Hyvät kauppatavat

Hyvien kauppatapojen itsesääntelymekanismi

Elintarvikeketjun toimijat ottivat vuonna 2013 käyttöön hyvien kauppatapojen itsesääntelymekanismin. Sen avulla pyritään edistämään hyviä kauppasuhteita ja sopimusvapautta sekä kehitetään elintarvikeketjun toimintaa läpinäkyvämmäksi ja kilpailukykyisemmäksi kuluttajien intressit huomioiden.

Aloite mekanismin perustamiseen tuli EU:n komissiolta. Periaatteet neuvoteltiin EU:n komission ja EU:n elintarvikeketjun järjestöjen kesken vuonna 2011.

Vapaaehtoinen mekanismi lisää avoimuutta

Hyvien kauppatapojen itsesääntelymekanismi on vapaaehtoinen. Se tarjoaa yritykselle mahdollisuuden ratkaista kauppatapoihin liittyvät erimielisyydet läpinäkyvästi ja kustannustehokkaasti.

Hyvän kauppatavan vastaisista käytännöistä on kyse, jos esimerkiksi

  • Vältetään keskeisten kaupan ehtojen laatimista kirjallisina tai kieltäydytään siitä
  • Tehdään yksipuolisia muutoksia takautuvasti tuotteiden tai palveluiden kustannuksiin tai hintaan
  • Siirretään epäoikeutettu tai epäsuhtainen riski toiselle sopimuspuolelle
  • Sekoitetaan toimitus- tai vastaanottoaikataulua tahallisesti perusteettoman edun saamiseksi
  • Puretaan liikesuhde ilman irtisanomisaikaa tai kohtuuttoman lyhyellä irtisanomisajalla ilman puolueettomasti perusteltavissa olevaa syytä

Suomessa hyvän kauppatavan periaatteita tulkitsee ETL:n, PTY:n ja MTK:n aloitteesta Kauppakamarin yhteyteen perustettu elintarvikeketjun kauppatapalautakunta.

Itsesääntelymekanismista kerrotaan The Supply Chain Initiative -sivustolla. ETL:ssa lisätietoja antaa johtaja Heli Tammivuori, katso yhteystiedot täältä.

Esittelylaatikko

Elintarviketeollisuusliitto ry edustaa
Suomessa toimivia kaiken kokoisia ruokien ja juomien valmistajayrityksiä. Lue lisää