Kuukausi: kesäkuu 2018

Työtuomioistuin on tänään todennut laittomaksi HKScanin Paimion yksikössä olleen lakonuhan. Lakot alkoivat Paimiossa torstaina 14.6. ja ne jatkuvat tänään sekä maanantaina 18.6. Elintarviketeollisuusliitto nostaa Työtuomioistuimessa kanteen, jossa vaaditaan näiden lakkojen toteamista laittomiksi. Paimion yksikön työntekijät vaativat tuntipalkkojen korottamista seitsemällä eurolla, vaikka neuvottelut uudesta palkkausjärjestelmästä työntekijöiden ja yhtiön välillä ovat kesken. HKScan kehittää suunnitelmallisesti henkilöstön hyvinvointia, […]

Kehittyäkseen ja kukoistaakseen elintarviketeollisuus tarvitsee lisää tutkimusyhteistyötä muiden toimialojen kanssa. Pohjoisesta ulottuvuudesta halutaan alalle kilpailuvaltti. Tilastokeskuksen mukaan suomalainen elintarviketeollisuus käyttää tutkimukseen ja tuotekehitykseen vuosittain 50–60 miljoonaa euroa eli runsaat kaksi prosenttia jalostusarvostaan. Mutta mitä pitäisi tutkia ja kehittää, että T&K edistäisi alan kasvua mahdollisimman kestävästi ja loisi ruuantuotannolle entistä paremmat mahdollisuudet? Millaisia innovaatioita pitäisi synnyttää? […]

Tuoreen talouskatsauksen mukaan elintarviketeollisuuden suhdannearviot ovat pysyneet melko myönteisinä. Yritykset odottavat tuotannon, henkilöstön määrän ja viennin kasvavan kesän aikana. Epävarmuus tulevasta näyttäisi kuitenkin hieman lisääntyneen. Tuotannon volyymi ei ole kasvanut yhtä ripeästi kuin teollisuudessa keskimäärin eikä viennin veto ole jatkunut toivotusti. Suomalaisten kuluttajien ennätysvahva luottamus tulevaisuuteen lisää optimismia elintarviketeollisuudessa. Tutustu talouskatsaukseen (pdf) ja tietografiikkaan (pdf)