Kuukausi: toukokuu 2020

Ravintoloiden avaamisella on paljon suurempi merkitys koko elintarvikeketjulle kuin äkkiseltään voisi päätellä. Kuluttajien valinnanvapaus paranee, etenkin pienissä elintarvikeyrityksissä tuotanto pääsee vauhtiin ja riski kilpailun heikentymisestä ravintola-alalla pienenee. Elintarvikeketjun työpaikat ja investoinnit ovat riippuvaisia siitä, miten halukkaita kuluttajat ovat kuluttamaan Suomessa valmistettuja elintarvikkeita sekä kotimaassa että kansainvälisesti. Ravintoloiden sulkeminen take away -myyntiä lukuun ottamatta koronaviruksen leviämisen […]

Elintarviketeollisuusliitto (ETL) on antanut maa- ja metsätalousministeriölle lausunnon luonnoksesta hallituksen esitykseksi eläintautilaiksi sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi EU:n eläinterveyssäännöstön täytäntöön panemiseksi. ETL pitää hyvänä ehdotettua eläinterveyssäännöstön kansallisen liikkumavaran käyttämistä, jotta tietyt Suomen hyvää eläintautitilannetta turvaavat taudinehkäisy- ja valvontatoimenpiteet voisivat jatkua nykyistä vastaavalla tavalla ja unionin taudintorjuntatoimenpiteitä tiukemmat toimenpiteet sekä muidenkin kuin eläinterveyssäännössä luetteloitujen tautien torjuntatoimenpiteet […]