Kuukausi: tammikuu 2021

Vuodenvaihde ja kuluvan vuoden alku eivät ole juuri tuoneet helpotusta elintarviketeollisuuden suhdanteisiin. Vaikka ala mainitaan usein yhdeksi korona-ajan voittajaksi, EK:n tuoreen suhdannetiedustelun mukaan elintarvikeyritykset ovat pikemminkin sinnitelleet eteenpäin. Koko edellisen vuoden näkymiä painanut riittämätön kysyntä on nyt ennennäkemättömän alhaalla. Elintarvikeyritykset ovat saaneet kolmen viime kuukauden aikana tilauksia aavistuksen aiempaa enemmän, mutta siitä huolimatta tilauskanta on […]

Elintarviketeollisuusliitto ry (ETL) on antanut lausunnon maa- ja metsätalousministeriölle ehdotuksesta asetukseksi zoonooseista. Asetuksen tavoitteena on sujuvoittaa elintarvikevälitteisiä zoonooseja koskevaa sääntelyä. Elintarviketeollisuusliitto kannattaa lämpimästi tavoitetta selkeyttää ja koota zoonooseja koskeva lainsäädäntö yhteen asetukseen. Asetuksen rakenne on selkeä ja asiat löytyvät helposti ja loogisesti. Elintarvikelainsäädäntöuudistus on kokonaisuudessaan hyvin taustoitettu ja toimijat on otettu mukaan kehitystyöhön jo ennen lausuntokierrosta. Päällekkäisyydet […]

  • Posted in Lausunto
  • Kommentit pois päältä artikkelissa Lausunto zoonoosiasetuksesta
  • Tags:

Kaupankäynnissä EU:n ja Ison-Britannian välillä ryhdyttiin tämän vuoden alusta soveltamaan sopimusta, joka hyväksyttiin viime tinkaan venyneiden neuvottelujen tuloksena. Lähes 1 300-sivuista asiakirjaa kahlataan vielä läpi ja analysoidaan monella taholla, mutta onneksi nyt voidaan sanoa, että brexitin pahimmilta haitoilta kaupankäyntiin vältyttiin. Yrityksille on aina ensiarvoisen tärkeää, että toimintaympäristö on ennakoitava ja liiketoiminnan pelisäännöt ovat selkeät. Brexit-neuvottelujen […]

  • Posted in Blogi
  • Kommentit pois päältä artikkelissa Brexit tuli, bisnes jatkuu
  • Tags:

Elintarviketeollisuuden kiinteiden investointien ennakoidaan kasvavan tänä vuonna 616 miljoonaan euroon, jossa olisi kasvua peräti 69 prosenttia vuoteen 2020 verrattuna. Harppaus ylöspäin on todella huomattava, sillä viime vuonna investointien arvo oli 364 miljoonaa euroa ja vuonna 2019 noin 420 miljoonaa euroa eli investoinnit vähenivät 13 prosentilla vuodesta 2019 vuoteen 2020. Luvut perustuvat EK:n investointitiedusteluun. – Myönteiset […]

Elintarviketeollisuusliitto ry (ETL) on antanut lausunnon maa- ja metsätalousministeriölle ehdotuksesta asetukseksi elintarvikehygieniasta. Elintarviketeollisuusliitto on tyytyväinen siihen, että elintarvikelain alaisten asetusten määrää vähennetään ja samanaikaisesti pyritään yksinkertaistamaan ja selkeyttämään elintarvikehygieniaa koskevaa kansallista lainsäädäntöä. Elintarvikelainsäädäntöuudistus on kokonaisuudessaan hyvin taustoitettu ja toimijat on otettu mukaan kehitystyöhön jo ennen lausuntokierrosta. Päällekkäisyydet EU-lainsäädännön kanssa on karsittu pois, mikä selkeyttää lainsäädäntöä […]

Elintarviketeollisuusliitto ry (ETL) on antanut lausunnon maa- ja metsätalousministeriölle valtioneuvoston asetuksesta koskien eläinperäisten elintarvikkeiden elintarvikevalvontaa tekevien henkilöiden kelpoisuusvaatimuksia. ETL pitää hyvin tärkeänä sitä, että EU:n elintarvikehygienia- ja valvontalainsäädäntöä noudatetaan Suomessa. Muualla kuin Suomessa opiskelleiden eläinlääkärien mahdollisuuksia toimia laillistettuna eläinlääkärinä Suomessa ei tule tarpeettomasti hankaloittaa. Elintarviketeollisuudelle on tärkeää, että varmistetaan ammattitaitoisen eläinperäisten elintarvikkeiden valvontaa tekevän ja […]

  • Posted in Lausunto
  • Kommentit pois päältä artikkelissa Lausunto eläinperäisten elintarvikkeiden elintarvikevalvontaa tekevien henkilöiden kelpoisuusvaatimuksia koskevasta asetuksesta
  • Tags:

Elintarviketeollisuusliitto ry (ETL) on antanut maa- ja metsätalousministeriölle lausunnon ehdotuksesta asetukseksi elintarvikevalvonnasta. Elintarviketeollisuusliitto on tyytyväinen, että elintarvikelain alaisten asetusten määrää vähennetään ja pyritään yksinkertaistamaan sekä selkeyttämään elintarvikevalvontaa koskevaa kansallista lainsäädäntöä.

Toimitusjohtaja Pia Pohja jättää tehtävänsä Elintarviketeollisuusliitossa, ja liiton hallitus käynnistää uuden toimitusjohtajan hakuprosessin. ETL:n toimitusjohtajana vuodesta 2017 toiminut Pohja jatkaa tehtävässään helmikuun lopulle. Vastuiden siirtymisen aikataulu tarkentuu seuraajan löydyttyä. – Kuluneen lähes neljän vuoden aikana olemme koko ETL:n toimiston, hallituksen sekä jäsenyritysten kanssa muovanneet liiton strategiaa ja toimintatapoja sekä uudistaneet liiton moderniksi edunvalvontaorganisaatioksi. Olemme vieneet yhdessä […]