Mitä teemme?

ETL rakentaa yritysten toimintaympäristöä

ETL rakentaa elintarviketeollisuuden yritysten toimintaympäristöä, jotta yrityksillä on mahdollisimman hyvät toimintaedellytykset menestyä ja kasvaa Suomessa ja kansainvälisesti. Menestyvät yritykset kykenevät tuottamaan Suomelle taloudellista hyvinvointia esimerkiksi työpaikkoina sekä tarjoamaan kuluttajille makunautintoja ja mahdollisuuden koostaa tasapainoinen ruokavalio kotimaisilla ruuilla, juomilla, makeisilla ja leivonnaisilla.

Toi­min­ta-aja­tus ja vi­sio

ETL:n toi­min­ta-aja­tuk­se­na on ol­la kas­vun mah­dol­lis­ta­ja ja vah­va vai­kut­ta­ja, jo­ka ke­hit­tää jä­se­ny­ri­tys­ten­sä Suo­mes­sa si­jait­se­vil­le toi­mi­pai­koil­le kil­pai­lu­ky­kyi­set toi­min­tae­del­ly­tyk­set. Lii­ton vi­sios­sa Suo­men elin­tar­vi­ke­teol­li­suus on kas­vua­la, jo­ka me­nes­tyy kan­sain­vä­li­ses­sä kil­pai­lus­sa ja voi­mak­kaas­sa toi­min­taym­pä­ris­tön muu­tok­ses­sa.

ETL:n pää­lin­jat

ETL keskittyy toiminnassaan kolmeen strategiseen päälinjaan, jotka on kerrottu alla.

  1. Toimivat työmarkkinat
  2. Menestyksen mahdollistava lainsäädäntö
  3. Elintarviketeollisuuden kestävä kasvu

Jos haluat lisätietoa, ota yhteyttä ETL:n asiantuntijoihin. Katso yhteystiedot täältä.

Esittelylaatikko

Elintarviketeollisuusliitto ry edustaa
Suomessa toimivia kaiken kokoisia ruokien ja juomien valmistajayrityksiä. Lue lisää