Kuukausi: helmikuu 2021

Mikä asia maapallolla on jokaisen ihmisen arjessa joko ilona tai murheena, työnä tai nautintona? Se voi olla myös itseilmaisun keino tai itsestään selvä ja merkityksetön, edellyttäen että sitä ylipäätään on. Vastaus on tietenkin ruoka. Ruokatottumukset muuttuvat hitaasti ja toisaalta varsin nopeasti. Perinneruuat pysyvät sukupolvelta toiselle, monet trendit taas tulevat ja menevät. Ruokasanastokin muuttuu ajassa. Viime […]

Elintarvikeyritykset tarjoavat jälleen tulevana kesänä runsaasti kesätyöpaikkoja eri puolilla Suomea. Varsinaisten kesätyöpaikkojen lisäksi elintarviketeollisuuteen solmittu Tutustu työelämään ja tienaa -sopimus mahdollistaa tänä vuonna kesäharjoittelun peruskoululaisille, kymppiluokkalaisille sekä ammatilliseen koulutukseen valmentavaan koulutukseen osallistuville nuorille. Harjoittelu on mahdollinen sekä elintarviketeollisuuden työntekijä- että toimihenkilötehtävissä, toimihenkilötehtävissä myös lukiolaisille. Elintarviketeollisuusliitto on sopinut Tutustu työelämään ja tienaa -ohjelmasta Suomen Elintarviketyöläisten Liitto […]

  • Posted in Artikkeli
  • Kommentit pois päältä artikkelissa Tutustu työelämään ja tienaa -kesäharjoittelu tulee taas
  • Tags: ,

Elintarviketeollisuusliitto järjestää tänä vuonna Maistuvan päivän, joka tutustuttaa nuoria virtuaalisesti elintarvikealaan ja sen moninaisiin työmahdollisuuksiin. Teemapäivällä, joka on viime vuosina pidentynyt koko viikon mittaiseksi, on jo pitkät perinteet. Tavallisesti se on järjestetty nuorilta runsaasti kiitosta saaneina vierailuina ruokia ja juomia valmistaviin yrityksiin eri puolille Suomea. Tänä vuonna Maistuva päivä siirtyy poikkeuksellisten olojen vuoksi verkkoon. Tuoreelta […]

  • Posted in Tiedote
  • Kommentit pois päältä artikkelissa Monipuolinen elintarvikeala esittäytyy jälleen Maistuvassa päivässä
  • Tags: ,

Elintarviketeollisuus osallistuu ympäristö- ja ilmastotyöhön muun muassa vapaaehtoisia sopimusmalleja hyödyntäen. Energiatehokkuussopimusten ja materiaalitehokkuuden sitoumuksen rohkaisevat tulokset kertovat alan yritysten jatkuvasta työstä ja halusta kehittyä. Helmikuussa 2019 elintarvikeala lanseerasi ensimmäisenä Suomessa materiaalitehokkuuden sitoumuksen. Vuodet 2019–2021 kattava sitoumus on elinkeinoelämän ja valtionhallinnon välinen vapaaehtoinen toimintamalli, jolla tavoitellaan yritysten kannattavuuden parantamista ja ympäristövaikutusten pienentämistä materiaalitehokkuustoimenpiteillä. Elintarvikealan yrityksissä tehtävä […]

Elintarviketeollisuusliitto ry (ETL) on antanut lausunnon maa- ja metsätalousministeriölle kansallisen vesihuoltouudistuksen visiosta ja sen toimeenpano-ohjelman luonnoksesta. Luonnoksessa esitetyt toimenpide-ehdotukset ovat Elintarviketeollisuusliiton mielestä kannatettavia. Vesihuoltolaitosten ja verkoston toimintakyvyn ylläpito vaatii lähivuosina korvausinvestointeja toimintavarmuuden ylläpitämiseksi. Talousveden merkitys elintarviketeollisuudelle on suuri ja toimiva vesihuolto on elintarviketurvallisuuden perusta. Koska talousveden oireeton saanti ja sen turvallisuus ovat peruslähtökohtia elintarviketurvallisuudelle, tulee myös paikallisen […]

  • Posted in Lausunto
  • Kommentit pois päältä artikkelissa Lausunto vesihuoltouudistuksen visiosta ja sen toimeenpano-ohjelman luonnoksesta
  • Tags: ,