Liity jäseneksi

ETL:n jäseneksi liittyminen

Suomessa elintarvikkeita valmistavat niin pienet kuin suuretkin yritykset ovat tervetulleita ETL:n jäseneksi ja hyötymään ETL:n tarjoamista jäsenpalveluista. Liitolla on myös liitännäisjäseniä. Ne ovat yrityksiä, joilla ei ole tuotantoa Suomessa, mutta jotka haluavat olla liiton palvelujen ulottuvilla.

Jäsenhakemus lähetetään osoitteeseen Elintarviketeollisuusliito ry, PL 115, 00241 Helsinki. Se käsitellään heti saapumista seuraavassa ETL:n hallituksen työvaliokunnan kokouksessa. Jäsenyys tulee voimaan hallituksen työvaliokunnan hyväksymisen jälkeen. Hallitus vahvistaa jäsenyyden. Hallitus kokoontuu kaksi kertaa vuodessa.

Jäsenmaksu

ETL:n jäsenmaksu on kaksiosainen sisältäen elinkeino- ja työnantajapoliitisen osan. Jäsenmaksu määräytyy yrityksen jalostusarvon ja palkkasumman mukaan. Elinkeinopoliittinen jäsenmaksu on 0,095 prosenttia jalostusarvosta, ja työmarkkinapoliittinen jäsenmaksu on 0,14 prosenttia palkkasummasta. ETL:n jäsenet liittyvät samalla myös EK:n jäseneksi.

Vähimmäisjäsenmaksu on 450 euroa vuodessa. Se muodostuu elikeinopoliittisesta osasta (200 euroa), työnpoliittisesta osasta (200 euroa) ja EK:n jäsenmaksusta (50 euroa).

Liitännäisjäsenten jäsenmaksu on 0,024 % yrityksen edellisvuoden Suomen liikevaihdosta. Vähimmäisjäsenmaksu liitännäisjäsenille on 200 euroa.

Säännöt

ETL:n jäsenyritykset sitoutuvat noudattamaan toiminnassaan seuraavia sääntöjä:

Lisätietoja

ETL:n jäsenyydestä ja jäsenmaksuista lisätietoja antaa ETL:n hallintopäällikkö Tiina Virtanen. Hänen yhteystietonsa löytyvät Henkilöstön yhteystiedot -sivulta.

Esittelylaatikko

Elintarviketeollisuusliitto ry edustaa
Suomessa toimivia kaiken kokoisia ruokien ja juomien valmistajayrityksiä. Lue lisää