Kuukausi: maaliskuu 2020

Eduskunta on eilen hyväksynyt hallituksen esityksen työlainsäädännön määräaikaisesta muuttamisesta liittyen muun muassa yt-neuvotteluajan ja lomautusilmoitusajan lyhentämiseen. Muutokset ovat voimassa 1.4.–30.6.2020. Tavoitteena on, että työnantajat voivat sopeuttaa toimintaansa aikaisempaa nopeammin koronavirusepidemian aiheuttamassa tilanteessa. Lomautusilmoitusaikaa lyhennetään 14 päivästä viiteen päivään. Samoin lyhennetään lomautusta koskevien yhteistoimintaneuvotteluiden kestoaikaa nykyisestä kuudesta viikosta tai 14 päivästä viiteen päivään. Työnantajalla on jatkossa […]

 • Posted in Artikkeli
 • Kommentit pois päältä artikkelissa Lomautusilmoitusaika ja yhteistoimintaneuvottelujen kestoaika lyhenevät väliaikaisesti
 • Tags: ,

Hyvä tilanne Suomen elintarvikehuollossa on tulosta määrätietoisesta, jo vuosikymmeniä sitten käynnistyneestä varautumistyöstä. Sitä tehdään tiiviissä yhteistyössä yritysten, viranomaisten ja asiantuntijaorganisaatioiden kesken. Suomalainen yhteiskunta elää parhaillaan poikkeuksellista ajanjaksoa koronapandemian vuoksi ja olemassa olevaa varautumismallia testataan kovalla kädellä. Huoltovarmuus ja hyvä varautuminen konkretisoituvat: ruokajärjestelmämme toimii ja ruokaa riittää. Normaalioloissakin elintarvikeyritykset ovat varautuneet monenlaisiin poikkeaviin tilanteisiin. Riskit on […]

 • Posted in Blogi
 • Kommentit pois päältä artikkelissa Elintarvikehuollon merkitys ymmärrettiin Suomessa jo varhain
 • Tags: ,

Työmarkkinakeskusjärjestöt ovat yhdessä tehneet esityksen maan hallitukselle tarvittavista toimista, joilla alennetaan työllistämisen kustannuksia, joustavoitetaan työlainsäädäntöä ja parannetaan työttömiksi tai lomautetuiksi joutuneiden palkansaajien sosiaaliturvaa. Esitetyt muutokset eivät ole vielä voimassa. Lainsäädännön muuttamista edellyttävät muutokset eivät tule voimaan ennen kuin eduskunta on käsitellyt ja hyväksynyt muutokset normaalissa lainsäätämisjärjestyksessä. Työehtosopimuksin sovitut muutokset edellyttävät lainsäädännön muuttamisen lisäksi työehtosopimusten muuttamista. […]

Koronavirus SARS-CoV-2 on uusi virus, eikä sen kaikista ominaisuuksista tiedetä vielä tarkasti. Uutta tietoa ja ohjeistuksia tulee, kun tieto viruksesta lisääntyy. Tätä sivua päivitetään tiedon lisääntyessä. Virukseen liittyvistä päätöksistä, ohjeistuksesta ja viestinnästä vastaavat Suomessa viranomaiset. Tutustu aina viranomaisten ohjeisiin! Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Valtioneuvosto Ruokavirasto Ulkoministeriö Valtakunnallinen puhelinneuvonta Voiko koronavirus tarttua elintarvikkeesta ihmiseen? Tämänhetkisen tutkimustiedon […]

 • Posted in Artikkeli
 • Kommentit pois päältä artikkelissa Usein kysyttä koronaviruksesta ja elintarviketeollisuudesta
 • Tags:

Koko maailmassa eletään nyt poikkeuksellisia aikoja. Koronaviruksen ja sen aiheuttaman sairauden COVID-19:n vaikutukset ovat yllättäneet meidät kaikki. Suurinta huolta on nyt aiheuttanut elintarviketeollisuuden tuotannon käynnissä pitäminen ja työntekijöiden mahdollisuus tehdä töitä. Elintarvikeala on nyt määritelty valtioneuvoston toimesta kriittiseksi alaksi. Tämä tarkoittaa, että erilaisin keinoin pyritään varmistamaan, että tällaisten alojen työntekijät pystyvät jatkamaan tärkeissä töissään. Elintarvikealan […]

 • Posted in Blogi
 • Kommentit pois päältä artikkelissa Elintarvikeala varmistaa suomalaisten ruokahuollon
 • Tags: ,

Elintarvikeviennissä nähtiin ilahduttava 13 prosentin kasvu viime vuonna. Alan yritysten liikevaihto kasvoi viennissä ripeämmin kuin liikevaihto kotimaassa, ja myös viennin arvo kasvoi. Vuosi oli käänteentekevä elintarvikkeiden ulkomaankaupan kauppataseelle, jonka heikkeneminen pysähtyi ensi kertaa vuosikymmeniin. Tilastot osoittivat lisäksi, että valtaosa elintarvikeviennin arvonlisästä jää Suomeen – käyttäähän ala runsaasti kotimaisia tuotantopanoksia. Elintarvikeviennin suurimmat kohdemaat olivat Ruotsi, Viro […]

Elintarvikeviennin ympärillä tapahtuu Suomessa paljon ja viennin kasvuun ladataan runsaasti odotuksia. Helsingin Myllyn toimitusjohtaja Niklas Kumlin sanoo, että elintarvikealan yritykselle päätös lähteä vientitoimintaan ja suomalaisten tuotteiden tarjoamiseen kansainvälisille markkinoille on aina strateginen valinta. – Vienti tarjoaa yrityksille paljon voitettavaa. Samalla pitää kuitenkin muistaa, että viennissä menestyminen vaatii resursseja, pitkäjänteisyyttä, kärsivällisyyttä, joustavuutta ja paljon jalkatyötä. Pikavoittoja […]

 • Posted in Artikkeli
 • Kommentit pois päältä artikkelissa Helsingin Myllyn Niklas Kumlin: B-to-b-tuotteet tärkeä osa elintarvikevientiä
 • Tags: , ,

Julkisessa keskustelussa kuulee perättävän, että suomalaisten elintarvikkeiden viennissä olisi lisättävä nimenomaan lisäarvotuotteiden vientiä, jotta myös vientitulot kasvaisivat. Saatetaan todeta, että täältä viedään matalan jalostusarvon tuotteita tai kotimarkkinoilta ”yli jääneitä” tuotteita tai raaka-aineita. Mutta mitä lisäarvotuotteilla tarkoitetaan? Eikö suomalainen ruoka-ala jo tuota sellaisia? Jos tarkastellaan jalostusastetta, Suomessa valmistettujen elintarvikkeiden jalostusaste ei poikkea huonompaan suuntaan muiden maiden […]

 • Posted in Blogi
 • Kommentit pois päältä artikkelissa Elintarvikeviennin lisäarvo kertyy useasta lähteestä
 • Tags:

Elintarvikkeiden vienti Suomesta kasvoi viime vuonna ilahduttavat 13 prosenttia uuteen ennätykseensä 1,75 miljardiin euroon. Elintarviketeollisuusliiton tuoreen katsauksen mukaan elintarvikeviennin kasvulla on kuitenkin huomattavasti suurempi kansantaloudellinen merkitys kuin perinteiset bruttovientiluvut antavat ymmärtää. Ensinnäkin tilastojen perusteella ruokien ja juomien viennin arvonlisästä valtaosa eli noin kolme neljäsosaa jää Suomeen. Elintarviketeollisuus käyttää runsaasti kotimaisia välituotteita ja tuotantopanoksia, minkä vuoksi […]

Elintarviketeollisuusliitto ja Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ovat sopineet uudesta elintarvikealan automiesten työehtosopimuksesta. Sopimuskausi on 4.3.2020–31.1.2023, ja palkantarkistukset noudattelevat kuljetusalalla syntyneitä ratkaisuja. Työehtosopimuksen piirissä on noin 150 autonkuljettajaa.