hallituksen vision kestävämmästä ruokajärjestelmästä sekä näyttää suuntaa ja toimia, jotka auttavat visioon pääsemisessä. ETL:n mielestä maa- ja metsätalousministeriön ehdotuksessa on paljon hyviä ja kannatettavia asioita, muun muassa proteiinikasvien lisääminen ruuaksi ja rehuksi, kasvisten ja erikoiskasvien lisääminen, hävikin vähentäminen, hiilensidonta, kotimainen kala ja […]

  • Posted in Lausunto
  • Kommentit pois päältä artikkelissa Lausunto maa- ja metsätalousministeriön ilmastoruokaohjelmasta
  • Tags: