Kuukausi: maaliskuu 2021

Elintarviketeollisuusliitto ry (ETL) on antanut lausunnon eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunnalle hallituksen esityksestä eduskunnalle elintarvikelaiksi ja sakon täytäntöönpanosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta. ETL on tyytyväinen siitä, että hallitusohjelmassa mainittu elintarvikelain kokonaisuudistuksen toteuttaminen on edennyt nyt loppusuoralle. Kokonaisuudistus parantaa huomattavasti lain ja asetusten käytettävyyttä. ETL:n mielestä soveltamisalan laajennus myös elintarvikekontaktimateriaaleihin ja -toimintaan on erinomainen ja selkeyttävä […]

Elintarviketeollisuusliitto ry (ETL) on antanut lausunnon eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunnalle hallituksen esityksestä eduskunnalle elintarvikelaiksi ja sakon täytäntöönpanosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta. ETL on tyytyväinen siitä, että hallitusohjelmassa mainittu elintarvikelain kokonaisuudistuksen toteuttaminen on edennyt nyt loppusuoralle. Kokonaisuudistus parantaa huomattavasti lain ja asetusten käytettävyyttä. Esitystä on selkeytetty poistamalla viittauksia EU-lainsäädännön säännöksiin, sillä EU-asetuksia sovelletaan sellaisenaan. Viittausten […]

  • Posted in Lausunto
  • Kommentit pois päältä artikkelissa Lausunto elintarvikelaista maa- ja metsätalousvaliokunnalle
  • Tags:

Kehitystukea kahdesta putkesta. Suomalainen elintarvikejalostaja haluaa kasvaa, kehittyä ja investoida. Tämä on mainio asia, ja siihen on tarjolla myös julkista tukea, mutta mistä? Elintarviketeollisuusliiton johtaja Heli Tammivuori kuvaa kaksi pääasiallista tukimuotoa: Työ- ja elinkeinoministeriö tukee erityisesti pk-yritysten kilpailukyvyn, kansainvälistymisen ja innovaatiotoiminnan kehittämistä yritystukilain perusteella. Maa- ja metsätalousministeriö tukee maaseuturahastosta maaseudun kehittämislain perusteella maaseudun pk-yritysten kehittämistä, […]

Elintarviketeollisuusliitto (ETL) on antanut lausunnon maa- ja metsätalousvaliokunnalle valtioneuvoston selonteosta EU-politiikasta. Liitto tukee näkemyksiä Suomen EU-jäsenyyden tärkeydestä Suomelle. Osana EU:ta Suomi pystyy parhaiten tarjoamaan kansalaisilleen ja yrityksilleen vakaan, muiden kanssa tiiviiseen yhteistyöhön ja kestävään kehitykseen sekä kannattavaan liiketoimintaan mahdollistavan toimintaympäristön. Pienenä maana Suomen tulee osallistua EU:n toimintaan ja sen edelleen kehittämiseen aktiivisena ja rakentavana jäsenenä. […]

Elintarviketeollisuusliitto (ETL) on antanut lausunnon valtioneuvoston periaatepäätöksestä liittyen Kiertotalouden strategiseen ohjelmaan. ETL pitää hyvänä, että valtioneuvoston periaatepäätöksellä pyritään edistämään Suomen strategisen ohjelman toteuttamista kohti kiertotaloutta. Ohjelmassa esitetyt visiot ovat kunnianhimoisia ja kannatettavia. Ohjelman tavoitteiden osalta ETL yhtyy kuitenkin maa- ja metsätalousministeriön kiertotalouden strategiseen ohjelmaan jättämään eriävään mielipiteeseen ja siinä esitettyihin näkemyksiin koskien ehdotettua luonnonvaroja koskevaa […]

  • Posted in Lausunto
  • Kommentit pois päältä artikkelissa Lausunto kiertotalouden strategisen ohjelman periaatepäätöksestä
  • Tags:

Tullitilastojen mukaan Suomesta vietiin elintarvikkeita 1,77 miljardilla eurolla vuonna 2020. Se on jopa aavistuksen enemmän kuin vuonna 2019, joka oli elintarvikeviennissä ennätyksellinen vuosi 1,75 miljardin euron viennillä. – Hatunnosto kaikille elintarvikeviejille! Erittäin haasteellisista olosuhteista huolimatta yritykset onnistuivat pitämään pintansa viennissä upeasti. Saavutus on merkittävä siihenkin nähden, että Suomen koko viennin arvo väheni tilastojen mukaan viime […]

  • Posted in Tiedote
  • Kommentit pois päältä artikkelissa Elintarvikeyritykset pitivät pintansa viennissä
  • Tags: ,