Kuukausi: joulukuu 2020

Tunnelma elintarviketeollisuudessa vuoden 2021 kynnyksellä on talvisen kolea. Yritysten luottamus tulevaan on heikentynyt alkuvuoteen verrattuna, tilaukset ovat vähentyneet ja koronapandemian aiheuttamat vaikeudet alkavat näkyä tuotantoluvuissa. Kausitasoitettu tuotanto kasvoi elintarviketeollisuudessa lokakuussa vaatimattomat 0,9 prosenttia edellisestä kuukaudesta. Joulusesonkiin valmistuvalle ja vientikasvuun pyrkivälle alalle se on vähän. Tuleva vuosi voi olla kysynnän puolesta elintarviketeollisuudelle vieläkin haastavampi kuin kulunut […]

Uuden vuoden kynnyksellä tunnelma elintarviketeollisuudessa on talvisen kolea ja odotukset tuleville kuukausille ovat vaisut. Vaikka tilastolukujen valossa voisi luulla, että ala on selvinnyt kuluneesta koronavuodesta melko lievin kolhuin, Elintarviketeollisuusliiton tuoreen talouskatsauksen mukaan yritysten saamat tilaukset ovat vähentyneet ja pandemian aiheuttamat vaikeudet alkaneet näkyä tuotannossa. – Osasimme odottaa näkymien heikentymistä. Jälkisyklisenä toimialana kaikki talouden häiriöt heijastuvat […]

  • Posted in Tiedote
  • Kommentit pois päältä artikkelissa Työpaikat veitsen terällä pk-yrityksissä
  • Tags:

Elintarviketeollisuusliitto (ETL) on antanut maa- ja metsätalousvaliokunnalle lausunnon hallituksen esityksestä elintarvikemarkkinalain uudistuksesta. ETL katsoo, että hallituksen esitys elintarvikemarkkinalain muuttamiseksi edellyttää elintarvikeyrityksiltä useiden sopimusmallien käyttöä ja tulee lisäämään yritysten hallinnollista taakkaa. Lakiesitys edellyttää useilta kohdin selkeyttämistä. Erityisesti maksuaikasääntelyn osalta pilaantuvan tuotteen määritelmän tulkinnanvaraisuus voi aiheuttaa myyjän ja ostajan välille ristiriitaa. Liitto pitää erittäin tärkeänä, että elintarvikemarkkinavaltuutetun […]

Elintarviketeollisuusliiton työmarkkinayksikössä, kuten varmasti monessa muussakin työpaikassa, loppuaan lähestyvä erikoinen vuosi 2020 on ollut myös erityisen työntäyteinen. ETL:ssä se tarkoitti heti alkuvuodesta työehtosopimusneuvotteluja Meijerialan Ammattilaisten kanssa ja neuvotteluja toimihenkilöiden työehtosopimuksesta Ammattiliitto Pron kanssa. Meijerialan noin 1 200 työntekijälle syntyi sopimus tammikuussa ja noin 6 000 toimihenkilölle helmikuussa. Ratkaisuhakuisuutta vaikeissa olosuhteissa löytyi ja neuvottelut sujuivat. Neuvottelutulosten […]

Taloustutkimuksen tuoreesta Suomi syö -tutkimuksesta käy ilmi, että korona-aika on vahvistanut entisestään suomalaisten halua suosia kotimaisia elintarvikkeita ostopäätöksissään. Neljä viidestä eli 80 prosenttia pitää nyt tärkeänä syödä kotimaista ruokaa. Osuus on kasvanut edellisestä, vuonna 2018 tehdystä tutkimuksesta kahdella prosenttiyksiköllä. Vuodesta 2016 kasvua on peräti seitsemän prosenttiyksikköä. Perusteluna suomalaisen ruuan suosimiselle korostetaan haluaan tukea kotimaista työllisyyttä […]

  • Posted in Artikkeli
  • Kommentit pois päältä artikkelissa Tutkimus: Neljä viidestä suomalaisesta pitää tärkeänä syödä kotimaista ruokaa
  • Tags: , ,

Elintarviketeollisuusliitto (ETL) on antanut maa- ja metsätalousministeriölle lausunnon hallituksen esityksestä eläinten kuljetuksista annetun lain muuttamisesta. Esityksessä lakiin lisättäisiin EU:n virallista valvontaa koskevan asetuksen (EU) 2017/625 täydentämisen edellyttämät säännökset. Lisäksi hallituksen esitys tarkentaa ja selkeyttää eräitä lain säännöksiä. Elintarviketeollisuusliitto kannattaa lakiin kirjattujen säännösten selkeyttämistä. Lisäksi Elintarviketeollisuusliitto pitää tervetulleena muutoksena lakiesityksen täsmennystä koulutuksen ja pätevyystodistuksien edellyttämien tutkintojen […]