Kuukausi: kesäkuu 2020

Elintarviketeollisuusliitto (ETL) on antanut maa- ja metsätalousministeriölle lausunnon luonnoksesta afrikkalaisen sikaruton vastustamisesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta. Pääosa ehdotetuista muutoksista liittyy Euroopan komission täytäntöönpanopäätöksen (2014/709/EU) muutosten huomioon ottamiseen sekä tarpeeseen täsmentää ja selkeyttää eräitä asetuksen säännöksiä. ETL kannattaa tavoitetta selkeyttää säännöksiä. Maa- ja metsätalousministeriön luonnoksessa tiukennetaan säännöksiä, jotka koskevat luonnonvaraisen villisianlihan markkinoille saattamista alueilta, joilla […]

Koronakevään aikana elintarvikeyritysten luottamus talouteen on romahtanut useissa Euroopan maissa. Suomessa luottamusindikaattori ei ole heikentynyt yhtä paljon. Elintarviketeollisuuden suhdannekuva on lievästi normaalia harmaampi, mutta tuotanto-odotukset lähikuukausille ovat luottavaiset. Yritysten tilauskirjat ovat ohentuneet ja yleiset suhdannenäkymät heikentyneet. Siitä huolimatta elintarviketeollisuus kokonaisuudessaan ei näytä kärsineen koronakriisistä yhtä paljon kuin teollisuus keskimäärin. Poikkeustilan aikana elintarvikkeiden kuluttajahinnat ovat nousseet […]

Elintarviketeollisuuden tuore talouskatsaus osoittaa, että koronapandemian aiheuttamasta, erittäin haasteellisesta keväästä huolimatta elintarvikeyritykset ovat onnistuneet pitämään tuotantonsa käynnissä lähes normaalisti ja tarjoamaan suomalaisille ruokia ja juomia poikkeusoloissa. Yritykset ja niiden henkilöstö ovat venyneet ja tehneet lujasti töitä vastatakseen kysynnän nopeisiin ja välillä vaikeasti ennakoitaviin vaihteluihin sekä taatakseen tilaustensa toimitusvarmuuden. – Kuluttajien luottamuksen vahvistaminen ja ostovoiman turvaaminen […]

  • Posted in Tiedote
  • Kommentit pois päältä artikkelissa Elintarviketeollisuuden talouskatsaus: Kuluttajien luottamuksen vahvistaminen talouden elpymisen ytimessä
  • Tags: , , ,

Suomessa tuotetaan ruokaa pitkälti jo nyt niillä toimintatavoilla ja vahvuuksilla, joita Euroopan komissio nostaa ratkaisuiksi kestävän tulevaisuuden ruokapolitiikassaan. On tärkeää, että elintarviketeollisuuden osaamista hyödynnetään sääntelyä uudistettaessa. Euroopan komissio julkaisi toukokuun lopulla Pellolta pöytään -strategian, joka tähtää oikeudenmukaiseen, terveelliseen ja ympäristöystävälliseen ruokajärjestelmään. Samaan aikaan julkaistiin myös EU:n biodiversiteettistrategia. Niiden kummankin halutaan vahvistavan toisiaan ja yhdistävän koko […]

Elintarviketeollisuusliitto (ETL) on antanut ympäristöministeriölle lausunnon hallituksen esityksestä jätelain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta. Esityksen ja sen perustava olevien EU:n jätedirektiivien tavoitteena on lisätä kierrätystä, vähentää päästöjä ja edistää kiertotaloutta. Muutosesityksessä elintarviketeollisuuteen kohdistuvat pakkausjätteitä koskevat velvoitteet ja kustannukset lisääntyvät. ETL hyväksyy tietyin reunaehdoin luonnoksessa esitetyn mallin pakkausjätteiden keräämiseksi asuinkiinteistöiltä kuntien ja tuottajien yhteistoimintana. ETL tukee […]

Elintarviketeollisuus osallistuu Suomen hallituksen hiilineutraaliustavoitteeseen kokoamalla oman tiekarttansa vähähiilisyyteen. Työtä esittelee tänään työ- ja elinkeinoministeriön Toimialojen tiekartat valmistuvat – tulokset ja jatkotyö -webinaarissa Elintarviketeollisuusliiton johtava vastuullisuusasiantuntija Anna Vainikainen. Projektissa selvitettiin elintarvikkeiden tuotannossa syntyvien kasvihuonekaasupäästöjen määrää ja lähteitä sekä keinoja vähentää toiminnan aiheuttamaa ilmastokuormitusta. − Tiekartan kokoaminen on tärkeä osa alan vastuullisuustoimintaa. Tehty työ on erinomainen […]

Elintarviketeollisuusliitto on antanut 2.6. lausunnon maa- ja metsätalousministeriölle hallituksen esitykseen elintarvikemarkkinalain muutoksesta. Laki muutetaan vastaamaan vuonna 2018 voimaan tullutta Unfair Trading Practices (UTP) -direktiiviä. Laki on ehdotettu tulevaksi voimaan 1.5.2021. Soveltaminen alkaa uusiin (1.5.2021 jälkeen tehtyihin) sopimuksiin 1.11.2021 ja vanhoihin sopimuksiin 1.5.2022. ETL pitää hyvänä soveltamisalan laajentamista koskemaan kaikkia yrityksiä. Toimitussopimuksiin liittyviä kieltoja ja vaatimuksia […]

Kesäkuun seitsemäntenä vietetään jälleen YK:n elintarviketurvallisuuspäivää. Olemme elämän perusasioiden äärellä, Maslow’n tarvehierarkian perustassa, ruoassa. Koronakeväänä ihmiset kautta maailman ryntäsivät kauppoihin hamstraamaan varastot täyteen ruokaa (ja ehkä hieman myös vessapaperia). Perustarpeet varmistettiin ensimmäisenä, vasta toisessa aallossa tulivat suoratoistopalvelujen ja äänikirjojen tilaukset. Viime vuonna elintarviketurvallisuuspäivän aikaan ETL:n blogissa kysyttiin, pystymmekö ruokkimaan kansalaiset myös häiriötilanteissa, saati kriiseissä tai […]

ETL:n nettisivuilta löytyvää tilastopalvelua elintarvikkeiden viennistä ja tuonnista on uudistettu. Palveluun pääsee tästä. Portaalista näkee nyt aiempaa selkeämmin, tarkastellaanko vientiä vai tuontia. Grafiikassa palkkien arvojen suuruusluokaksi on vaihdettu miljoona ja miljardi, mikä helpottaa suuruuden hahmottamista. Tarkan arvon saa näkyviin viemällä hiiren palkin päälle (hoveroimalla). Tietoja voi hakea aiempaan tapaan kauppa-alueittain ja maittain. Uutta on tietojen […]