Kuukausi: kesäkuu 2021

Elintarvikkeiden tarjonnan ja valikoiman laajuus kumpuaa kuluttajien tarpeista ja toiveista. Teksti on julkaistu Helsingin Sanomien mielipidesivulla 23.6.2021 Ylipainon kiistaton lisääntyminen maailmanlaajuisesti huolestuttaa myös elintarviketeollisuutta. On selvää, että ihmisten halutaan pysyvän terveinä ja pitkäikäisinä. Siksi ravitsemus- ja terveysasiat ovat yhä useammin yritysten tuotekehityksen kulmakiviä ja strategisia valintoja. Kuten Pertti Mustajoki (HS Mielipide 12.6.) totesi, verotuksellisia keinoja […]

Luonnonvarakeskuksen 22.6. julkaistun raportin mukaan Suomessa syntyy vuosittain 643 miljoonaa kiloa* elintarvikejätettä. Elintarvikejätteellä tarkoitetaan syömäkelvottoman (kuten kananmunien ja hedelmien kuoret tai luut) ja alun perin syömäkelpoisen ruoan eli ruokahävikin kokonaisuutta, jota ei syystä tai toisesta hyödynnetä ihmisravintona, eläinrehuna tai muuna arvokomponenttina. Noin puolet Suomen vuosittaisen elintarvikejätteen kokonaismäärästä, 351–376 miljoonaa kiloa, on ruokahävikkiä. Suurin osa (33 […]

Prosessoitu ruoka. Ruuan prosessointi. Siinä sanaparit, jotka herättävät monessa kuluttajassa epäilyksiä, elleivät suorastaan pelkoja. Yleensä täysin turhaan ja tiedon puutteen vuoksi, sanoo Aarhusin yliopiston professori Liisa Lähteenmäki. Google-haku sanoilla food processing scares tuottaa yli 700 000 osumaa. Iso osa osumista johtaa nettisivuille, joilla prosessointi liitetään johonkin negatiiviseen: epäterveellisyyteen, lihottavuuteen tai riippuvuuden aiheuttamiseen. Saatetaan kertoa, että […]

Elintarvikkeiden tuonti on sekä raaka-aineita että kulutusmahdollisuuksia. Tuonti mielletään usein suoraan kotimaisen tuotannon kilpailijaksi ja kotimaisia tuotteita korvaaviksi tuotteiksi. Tuonnin keskeinen tehtävä on kuitenkin täydentää kotimaisia kulutusmahdollisuuksia, varmistaa merkittäviltä osin kotimaisen elintarviketeollisuuden raaka-aineiden saatavuus, sekä mahdollistaa elintarvikeviennin kasvu ilman, että suomalaisten kuluttajien valinnanmahdollisuudet kaventuvat. Elintarvikkeiden tuonti Suomeen on kasvanut samaa tahtia elintarvikkeiden kansainvälisen kaupan kanssa. […]

 • Posted in Artikkeli
 • Kommentit pois päältä artikkelissa Elintarvikkeiden tuonti Suomeen 2010–2020
 • Tags:

Elintarvikkeita tuodaan Suomeen useaa eri tarkoitusta varten, ei pelkästään korvaamaan kotimaisia tuotteita, kuten usein luullaan. Pienenä maana Suomelle on tärkeää, että EU:n sisämarkkinat ja kauppasuhteet maailmalle toimivat mutkattomasti. Elintarviketeollisuusliiton REINU econ Oy:llä teettämästä selvityksestä käy ilmi, että elintarvikkeiden tuonnin keskeisiä tehtäviä ovat raaka-aineiden saatavuuden varmistaminen kotimaiselle elintarviketeollisuudelle, suomalaisten kulutusmahdollisuuksien täydentäminen sekä elintarvikkeiden viennin kasvun mahdollistaminen […]

 • Posted in Tiedote
 • Kommentit pois päältä artikkelissa Selvitys: Elintarvikkeita tuodaan Suomeen useisiin käyttötarkoituksiin
 • Tags: , ,

Elintarviketeollisuusliitto (ETL) on antanut ympäristöministeriölle lausunnon liittyen valtioneuvoston ehdotukseen asetukseksi eräistä muovituotteista. ETL pitää tärkeänä, että kansallisessa toimeenpanossa pyritään käytännönläheisyyteen ja joustavuuteen sekä keskitytään SUP-direktiiviin kirjattuihin velvoitteisiin ilman kansallista lisäsääntelyä. Ehdotuksessa todetaan, että kauppojen hyllyillä voi 3.7.2021 jälkeen laillisesti olla sellaisia tuotteita, joissa ei ole SUP-direktiivin edellyttämiä merkintöjä ja sellaisia tuotteita, joissa on nämä merkinnät. […]

 • Posted in Lausunto
 • Kommentit pois päältä artikkelissa Lausunto eräitä muovituotteita koskevasta valtioneuvoston asetusehdotuksesta
 • Tags: ,

Olisi kohtuutonta määrätä elintarvikesektori kantamaan kokoaan huomattavasti suurempaa osaa valtion verotuloista. Teksti on julkaistu Helsingin Sanomien mielipidesivulla 4.6.2021 Terve paino ry:n puheenjohtaja Pertti Mustajoki kommentoi (HS 31.5.) lentolippujen hinnoittelua matkustajan painon perusteella epäeettiseksi ja totesi, ettei lihavia kansalaisia voida syyttää ylimääräisistä kiloista. Ylipainon yleistyminen epidemiaksi johtuu hänen mielestään epäterveellisten ruokien ja juomien tavattoman runsaasta tarjonnasta. Hän […]

Maailman elintarviketurvallisuuspäivää vietetään kesäkuun seitsemäntenä. Tänä vuonna tärkeästä ja monitahoisesta asiasta muistutetaan teemapäivän keinoin jo kolmatta kertaa. Päivän tarkoituksena on muistuttaa elintarviketurvallisuudesta ja osoittaa, miten sairauksia ja sairastumisia estetään elintarviketurvallisuuden avulla. Maailmanlaajuisesti vuosittain joka kymmenes ihminen sairastuu heikkolaatuisen ruuan seurauksena. Erityisessä vaarassa ovat pienet lapset. Elintarviketurvallisuus on myös oleellinen osa ruokaturvaa. Maaliskuussa saimme Suomessa tunnustusta […]

Elintarviketeollisuusliitto (ETL) on antanut maa- ja metsätalousvaliokunnalle lausunnon liittyen komission tiedonantoon luonnonmukaisen tuotannon kehittämistä koskevasta toimintasuunnitelmasta. ETL ry ei pidä luomutuotannolle asetettua prosentuaalista tavoitetta tarkoituksenmukaisena. Maatalousmaan luomuviljelyosuuden yli kaksinkertaistaminen on kunnianhimoinen tavoite, joka ei näkemyksemme mukaan perustua vastaavaan kysynnän kasvuun elintarvikeketjussa. ETL toteaa, että luomutuotannon lisäämisen tulisi ensi sijassa perustua markkinaehtoisuuteen sekä luomutuotteiden kysyntärakenteen ymmärtämiseen. […]

 • Posted in Lausunto
 • Kommentit pois päältä artikkelissa Lausunto luonnonmukaisen tuotannon kehittämisen toimintasuunnitelmasta
 • Tags:

Elintarviketeollisuusliitto ry (ETL) on antanut maa- ja metsätalousministeriölle lausunnon LUOMU 2.0 Kansalliseen luomuohjelmaan. ETL toteaa, että kansallisen luomutuotannon lisäämisen tulisi ensi sijassa perustua markkinaehtoisuuteen sekä luomutuotteiden kysyntärakenteen ymmärtämiseen. Suurena luomuun liittyvänä haasteena ETL näkee kuluttajakysynnän ja riittävän ostovoiman puuttumisen suhteessa uusiin esitettyihin tavoitteisiin. Ohjelmassa ehdotetaan luomutuotetun ruoan merkittävää kasvattamista julkisten ruokapalvelujen tarjonnassa. ETL:n mielestä ruokapalvelut, […]

 • Posted in Lausunto
 • Kommentit pois päältä artikkelissa Lausunto kansallisesta luomuohjelmasta
 • Tags: